Hraní bude bezpečnější, na rizikové chování upozorní nový software

Praha, 16. 9. 2021. Včasná prevence rizikového chování, zodpovědný marketing, vzdělávání hráčů i zaměstnanců a spolupráce s fungujícími adiktologickými programy. Takové jsou hlavní pilíře programu Zodpovědné hraní, který od září spouštějí provozovatelé hazardních her spojeni pod hlavičkou Institutu pro regulaci hazardních her s cílem pomoci řešit v České republice problémové hraní.

„Náš program Zodpovědné hraní je světově unikátní nejen svým rozsahem a využitím moderních technologií, ale především tím, že se do něj zapojili všichni hlavní provozovatelé v České republice,“ vysvětluje ředitel Institutu pro regulaci hazardu (IPRH) Mgr. Jan Řehola, Ph.D. „Český herní trh patří k těm velmi přísně regulovaným, což je dobře. Přesto jsou tu ale v celkové populaci pořád zhruba tři procenta hráčů, kteří se kvůli hraní dostanou do problémů. Chceme, aby bylo hraní hlavně zábavou, a víme, že rizikovým situacím dokážou nejlépe předejít sami provozovatelé, kteří mají k hráčům nejblíže a mohou s nimi přímo komunikovat.“

Díky ze zákona povinnému reportingu mají provozovatelé her k dispozici obrovské množství dat o chování hráčů. Právě ta pomáhají členům IPRH, aby ve spolupráci s odborníky mohli s využitím matematických modelů vyvinout algoritmus, který hráče včas upozorní, že mohou ztratit nad hraním kontrolu. Program Zodpovědné hraní řeší i intervenci a okamžitou odbornou pomoc těm, kteří hraní nedokážou udržet v rozumných mezích.

„Systém bude sledovat a vyhodnocovat změny v herním chování hráče a zvláštní pozornost věnuje tzv. rizikovým markerům, které definujeme díky řadě studií a statistické analýze hráčských účtů,“ říká PhDr. Ladislav Csémy z Národního ústavu pro duševní zdraví, který se na vývoji nástroje podílí. „Sledujeme tak například výši a četnost sázek, dynamiku výher a proher, denní a noční dobu sázení nebo používání platebních metod. Hraní v on-line prostředí přináší nepochybně nová rizika, na druhou stranu nám ale nabízí jedinečnou příležitost ke krokům, které mohou minimalizovat škody a jsou účinné v řešení závislostních poruch.“

„Výzkumy ukazují, že hraní nějakého typu hazardní hry uvádí 35–50 % dospělé populace v České republice. Zatímco prevalence hraní kvůli COVID-19 loni mírně klesla, odhady výskytu problémového hraní se naopak meziročně mírně zvýšily,“ říká doc. Viktor Mravčík, vedoucí Národního monitorovacích střediska pro drogy a závislosti. „V riziku problémového hraní je 3–5 % dospělých osob, ve vysokém riziku 1,3 %, tj. kolem 100 tis. lidí, hlavně mladých mužů. Aktuální výsledky navíc ukazují, že se zvyšuje podíl hráčů, kteří ztrácejí kontrolu nad hraním těch nejrizikovějších her včetně her on-line. Posílení prevence a včasné intervence hráčských poruch v on-line prostředí na straně provozovatelů her je proto nanejvýš žádoucí.“

Podle závazků programu Zodpovědné hraní, které 16. září společně podepsali provozovatelé her, mají mít hráči také k dispozici snadno přístupné a srozumitelné informace o tom, jak si nad hraním udržet kontrolu, jaké nástroje mají k dispozici a kde případně vyhledat účinnou pomoc. Tyto informace budou také dohledatelné na webové stránce www.zodpovednehrani.cz. Proškoleni budou také zaměstnanci provozovatelů. Celý projekt je unikátní nejen šíří záběru, ale také tím, že propojuje v oblasti odpovědného přístupu celý trh a přispívá tak k celkovému zvýšení standardu provozování hazardních her, včetně jednotného systému prevence a snižování škod hazardního hraní. Kromě provozovatelů on-line hazardních her, se do programu hodlají zapojit také vybraní provozovatelé kamenných heren a kasin. Úroveň prevence a ochrany hráčů by tak mohla být brzy zvýšena na téměř celém trhu s hazardními hrami u nás.  

Provozovatelé se také nad rámec zákona dobrovolně zavázali, že každá reklama bude obsahovat informaci o nástrojích zodpovědného hraní. Reklama také nebude podporovat návykové hraní nebo cílit na osoby uvedené v Rejstříku vyloučených osob. Provozovatelé pozastaví také zasílání jakékoliv marketingové komunikace hráčům, kteří budou pomocí nově vyvinutého nástroje identifikováni jako osoby s rizikem rozvoje hráčské poruchy.