Tzv. nové a druhotné licence jsou to samé, rozhodl ÚOHS

Brno, 10. 11. 2021 – Ve sporu českého lídra na trhu s druhotným softwarem, společnosti PREDNY SLM s.r.o., a Exportní a garanční pojišťovací společnosti (EGAP) se Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) přiklonil na stranu PREDNY SLM. Jednoznačně potvrdil judikaturu z jiných členských států EU ohledně legality licencí z volného trhu. Dal tak vzniknout prvnímu rozhodnutí, které se dotýkalo druhotných licencí v ČR. Díky této definitivě mohou veřejné i soukromé subjekty ušetřit desítky procent na pořízení softwarových licencí, aniž by se musely obávat negativních důsledků od výrobce softwaru. Stačí postupovat podle pravidel, která byla mimo jiné potvrzena v Rozhodnutí.

EGAP v létě roku 2020 poptával řešení založené na trvalých licencích softwaru Microsoft. V zadávací dokumentaci požadoval tzv. „nové“ licence a jejich připsání do evidenčního účtu výrobce. „Novost je u licencí (práva k užití softwaru) zcela irelevantní, protože právo se neopotřebovává ani nijak nemění. Připsání do účtu vedeného u výrobce pak není nárokové,“ říká o situaci Mgr. Martin Predný, jednatel společnosti PREDNY SLM. Na dané skutečnosti se tedy, v zájmu férovosti podmínek, snažil zadavatele upozornit. „Snažili jsme se s EGAPem spojit a vysvětlit, že pokud jsou splněna pravidla stanovená SDEU a je transparentně doložen celý řetězec předchozích držitelů licencí, není se čeho bát. Navíc je možno dodat totožné plnění za výrazně nižší cenu,“ komentuje Predný snahu o komunikaci ještě před sporem. Předpokládaná hodnota zakázky činila 5 485 000 Kč bez DPH. „V daném případě jsme měli připravenou nabídku za 2 918 150 Kč, což by znamenalo 47% úsporu oproti předpokládané hodnotě zakázky,“ upozorňuje Predný na možnost výrazné úspory při získání totožného řešení.

V řízení, které trvalo více než rok, se ÚOHS zabýval také možnými riziky souvisejícími s tzv. druhotnými licencemi. Poukázal na to, že potenciální rizika u druhotných i nových licencí jsou obdobná a obava z vadného plnění nemůže ospravedlnit omezení hospodářské soutěže. Dodal, že v rámci veřejných zakázek má zadavatel k dispozici nástroje pro podstatnou eliminaci rizik. „V PREDNY SLM dáváme našim zákazníkům vždy kompletní dokumentaci, která v plné míře prokazuje převod práv k užívání počítačových programů. Spolupracujeme také s renomovanými auditory z tzv. velké čtyřky, kteří jsou připraveni tyto skutečnosti kdykoliv potvrdit a ověřit tak legalitu celého procesu. Nadto disponuje naše mateřská společnost pojištěním na 10 000 000 €, pro případ jakékoliv chyby při procesu. Za 16 let na trhu je ještě ani jednou nemusela využít, a to jsme prošli mnoha audity ze strany výrobce softwaru,“ popisuje některá opatření při převodech licencí Predný. „Navíc, PREDNY SLM je jedinou společností ze střední a východní Evropy, která byla uvedena v analýze společnosti Gartner k tzv. druhotným licencím,“ upozorňuje Predný na zprávu Gartner z 8. ledna 2021.

Vysoké úspory nejen pro veřejný sektor

Rozhodnutí ÚOHS, jako nejvyšší autority pro dohled na veřejnými zakázkami, je klíčové pro jednoznačnou prokazatelnost legality celého postupu a jeho použití ve veřejné správě. „Ačkoliv Rozhodnutí pouze potvrzuje právní stav, neexistovala v ČR žádná relevantní judikatura. I z tohoto důvodu byli někteří zástupci veřejné sféry v nákupu licencí opatrní. Jsem rád, že toto Rozhodnutí rozptýlilo poslední pochyby ohledně našeho postupu,“ komentuje důsledky Rozhodnutí Predný.

Existují však i tací, kteří již nákupu softwaru z volného trhu využili. „Během dvou let, kdy působíme na českém trhu, jsme uspořili veřejným institucím nejméně 16 000 000 Kč v těch zakázkách, které jsme vyhráli. Podle ceníkových cen by úspora dokonce činila 24 500 000 Kč,“ popisuje nejméně 61% průměrnou úsporu u dodávek licencí ve veřejných zakázkách za poslední dva roky Predný. Mezi takové zákazníky patří FN v Motole, MŽP, řada dalších nemocnic a měst nebo letiště.

„Je nám jasné, že se nejedná o jednoduchou problematiku, protože vyžaduje znalosti licenční, technické i právní. I proto jsme připravili Metodiku k zadávání veřejných zakázek, která reflektuje veškerou platnou legislativu a judikaturu, popisuje nástroje ke snížení rizika a hlavně umožňuje zadavatelům uspořit desítky procent při nákupu licencí,“ uzavírá k praktickým důsledkům Rozhodnutí Predný s tím, že Metodika je na vyžádání zdarma dostupná.