Nadace České spořitelny posiluje svůj tým

(Praha – 4. 10. 2021) Lucie Ellingerová se stala novou manažerkou komunikace Nadace České spořitelny, dílčí komunikační aktivity bude mít pod jejím vedením na starosti Kateřina Bártová. Na místo programové manažerky nově nastoupila Lidija Erlebachová.

„Jsem velmi rád, že se nám podařilo rozšířit stávající tým o zkušené profesionálky. Věřím, že se díky jejich know-how a svěžímu pohledu na naše projekty posune Nadace opět o kus dál směrem k naplňování našich ambiciózních cílů,“ uvádí finanční a provozní ředitel Nadace České spořitelny Karel Valo

Lucie Ellingerová, absolventka VŠE v Praze, má za sebou patnáctiletou zkušenost z marketingu společnosti Yves Rocher. Poslední rok a půl tam vedla marketing nejen v Česku, ale i na Slovensku a v Maďarsku. Před svým angažmá v Nadaci ČS půl roku pracovala jako PR a marketingová manažerka dobrovolnické organizace Česko.Digital. „Už delší dobu jsem si přála zúročit své mnohaleté zkušenosti z oboru marketingové komunikace nejlépe v neziskovém sektoru. Když přišla nabídka z Nadace České spořitelny, s radostí jsem ji přijala. Věřím, že se díky našemu komunikačnímu týmu podaří činnost Nadace a jejích partnerů ještě více zviditelnit a učinit z tématu vzdělávání a stavu českého školství věc veřejnou,“ říká Lucie Ellingerová.

Kateřina Bártová se více jak deset let věnuje především oblasti public relations. Vystudovala žurnalistiku a mediální studia na Fakultě sociálních věd UK. Má zkušenosti z butikových komunikačních agentur, tři roky pracovala jako tisková mluvčí Prague City Tourism, později se na volné noze věnovala PR různých komerčních i neziskových projektů. V Nadaci bude mít na starosti vedle interní komunikace zejména posilování vztahů s médii. „Moje poslední pracovní zkušenosti se více soustředily na neziskové organizace, proto jsem velmi ráda, že jsem našla uplatnění v tak významné firemní nadaci a mohu se podílet na budování jejího renomé. Moc se na to těším,“ uvádí Kateřina Bártová.

Lidija Erlebachová vystudovala HR management, ale profesní dráhu věnovala komunikaci a PR. Dříve působila v PR agentuře, jako manažerka komunikace a tisková mluvčí společnosti Henkel a v posledních letech jako externí konzultantka a školitelka public relations. Pomáhala budovat interní a externí komunikaci velkých i menších firem, vzdělávacích institucí, státní správy a samosprávy. „Díky spolupráci s Montessori Institute Praha a Asociací Montessori ČR mám blízko k proměnám českého školství, proto jsem u nástupu do Nadace České spořitelny neváhala,” říká Lidija Erlebachová. V Nadaci pracuje v roli programové manažerky.  

Nadace České spořitelny

Hlavní účel Nadace ČS je vytvářet prostor pro šíření systémových inovací ve vzdělávání vedoucích ke zdravé společnosti, ve které každý může rozvíjet svůj potenciál, najít své místo a prožít spokojený život. Vzdělávání a sebevědomá občanská společnost jsou totiž klíčové faktory pro prosperitu a soudržnost této země. Nadace ČS usiluje o to, aby se všechny děti učily naplno, s radostí a s rovnými šancemi a ze školy odcházely připravené na aktivní profesní, občanský i osobní život v demokratické společnosti 21. století.