ČLFA oslavila 30 let. Za největší výzvu současnosti považuje přechod k bezuhlíkové ekonomice

Členové asociace poskytli podnikům a domácnostem 3,4 bilionu korun

Praha 10. listopadu 2021. Jedna z našich nejstarších finančních oborových institucí, Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA), oslavila 30. výročí založení. Asociace sdružuje největší tuzemské poskytovatele leasingu, nebankovních úvěrů a factoringu. 

Členové ČLFA za uplynulých třicet let poskytli podnikům i domácnostem formou leasingu, úvěrů nebo factoringu 3,4 bilionu korun. Po překonání covidové krize vidí největší výzvu v pozvolném přechodu na bezuhlíkovou ekonomiku, který se neobejde bez masivních investic.

„Řada firem, hlavně malých a středních, bude tyto investice realizovat prostřednictvím produktů našich členů. Jsem přesvědčená, že jim dokážou nabídnout atraktivní financování. Pozitivní roli by v tom měly sehrát i vládní podpůrné programy, jejichž možnou podobu bychom chtěli v nebližších měsících prodiskutovat s příslušnými ministerstvy,“ říká předsedkyně představenstva asociace Jana Hanušová. 

Asociace si své kulatiny připomněla 19. října na slavnostním setkání na pražské Žižkovské věži, kterého se zúčastnili top manažeři členských společností i přední zástupci státních institucí a partnerských organizací. Gratulaci pronesl také viceguvernér České národní banky Tomáš Nidetzký.

ČLFA je nepolitické profesní sdružení, které se systematicky a dlouhodobě zabývá podporou produktů určených k financování firemních investic i firemního provozu a k financování služeb či zboží pro domácnosti. Důraz přitom klade na dodržování obchodních zvyklostí a zásad odpovědného financování. Zastřešuje společnosti, které realizují přibližně 90 % objemu obchodů na našem nebankovním trhu. První členská schůze asociace proběhla 17. září 1991. Tehdy sdružovala leasingové firmy z celého Československa a nesla název Asociace leasingových společností České a Slovenské Federativní Republiky.

„Od té doby se hodně změnilo, ale původní poslání asociace přetrvává – nadále hájíme zájmy členských společností s cílem prosazovat takové legislativní a daňové prostředí, které jim umožní poskytovat kvalifikované a z hlediska klientů bezpečné financování podniků a domácností. Po celou dobu jsme respektovaným partnerem státu při řešení souvisejících otázek. Naposledy se to potvrdilo i během jednání o ochraně klientů před ekonomickými dopady covidové krize,“ konstatuje Jana Hanušová.

V době vzniku asociace nabízely členské společnosti takřka výhradně leasing. Od roku 1991 do současnosti profinancovaly prostřednictvím leasingu investice do strojů, zařízení a dopravních prostředků za 1,8 bilionu korun (měřeno výší pořizovacích cen bez DPH). Dosavadní objem leasingu nemovitostí činí 130 miliard korun.

V souladu s úpravami legislativního rámce a s přirozeným vývojem finančního trhu docházelo postupně ke změnám ve struktuře nabídky členských společností. Původně jediný produkt, leasing, začaly doplňovat a částečně nahrazovat jiné nástroje, zejména podnikatelské úvěry. Koncem 90. let asociace rozšířila svou působnost i na oblast spotřebitelských úvěrů.

Od roku 2001 poskytli členové asociace klientům prostřednictvím podnikatelských úvěrů přes 617 miliard korun a pomocí spotřebitelských úvěrů více než 620 miliard korun.

Od roku 2005 se členská základna ČLFA rozšířila o factoringové společnosti. Celková výše pohledávek, které klienti prostřednictvím factoringu postoupili na členy ČLFA, dosáhla 2,3 bilionu korun.  Členské společnosti asociace jim za tu dobu formou factoringu poskytly 307 miliard.

Od samého počátku leasingového trhu jsou klíčovou skupinou financovaného zboží automobily. Počínaje rokem 1991 dodnes profinancovaly členské společnosti ČLFA firmám a domácnostem 4,2 milionu automobilů nebo jiné dopravní techniky, na které jim půjčily 1,8 bilionu korun.

Současný název, který reflektuje zmiňovaný vývoj, používá asociace od roku 2005. V souladu s konsolidací finančního trhu se vyvíjela i členská základna – od šesti zakládajících členů přes 129 členských firem na konci 90. let až po současných 39.

„Mezi členy asociace najdete až na několik málo výjimek všechny významné hráče působící na nebankovním trhu. Přitom velkou část našich členů tvoří trošku paradoxně dceřiné společnosti bank. Také proto se můžeme srovnávat s bankovními produkty, pokud jde o jejich cenu, transparentnost a etiku podnikání. O tom, že naše produkty jsou v tomto ohledu s tradičními bankovními nástroji zcela rovnocenné, hovoří analýzy nezávislých subjektů, například organizace Člověk v tísni. Nabídka našich členů je tedy etablovanou a přirozenou součástí finančního trhu v České republice. Pro některé zákaznické skupiny, zejména malé a střední podniky, jsou produkty našich členů jen velmi obtížně nahraditelné,“ dodává Jana Hanušová.

Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA)

je zájmovým sdružením finančních institucí zabývajících se finančním a operativním leasingem, úvěry a splátkovými prodeji pro domácnosti i podnikatele a factoringem. Od svého založení v roce 1991 prosazuje jejich společné zájmy a je zároveň partnerem orgánů státu při řešení problémů odpovídajících sektorů finančního trhu. V současné době má 39 členů. Více na: www.clfa.cz.