Kaspersky spouští simulační hru pro diplomaty a úředníky zaměřenou na kyberbezpečnost

27. října 2021 – Společnost Kaspersky ve spolupráci s neziskovou vzdělávací organizací DiploFoundation vyvinula online simulační hru, která má pomoct diplomatům a dalším kybernetickým profesionálům netechnického zaměření porozumět zákulisním procesům a rozhodování při kybernetickém útoku a naučit je účinně reagovat na mezinárodní úrovni.

Zajištění kybernetické stability vyžaduje schopnost porozumět rizikům a hrozbám v kyberprostoru a také znalost toho, jak jim předcházet, vyhodnocovat je a účinně na ně reagovat. Kaspersky ve spolupráci s organizací DiploFoundation vyvinul bezpečnostní školení založené na hře Kaspersky Interactive Protection Simulation (KIPS) se speciálně navrženým fiktivním prostředím napodobujícím kybernetické útoky. Hlavním cílem hry je shromáždit všechny potřebné důkazy a technické informace, aby bylo možné během simulace odpovědět na co nejvíc otázek, včetně toho, co nebo kdo je zamýšleným cílem, jaké techniky se použily, jak závažný je incident a kdo za ním stál.

Účastníci hry hrají diplomaty ve fiktivním světě, v němž čelí útoku na První výbor OSN, který se zabývá otázkami mezinárodní bezpečnosti a stability – včetně kyberprostoru. Během hry se hráči rozhodují pomocí akčních karet, které je vedou buď k co nejpřesnější technické analýze útoku, která pomáhá posbírat kousky skládačky technických důkazů, nebo naopak k větší nejistotě a kybernetické nestabilitě. Stejně jako zodpovědní pracovníci ve skutečném životě mají účastníci hry omezený rozpočet i čas na rozhodování. Musejí pracovat s veřejností a spolupracovat s ostatními bezpečnostními organizacemi nebo interními či externími technologickými experty.

„Globální a různorodá komunita kybernetických profesionálů, kteří se zabývají kyber-diplomatickými záležitostmi, obvykle nemá technické zázemí. Zároveň řeší, jak dosáhnout bezpečnosti a stability v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) prostřednictvím mezinárodní spolupráce a zapojení mnoha zainteresovaných stran. Spojili jsme se s DiploFoundation, abychom podpořili diplomaty a všechny kybernetické profesionály, a prohloubili jejich znalosti v oblasti technické atribuce, a to neobvyklým, ale vysoce interaktivním způsobem. Hru jsme vyvíjeli s podporou reálných kybernetických diplomatů, s právními a politickými experty, kteří projekt uvítali. Věříme, že spojením úsilí při budování kybernetické expertýzy můžeme pomoct dosáhnout kybernetické stability,“ komentuje Anastasiya Kazakova, Senior Public Affairs Manager společnosti Kaspersky.

„Pojmy ‚kybernetická‘ a ‚digitální‘ nejsou mezi diplomaty oblíbené. Přesto kybernetické a digitální problémy stále více dominují mezinárodní agendě – v neposlední řadě v oblasti mezinárodní stability a bezpečnosti. Jde zejména o citlivé oblasti, jako je připisování kybernetických útoků straně nebo státu, kde by chybná analýza mohla snadno vést k eskalaci napětí mezi zeměmi. Kyber-diplomati proto potřebují porozumět technologii, která je základem naší moderní společnosti. Navíc se musejí připravit na spolupráci s „novými kyber-diplomaty“ – zástupci průmyslu a občanské společnosti, kteří můžou ovlivňovat mezinárodní vztahy v době rychlé digitalizace a technologického rozvoje. Jaký je lepší způsob, jak toho dosáhnout, než ponořit kybernetické diplomaty do herního cvičení, které simuluje kybernetický incident mezinárodního rozsahu a vysvětluje, co se skrývá ‚pod kapotou‘?“ říká Vladimir Radunović, ředitel kybernetické bezpečnosti a e-diplomacie v DiploFoundation.

Kaspersky Interactive Protection Simulation je součástí portfolia Kaspersky Security Awareness a organizace si ji mohou vyžádat zde. Hru lze hrát jednotlivě nebo v týmech, online nebo na místě, pokud to epidemická situace dovolí.

Další informace o simulaci Kaspersky Interactive Protection Simulation zaměřené na technickou atribuci získáte po kliknutí na odkaz.

O společnosti Kaspersky

Kaspersky je globální společnost zaměřená na kybernetickou bezpečnost, která vznikla v roce 1997. Odborné znalosti společnosti Kaspersky v oblasti bezpečnostních hrozeb a zabezpečení se neustále transformují do inovativních bezpečnostních řešení a služeb na ochranu firem, kritické infrastruktury, vlád a dalších uživatelů po celém světě. Komplexní portfolio zabezpečení, jejž tato společnost nabízí, zahrnuje špičkovou ochranu koncových bodů a řadu specializovaných bezpečnostních řešení a služeb, jež pomáhají čelit sofistikovaným digitálním hrozbám, jakkoli se neustále proměňují. Technologie společnosti Kaspersky chrání víc než 400 milionů uživatelů a 240 000 firemním klientům přináší ochranu všeho, co je pro ně v digitální oblasti nejcennější. Další informace jsou k dispozici na www.kaspersky.com

O DiploFoundation
Diplo je švýcarsko-maltská nevládní organizace, která se specializuje na rozvoj kapacit v oblasti správy internetu a digitální politiky. Diplo, založené v roce 2002, mimo jiné pracuje na zlepšení role malých a rozvojových států v globální diplomacii: školením úředníků prostřednictvím online kurzů, workshopů a simulačních cvičení; rozvoj kapacit v oblasti správy internetu, kybernetické bezpečnosti, dat, umělé inteligence a dalších vznikajících technologických problémů; podpora a rozvoj digitálních nástrojů pro inkluzivní a účinnou správu a tvorbu politik. V průběhu let Diplo úspěšně vyškolilo více než 6 600 odborníků z 203 zemí a území, včetně jednotlivců pracujících ve vládách, soukromém a občanském sektoru, médiích a akademické obci. Více se dozvíte na https://www.diplomacy.edu/.