Společnost OMRON uvádí na trh kontrolní systém pro desky plošných spojů VT-S10 Series 3D-AOI

Inovativní řešení a umělá inteligence vyžadují nižší kvalifikaci a vedou ke zlepšení vysoce přesné kontroly

Společnost OMRON dnes uvedla na trh nový systém kontroly desek plošných spojů VT-S10. Tento systém je první ve svém oboru, který je vybaven zobrazovací technologií a umělou inteligencí umožňující automatizaci vysoce přesných kontrolních procesů pro podsestavy desek plošných spojů, čímž eliminuje potřebu odborných dovedností obsluhy. S rostoucí poptávkou po novém globálním bezdrátovém standardu 5G, elektrických vozidlech a autonomním řízení je kontrola sestav desek plošných spojů uvnitř vozidel stále náročnější. Nový systém VT-S10 od společnosti OMRON umožňuje vysoce přesnou kontrolu těchto klíčových součástí s cílem udržet a zlepšit kvalitu, a tím přispívá k větší bezpečnosti a ochraně. 

V posledních letech výrazně vzrostla poptávka po sestavách desek plošných spojů pro sítě 5G, elektrická vozidla a autonomní řízení, což také zvýšilo požadavky na kvalitu desek plošných spojů, neboť tyto aplikace mohou pro člověka představovat riziko. Protože jsou sestavy desek plošných spojů stále hustěji osazované a zmenšují se, je jejich kontrola čím dál náročnější. Konvenční systémy kontroly desek plošných spojů mají například potíže pořizovat přesné snímky pájených tvarů, což omezuje rozsah a parametry kontroly. Mezitím se v továrnách a tváří v tvář rostoucímu nedostatku kvalifikovaných pracovních sil musí zaměstnanci vyvarovat úzkému kontaktu a pohybu, aby se zabránilo šíření onemocnění COVID-19. V důsledku toho je třeba snížit četnost vizuálních kontrol. Mezi další nároky patří nižší zkušenosti a požadavky na dovednosti pro implementaci nového zařízení pro kontrolu, které má mimo jiné i vyšší přesnost kontroly. Tam, kde se rozšíří trh automobilového průmyslu a sítě 5G, bude rozšířen i  dodavatelský řetězec produktů. Naše kontrola tvarů, jako je standard IPC, tak nabrala ve snaze o udržení kvality kontroly na důležitosti.     

Řada VT-S10 je vybavena patentovanou zobrazovací technologií MDMC (Multi-Direction Multi-Color) od společnosti OMRON, která během kontroly sestav desek plošných spojů automaticky optimalizuje ozařovací úhly, barvy a intenzitu osvětlení, přičemž bere v potaz různé vlastnosti, jako například tvary elektronických součástek a pájky na deskách plošných spojů. První testy ukazují, že tato nová technologie může snížit počet hodin potřebných pro nastavení přibližně o 70 %. Kromě toho může tento kontrolní systém desek plošných spojů s pomocí umělé inteligence automatizovat kontroly, které se doposud musely spoléhat na lidský faktor, a výrazně tím tak přesnost kontrol zvýšit. Společnost OMRON má v oblasti kontroly vzhledu a pájení více než 30 let zkušeností.

Společnost OMRON vyvinula koncept inovace výroby nazvaný „innovative-Automation“ (inovativní automatizace). Tímto konceptem se společnost zavázala přinášet inovace do výrobních závodů prostřednictvím tří klíčových inovací, neboli tří „i“: Řešení společnosti OMRON jsou „integrovaná (evoluce v řízení)“, „inteligentní (inteligence vyvinutá pomocí informačních a komunikačních technologií)“ a „interaktivní (nová harmonizace mezi lidmi a stroji)“. Společnost OMRON tímto do výroby přináší celou řadu inovací. Díky integraci velkého množství řídicích zařízení a použití umělé inteligence plně zběhlé v kontrole pájení je řada VT-S10 nejnovější nabídkou společnosti OMRON ztělesňující koncept „inovativní automatizace“. Do budoucna chce společnost ve spolupráci se zákazníky pokračovat v rozvoji výrobních hal. Rozšířením rozsahu a parametrů pro automatizovanou kontrolu bude obsluha osvobozena od jednoduché a monotónní práce, což jí umožní pracovat kreativněji a ve výsledku to povede k vyšší bezpečnosti a ochraně celého prostředí.

Hlavní funkce řady VT-S10:

1. Zobrazovací technologie MDMC výrazně snižuje pravděpodobnost chybných rozhodnutí

Využitím patentovaného osvětlení technologie MDMC vyvinula společnost OMRON zobrazovací technologii pro vysoce přesnou kontrolu stále vyspělejších podkladových materiálů a součástek. Díky flexibilní manipulaci s ozařovacími úhly, barvami a intenzitou světla je nyní možné zachytit pájené tvary přesněji než u konvenčních zobrazovacích metod, eliminovat rušivost stínů sousedních vysokých součástek a zřetelně číst jak vzory na podkladech, tak údaje na pouzdrech součástek.

2. Minimalizace počtu hodin strávených při programování pomocí kvantitativní kontroly a kvalitativní kontroly podporované umělou inteligencí

Na základě znalostí, které společnost OMRON nashromáždila při kontrole tvaru součástek a pájky, a také díky snímkům získaným pomocí technologie osvětlení MDMC vyvinula společnost OMRON umělou inteligenci pro kontrolu pájení. Tato kontrola podporovaná umělou inteligencí v kombinaci s kvantitativní kontrolou technologie MDMC dosahuje snížení požadované úrovně pedagogických dovedností a pravděpodobnosti chybných rozhodnutí. Při ověřovacím testu se zákazníkem potvrdila společnost OMRON snížení počtu hodin strávených při vizuální kontrole o 85 %.

3. Systém M2M pro výrobu bezchybných produktů

Propojení dat s výrobním zařízením jiných výrobců využívajících patentovaného procesního softwaru QupAuto od společnosti OMRON umožňuje lepší kvalitu sledování a minimalizaci vad. Tato nová řada může zlepšit vizualizaci kvality vytvořením databáze výsledků kontroly, včetně číselných hodnot a snímků z každého procesu. Technologie VT-S10 navíc zvyšuje výnos prvního průchodu tím, že automaticky optimalizuje kritéria kontroly po vytištění a osazení na základě výsledků kontroly při konečném procesu. Může také propojit data s dalšími výrobci výrobních zařízení a tím snížit počet vad nebo jim zcela zabránit. Ověřovací test u zákazníka ukázal, že díky zavedení tohoto systému M2M byla zmetkovitost snížena o více než 50 % tím, že byly odchylky detekovány a vyřešeny ještě před výskytem vad.

Další informace naleznete na adrese: https://inspection.omron.eu

O společnosti OMRON Corporation

Společnost OMRON Corporation je předním světovým výrobcem automatizačních řešení využívajících technologii „Sensing & Control + Think“. Působí v celé řadě oblastí od průmyslové automatizace a elektronických součástek až po systémy sociální infrastruktury, zdravotní péči a životní prostředí. Společnost OMRON byla založena v roce 1933, má po celém světě kolem 30 000 zaměstnanců, přičemž své produkty a služby poskytuje v přibližně 120 zemích a oblastech. V rámci průmyslové automatizace OMRON podporuje výrobní inovaci nabídkou pokročilých automatizačních technologií a produktů s komplexní podporou zákazníků, a pomáhá tak budovat lepší společnost. Více informací naleznete na webu společnosti OMRON na adrese: industrial.omron.cz.