Atos Hackathon přinese řešení reálných problémů pomocí moderních technologií

Cílem akce je neformální vzdělávání, sdílení zkušeností, a budování kontaktů mezi účastníky

Brno, 6. října 2021 – Společnost Atos IT Solutions and Services pořádá první ročník Atos Hackathonu zaměřeného na využití nových technologií v praxi. Zkušení IT specialisté i začátečníci budou v týmech tvůrčím způsobem plnit předem stanovená zadání v rámci čtyř okruhů, tzv. tracků. Akce se uskuteční ve dnech 23.-24. října 2021 v prostorách Impact hubu Brno. Na účastníky čeká bohatý program včetně doprovodných akcí či jízdy automobilem Tesla Model 3.

Cílem Atos Hackathonu neboli hack marathonu je poskytnutí šance specialistům i nadšencům z oboru IT vyzkoušet si práci na úkolech z reálného světa s využitím nejnovějších technologií. „Účastníci budou tvořit v týmech a v omezeném čase si budou muset poradit s různými problémy. Atos Hackathon není jen o programování, je zejména o rozvoji kreativity, učení nových věcí a propojení IT komunity. Po nabitém víkendu si navíc ti nejlepší odnesou domů hodnotné ceny od našich partnerů,“ říká Petr Holan, Solution architect ve společnosti Atos a lektor v jednom z tracků.

Atos Hackathon je zaměřený na reálné problémy. Týmy budou muset během necelých dvou dnů vytvořit celistvý produkt, v čemž jim pomohou lektoři, kteří povedou jednotlivé tracky. Kromě získaných znalostí a praktických zkušeností si účastníci odnesou také spoustu kontaktů i navázaných přátelství.

Internet věcí, umělá inteligence, DevOps i státní IT zakázky

Hlavní program Atos Hackathonu je rozdělen do čtyř částí, tzv. tracků. Zlepši Česko track se zabývá praktickou aplikací umělé inteligence (AI) a strojového učení. Vzniklá veřejně prospěšná služba by měla umožnit evidenci případů vandalismu, analýzu získaných dat a kategorizaci podle společných znaků. Moderní kultuře vytváření software se věnuje DevOps application development track, který je rozdělen na část pro juniorní a seniorní účastníky. Junioři budou tvořit virtuální nástěnky pro informování interních a externích subjektů napříč internetem a intranetem. Senioři budou pracovat na aplikaci pro státní správu, která bude mít reálný dopad na chod několika úřadů. IoT track cílí na odhalování potenciálu internetu věcí k řešení běžných úloh. Jednou z nich bude například vytvoření pivovarnického asistenta pro vzdálené vaření piva. Poslední část, Tender track, se zabývá tím, jak zadávat a následně soutěžit státní IT zakázky a přistupovat k nim agilně. Tento track je určen pro softwarové agentury. Všechna zadání jsou nastavena tak, aby byl výsledek prakticky využitelný.

Nedílnou součástí Atos Hackathonu je zajímavý doprovodný program koncipovaný formou přednášek a jiných aktivit. Připravena je například přednáška o tom, jak se prezentovat na pracovním pohovoru, či lekce jógy.

Přihlásit se mohou týmy o 3 až 5 lidech. Praxe v IT není podmínkou, ale je dobré, aby vždy alespoň jeden člen týmu byl znalý programování. Rozmanitost týmu zaručí, že se jednotlivé znalosti a schopnosti budou dobře doplňovat. Pro účastníky bude po celou dobu konání hackathonu zajištěno občerstvení.

Partneři akce: Asociace softwarových agentur, Česko.Digital, SUSE, TCPro, Addapt.io, Itera, Tesla, Justice.cz

Více informací na: https://hackathon.atoscz.net/

Registraci týmu je možné provést na: https://www.happenee.com/events/atos-hackathon 

###

O Atos

Atos je globálním lídrem v digitální transformaci se 105 000 zaměstnanci a s ročním obratem ve výši více než 11 miliard EUR. Skupina, která je evropskou jedničkou v oblasti kybernetické bezpečnosti, poskytování cloudových služeb a výpočetní techniky s vysokým výkonem, poskytuje end-to-end řešení na míru pro všechna průmyslová odvětví v 71 zemích. Společnost Atos, průkopník v oblasti dekarbonizačních služeb a produktů, se zavázala poskytovat svým zákazníkům bezpečná a dekarbonizovaná digitální řešení. Atos působí pod značkami Atos a Atos|Syntel. Atos je SE (Societas Europaea), kótovaná na Next 20 akciovém indexu v Paříži.

Cílem společnosti Atos je napomáhat ve vytváření budoucnosti informačních technologií. Svými odbornými znalostmi a službami podporuje rozvoj vědomostí, vzdělávání a výzkumu multikulturním přístupem a přispívá k rozvoji vědeckotechnické excelence. Atos na celém světě umožňuje svým zákazníkům a zaměstnancům, jakož i členům společností, aby žili, pracovali a rozvíjeli se udržitelně v bezpečném informačním prostoru.

O Atos Česká republika

Atos působí na českém trhu od 1. září 2011 v návaznosti na provedenou akvizici společnosti Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. Má více než 300 zaměstnanců ve čtyřech pobočkách napříč republikou a v roce 2020 vygeneroval tržby v objemu 63 milionů EUR.

Označeno tagem