Roste podíl softwaru, který využívá umělou inteligenci

V letech 2021 až 2025 dojde k významnému posílení poptávky po softwaru, který využívá umělou inteligenci (AI – Artificial Intelligence) nebo pracuje se strojovým učením (ML – Machine Learning).

Podle predikce analytiků společnosti IDC poroste globální odbyt systémů s podporou AI/ML ve sledovaném období každoročně v průměru o 28 procent. Jeho podíl na celkovém prodeji podnikového softwaru se zvýší v západní Evropě na 16 procent a ve Spojených státech na 23 procent.

Segment AI/ML rozdělují analytici společnosti IDC do několika funkčních trhů. Každý z nich má svá specifika, která obvykle souvisejí s účelem aplikací a jejich praktickým nasazením. Kromě toho IDC posuzuje i to, zda je AI/ML kritickou součástí pro fungování konkrétního produktu (AI Software), nebo zda se jedná jen o doplňující funkci (Software poskytující AI funkcionalitu).

Očekávaný podíl aplikací AI/ML na celkovém obratu softwarového trhu ve Spojených státech a západní Evropě (2020-2025)

AI softwarové služby: Jedná se o programy připravené pro přímé použití, jež vyžadují pouze nízké nebo žádné dodatečné kódování. Společnost IDC do tohoto segmentu řadí například rozeznávání a klasifikaci obsahu z fotek a videí, rozpoznávání a přepis řeči nebo automatickou analýzu a strukturování dokumentů.

AI nástroje pro budování, řízení a spravování vlastních algoritmů: V posledních letech narůstá zájem o programy, které umožňují tvorbu vlastních algoritmů. Jde mimo jiné i o důsledek sílícího zájmu firem o sjednocení systémů různých dodavatelů a zajištění jejich maximální efektivity. Software s podporou AI/ML umožňuje trénovat a spravovat systémy jako propojenou platformu, což v důsledku zvyšuje jejich přidanou hodnotu a často také snižuje provozní náklady nebo pořizovací cenu.

Integrace AI nástrojů a funkcí do zaběhnutých systémů: Funkce AI/ML jsou nasazovány také v případě tradičního softwaru. Zjednodušují či rozšiřují možnosti daného typu aplikace a primárně cílí na potřeby koncových uživatelů. K zástupcům tohoto funkčního trhu se řadí například finanční aplikace (Workday), programy CAD/CAM (Autodesk, PTC) nebo programy zaměřené na prediktivně analytické funkce (SAS, Alteryx).

Firmy využívající software s podporou umělé inteligence a strojového učení dosahují lepších výsledků v oblastech zákaznické podpory, efektivity zaměstnanců nebo ve schopnosti urychlit vlastní produkci či poskytování služeb. Nástroje využívající funkce AI/ML obecně přispívají ke zvyšování efektivity a k rychlejší optimalizaci komplexních procesů.

Umělá inteligence se v blízkém časovém horizontu stane mainstreamem. Lze u ní očekávat podobný vývoj jako u cloudových technologií. Z počátečního dobrovolného přechodu se stane imperativ, na který budou muset reagovat všichni výrobci softwaru,“ říká Ondřej Plachý, analytik společnost IDC pro oblast umělé inteligence, a dodává: „Velcí hráči, jako jsou firmy AWS, Google, IBM nebo Microsoft, proto již nyní masivně investují do vylepšování stávajících aplikací umělou inteligencí a strojovým učením a zároveň neváhají akvírovat startupové firmy, které v této oblasti přináší zásadní inovace.

Očekávaná rychlost celosvětového růstu odbytu aplikací AI/ML (2020-2025)

O společnosti IDC

Společnost International Data Corporation (IDC) je přední firmou zabývající se shromažďováním informací na globálním trhu, poskytováním poradenství a pořádáním konferencí v odvětví informačních technologií, telekomunikací a spotřební elektroniky. Prostřednictvím více než 1100 analytiků po celém světě nabízí společnost IDC globální, regionální i místní zkušenosti a přehled technologických a oborových příležitostí a trendů ve více než 110 zemích. Analýzy a poznatky společnosti IDC pomáhají IT specialistům, vrcholným představitelům obchodních organizací i investorské komunitě v přijímání rychlých, informovaných technologických rozhodnutí a v dosahování klíčových obchodních cílů. Společnost IDC, založená v roce 1964, je stoprocentní dceřinou společností skupiny International Data Group (IDG), přední světové společnosti, která poskytuje mediální, datové a marketingové služby. Další informace o společnosti IDC najdete na webu www.idc.com.

Označeno tagem