Studie IDC vypočítává, že ekonomika Salesforce vytvoří do roku 2026 v ČR kolem 14 000 pracovních míst a přes 67 miliard nových obchodních příjmů 

Obrat partnerského ekosystému je na cestě k dosažení více než šestinásobného obratu oproti lokálním příjmům Salesforce do roku 2026

Praha – 21. září 2021 – Společnost Salesforce (NYSE: CRM), globální lídr v oblasti CRM, dnes představila závěry nové studie společnosti IDC, podle níž Salesforce a jeho ekosystém partnerů vytvoří v České republice do roku 2026 až 14 000 nových pracovních míst a přes 67 miliard nových obchodních příjmů. Studie také uvádí, že Salesforce je hnací silou obrovského růstu svého partnerského ekosystému v České republice, který do roku 2026 vydělá téměř 6,4 koruny na každou korunu příjmů Salesforce na místní úrovni.

[Přehled IDC Salesforce Economy 2021 z pohledu nových pracovních míst, nových příjmů i partnerského ekosystému najdete zde.]

Budování digitálních ústředí řeší naléhavé potřeby transformace

IDC předpovídá, že letos budou technologie spojené s cloudem představovat 27 % výdajů na IT v oblasti digitální transformace a v roce 2026 vzroste jejich podíl na 37 %, protože se podniky zaměří na budování svých digitálních ústředí, aby mohly odkudkoli podpořit úspěchy zákazníků a zaměstnanců. Práce na dálku, bezkontaktní zapojení zákazníků a snahy o udržitelnost jsou rozšířenější než kdykoli dříve a IDC očekává, že tento trend bude jen pokračovat.

Vzhledem k tomu, že stále více společností buduje svá digitální ústředí, která podporují rostoucí počet zaměstnanců pracujících na dálku, pomohly technologie Salesforce svým zákazníkům přizpůsobit se nejistotě – podporují práci na dálku a vzdálený kontakt se zákazníky a umožňují vyvíjet nové produkty v řádu týdnů, nikoli měsíců.

Společnost IDC také provedla průzkum mezi 525 podniky v osmi zemích světa, který se týkal nasazení cloudu a výhod i problémů cloud computingu. Celkem 74 % respondentů průzkumu uvedlo, že jejich organizace mají formální strategii digitální transformace a 97 % hodnotí cloud computing jako důležitý pro tuto strategii. Průzkum také zjistil, že řešení Salesforce celosvětově umožnila:

 • 47 % respondentů z řad zákazníků rozšířit počet svých zaměstnanců do více příměstských a venkovských oblastí.
 • 38 % respondentů z řad zákazníků rozšířit počet svých zaměstnanců o nové skupiny obyvatel (například rodiče v domácnosti a osoby se zdravotním postižením).
 • 36 % respondentů z řad zákazníků podporovat flexibilnější pracovní prostředí.

Technologie Salesforce mohou firmám pomoci také při plánování udržitelnější budoucnosti. Společnost IDC předpovídá, že v letech 2021 až 2024 by celosvětová migrace z on-premise softwaru do cloudu mohla ušetřit až 1 miliardu tun CO2. Sama společnost Salesforce si stanovila za cíl usilovat o 100% obnovitelnou energii pro své globální operace do roku 2022 a v současné době poskytuje všem svým zákazníkům uhlíkově neutrální cloud. A podle zákaznického průzkumu společnosti IDC 39 % dotazovaných zákazníků hledí na Salesforce jako na zdroj podpory při dosahování vlastních cílů udržitelnosti.

Partnerský ekosystém Salesforce podporuje celosvětové zrychlení růstu

IDC předpovídá, že využívání cloudových služeb Salesforce a jeho ekosystému v České republice přinese letos v rámci zákaznické základy téměř 13 miliard korun a v roce 2026 více než dvojnásobek – přes 28 miliard korun. Ekosystém partnerů Salesforce, kteří poskytují cloudové služby zákazníkům v České republice, je už dnes pětkrát větší než vlastní lokální zastoupení Salesforce – a podle IDC bude v roce 2026 více než šestkrát větší. Studie zjistila, že příjmy ekosystému Salesforce v České republice budou v roce 2026 podle prognózy 2,6krát vyšší než v roce 2020.

