PriceHubble expanduje. Se svou technologií vstupuje na český trh

(Praha, 7. září 2021) Švýcarský PriceHubble, B2B proptech společnost, která se věnuje tvorbě inovativních digitálních řešení, analytice a poradenství v oblasti realit, oznámila vstup na český trh. Společnost využila svého nedávného úspěchu v druhém investičním kole, díky kterému získala 864 milionů korun, a ke svému dosavadnímu portfoliu devíti zemí působnosti plánuje přidat další evropské státy.

Podobně jako v některých ostatních evropských zemích, i český trh s nemovitostmi prošel v poslední době digitální změnou, která nastala po příchodu velkého počtu proptech nástrojů, jež výrazně přispěly k digitalizaci obchodních procesů. Podrobná analýza tržních dat a oceňování nemovitostí však zůstávají oblastmi, v nichž jsou profesionálové v oboru nedostatečně vybaveni, což vyžaduje spolehlivá a robustní technologická řešení na národní úrovni.

Julien Schillewaert, generální ředitel společnosti PriceHubble ke vstupu na trh říká:

«Ve střední a východní Evropě jsme zaznamenali silný potenciál pro náš další růst a jsme hrdí, že právě Česko se zařadilo do zemí naší působnosti. Naše digitální řešení založená na datech umožní profesionálům v oblasti nemovitostí vytvářet pro zákazníky nové a snadnější cesty k analýze a zároveň zvýší transparentnost a zlepší zákaznickou zkušenost.»

PriceHubble na český trh vstupuje současně s úspěšným dokončením své čtvrté akvizice, a to českého proptech startupu Realtify, která proběhla letos v červnu. Realtify poskytuje analytické a výzkumné nástroje pro profesionály v oblasti rezidenčních nemovitostí a jeho zakladatel Vladislav Kochetov převzal s integrací svého týmu do společnosti roli výkonného ředitele PriceHubble Czechia.

Vladislav Kochetov, výkonný ředitel PriceHubble Czechia dodává: «Během posledních tří měsíců jsme prošli kompletní integrací do společnosti PriceHubble a připravili produkt pro český trh. Věříme, že díky našemu komplexnímu řešení pozvedneme analýzu nemovitostí na českém trhu na vyšší úroveň preciznosti a digitální transformace.“

Využitím big dat a strojového učení zajišťuje technologie PriceHubble pro klienta možnost pracovat s vysoce transparentními daty na realitním trhu. Technologie zároveň umožňuje institucím nacenit a analyzovat budovy či portfolia tisíců jednotek během pouhých několika kliknutí. Díky tomu mohou její klienti činit informovaná rozhodnutí při nákupu, správě a prodeji nemovitostí.

O společnosti Pricehubble

PriceHubble  je  švýcarská  B2B  proptech  společnost,  která  vytváří  inovativní  digitální  řešení  pro  realitní  průmysl  založená  na  oceňování  nemovitostí  a znalostech trhu. Využitím big dat, špičkové analytiky a vizualizací přináší produktové portfolio PriceHubble novou úroveň transparentnosti na trhu. Svým zákazníkům pomáhá rozhodovat se v oblasti realitních investic na základě co nejpřesnějších poznatků založených na datech, jako jsou ocenění, analýzy trhu, prognózy hodnoty nebo simulace budov, a zlepšit dialog s koncovým spotřebitelem. Digitální řešení PriceHubble jsou navržena tak, aby pomáhala všem hráčům v celém hodnotovém řetězci nemovitostí (bankám, správcům aktiv, developerům, správcům nemovitostí a realitním makléřům). PriceHubble již  působí  ve  Švýcarsku,  Francii,  Německu,  Rakousku,  Japonsku,  Nizozemsku,  Belgii,  České  republice  a  Slovensku  a  zaměstnává  více  než  130  lidí  po celém světě.