Partnerský ekosystém Salesforce má zásadní význam pro rozšíření Salesforce do společnosti všech velikostí napříč odvětvími – a právě partneři pomáhají našim zákazníkům dosahovat úspěchu,“ řekl Michal Mravináč, Regional Sales Manager společnosti Salesforce pro střední a východní Evropu. „S růstem Salesforce rostou i naši partneři – a my jsme odhodláni poskytnout našemu rozšiřujícímu se partnerskému ekosystému nástroje potřebné k tomu, aby uspěl na pracovním pozicích budoucnosti.

Salesforce otevírá cesty ke kariérním příležitostem v ekonomice Salesforce

Až 24 % nových pracovních míst vytvořených v České republice v rámci zákaznické základny Salesforce v loňském roce využívá významné digitální dovednosti – například používání automatizačních nástrojů, internetu věcí (IoT) a dalších komplexních aplikací. Trailhead, bezplatná online vzdělávací platforma Salesforce, a její komunita Trailblazer, která toto vzdělávání urychluje prostřednictvím vzájemného sdílení znalostí a podpory, umožňují každému osvojit si digitální dovednosti pro rostoucí ekonomiku Salesforce.

V Salesforce nejde jen o vytváření nových technologií a kariérních příležitostí, musíme také k těmto novým pracovním místům připravit cesty,“ řekl Michal Mravináč, Regional Sales Manager společnosti Salesforce pro střední a východní Evropu. „Naším posláním je poskytnout lidem nástroje, které potřebují k budování dynamické kariéry, firem a komunit společně se Salesforce a k prosperitě v digitálním světě.

Jak Salesforce vytváří pracovní místa, která podporují ekonomiku Salesforce

Salesforce má řadu programů a iniciativ, které pomáhají vytvářet pracovní místa budoucnosti a obsazovat je dobře připravenými kandidáty:

 • Komunita Trailblazer je globální síť milionů lidí, kteří si navzájem pomáhají osvojit si nové dovednosti a uspět se Salesforce. Komunita Trailblazer nabízí online platformu pro připojení odkudkoli a také více než 1 300 aktivních regionálních a zájmových skupin po celém světě. Členové sdílejí své rady a zkušenosti a vzájemně se podporují při budování kariéry a firem se Salesforce. K dnešnímu dni 3 z 5 členů komunity Trailblazer s připisují své účasti v komunitě zásluhu na získání nového zaměstnání nebo povýšení.
 • Trailhead umožnil více než 3,6 milionu lidí po celém světě naučit se žádané dovednosti pro zaměstnání budoucnosti. Díky Trailhead se mohou účastníci vzdělávat zdarma a odkudkoli a získat celosvětově uznávaná osvědčení pro kariéru v ekosystému Salesforce. Trailhead poskytuje řízené kariérní cesty pro role v Salesforce a zavádí tři nové role, které vytvářejí vstupní body do některých z nejrychleji rostoucích oborů současnosti: Marketér, Prodejce a Designér.
 • Salesforce Talent Alliance je iniciativa, která propojuje partnery s uchazeči o zaměstnání vyškolenými v Salesforce prostřednictvím Trailhead a přivádí nové talenty do rychle rostoucího ekosystému. V letošním roce jsou dva partneři Talent Alliance držiteli ocenění Salesforce Partner Innovation Awards za prokázání vynikajících výsledků v rozšiřování ekonomiky Salesforce prostřednictvím školení a najímání nových a různorodých talentů:
 • Společnost Cognizant ve spolupráci se Salesforce, Univerzitou v Montaně a ATG vytvořila 12týdenní placený školicí program pro Salesforce nazvaný Aim Higher, který za poslední dva roky připravil více než 175 nových konzultantů s kvalifikací pro Salesforce.
 • Společnost Bucher + Suter je ISV partnerem Salesforce, který podporuje a sponzoruje společnost Noser Young, která je předním IT školitelem ve Švýcarsku. Prostřednictvím partnerství s Noser Young přijímá společnost Bucher + Suter každoročně učně, kterým pomáhá se vzděláváním v oblasti IT.

Co je to ekonomika Salesforce?

IDC definuje „ekonomiku Salesforce“ jako vliv společnosti Salesforce a jejího partnerského ekosystému na ekonomiku jako celek. Zahrnuje příjmy a pracovní místa přímo generovaná v zákaznické základně Salesforce na základě využívání cloudových služeb Salesforce a jejích partnerů, stejně jako pracovní místa nepřímo vytvořená díky místním výdajům přímých zaměstnanců a samotné společnosti Salesforce a jejích partnerů.

Mnohostranný partnerský ekosystém společnosti Salesforce je hnací silou masivního růstu ekonomiky Salesforce a zahrnuje:

 • Partnerský ekosystém Salesforce, který může zákazníkům pomoci k rychlejšímu růstu. Během celé cesty zákazníka partneři vyplňují bílá místa technologických znalostí a nabízejí řešení napříč produkty, odvětvími a regiony. Partnerský ekosystém Salesforce zahrnuje konzultační partnery, nezávislé dodavatele softwaru (ISV) a prodejce, kteří přinášejí sílu aplikací a odborných znalostí pro řešení jakýchkoli problémů zákazníků
 • Salesforce AppExchange, spuštěné v roce 2006, je největším světovým tržištěm podnikových cloudových aplikací s více než 6 700 partnerskými nabídkami a více než 9 miliony instalací.

Další zdroje

 • Stáhněte si plnou verzi studie IDC „The Salesforce Economic Impact“.
 • Prozkoumejte data ze studie IDC v Tableau.
 • Poslechněte si více informací o dopadu ekonomiky Salesforce v Newsroom Q&A.
 • Další informace o Partner Innovation Awards 2021 naleznete zde.
 • Další informace o partnerském ekosystému Salesforce naleznete zde
 • Přečtěte si více o programu Pathfinder společnosti Salesforce a třech hlavních poznatcích o vzdělávání technologických pracovníků budoucnosti zde

Metodika IDC

Model dopadu ekonomiky Salesforce je rozšířením modelu dopadu ekonomiky IT, vytvořeného společností IDC. Odhaduje současný a budoucí podíl společnosti Salesforce na přínosech pro celou ekonomiku generovaných cloud computingem a také odhaduje velikost ekosystému podporujícího Salesforce na základě průzkumu trhu provedeného IDC, týkajícího se poměru výdajů na profesionální služby a předplatného cloudových služeb; poměru prodeje hardwaru, softwaru a sítí k výdajům na veřejný a soukromý cloud computing a poměru výdajů na nástroje na vývoj aplikací k vytvořeným aplikacím.

Ekosystém může zahrnovat společnosti, které nejsou formálními obchodními partnery Salesforce, ale přesto prodávají produkty nebo služby spojené s implementacemi Salesforce.

Studie IDC, sponzorovaná společností Salesforce, „The Salesforce Economic Impact“, doc #US48214821, 20. září 2021.

O společnosti Salesforce:

Salesforce, světový lídr v oblasti CRM, umožňuje společnostem spojit se se svými zákazníky zcela novým způsobem. Nezveřejněné služby nebo funkce uvedené v této nebo jiných tiskových zprávách a veřejných prohlášeních nemusí být aktuálně k dispozici a nemusí být nabídnuty včas, popřípadě vůbec. Zákazníci, kteří si zakoupí aplikace Salesforce, se musí o svém nákupu rozhodovat na základě funkcí, které jsou aktuálně k dispozici. Hlavní sídlo společnosti se nachází v San Franciscu, své pobočky má ale také v Evropě a Asii. Na newyorské burze společnost obchoduje pod symbolem „CRM“ (NYSE: CRM). Více informací naleznete na: www.salesforce.com.

Novinky o Salesforce můžete sledovat na našem twitterovém účtu a blogu:

EU Blog: https://www.salesforce.com/eu/blog

Twitter (the global account): https://twitter.com/salesforce