Leepa představuje směnný obchod budoucnosti, uživatele vybízí “swapovat“ a plánuje se rozrůst i na second hand trh

Startup Leepa představuje aplikaci pro výměnu zboží a služeb vzájemně mezi lidmi. Leepa App je interaktivním a hravým tržištěm, kde směnný obchod není závislý na penězích. Lidem tak umožňuje vyměnit věci, které již nepotřebují, za položky, jež se jim líbí. Vize startupu se však netýká pouze hmotného zboží, které je obvykle předmětem směnných obchodů. Cílem Leepy je vytvořit nový ekosystém, kde uživatelé mohou směnit kromě předmětů i dovednosti, služby či potřebná know-how. Misí startupu je poté nabídnout alternativu ke klasickému nákupnímu chování a posílit rovnováhu mezi konzumem a udržitelností. K podzimu 2021 aplikace čítá přes 2 000 registrovaných uživatelů.

Startup Leepa byl založen v roce 2019 Davidem Petrbokem a Michailem Gladyševem. Následující rok se tým rozrostl o další dva spoluzakladatele a byla spuštěna aplikace se stejným názvem – Leepa App. Ta je od října 2020 uživatelům zpřístupněna skrze doménu app.leepa.cz. Leepa App funguje na obdobné bázi jako mnohé seznamovací platformy, uživatel tedy jednotlivé nabídky posouvá do levé – nelíbí či pravé strany – líbí dle svého zájmu a preferencí. V momentě vzájemné shody jsou obě strany propojeny a prostřednictvím chatu se mohou domluvit na způsobu předání vybraných věcí či čerpání služeb a dovedností. Položky dostupné k výměně se uživatelům zobrazují na základě algoritmu, který vyhledává ty nejrelevantnější shody a urychluje tak celkový proces výměny.

,,Swap je napříč Evropou čím dál populárnější, chtěli jsme proto vytvořit atraktivní a uživatelsky přívětivou platformu, která uživatele díky inteligentnímu algoritmu rychle propojí. Zároveň jsme chtěli lidem dále umožnit směňovat kromě hmotného zboží i služby a dovedností. V průběhu pandemie jsme například začali jednat s velkými korporacemi, které jako první snížily rozpočty na vzdělávání a rozvoj svých zaměstnanců. V podobných příkladech může Leepa sloužit jako efektivní interní platforma pro sdílení know-how, ale také jako uzavřené komunitní tržiště, a to bez vysokých nákladů. Věříme, že právě díky inovativním technologiím, které celý proces zjednoduší, inspirujeme k výměně více a více lidí, komentuje myšlenku David Petrbok, CEO startupu a aplikace Leepa. 

V současné době aplikace Leepa funguje na základě symbolického, dobrovolného příspěvku (od 5 Kč) při registraci. Podobně pak, v tuto chvíli ještě v pilotním režimu, probíhají i digitální tematické události, do kterých jsou vždy zapojeni i partneři z dané oblasti. Příkladem jsou nedávné eventy – swap knih a swap rostlin, kde dohromady proběhlo přes 1 300 přihlášení do aplikace. Do budoucna startup plánuje poskytnout svým uživatelům také možnost čerpat z výhod placených prémiových služeb.

Swapování se však i v ČR těší čím dál větší oblibě. Z vlastního průzkumu startupu vyplývá, že v dubnu roku 2019 bylo v Česku okolo 50  facebookových swap komunit s 30 tisíci členy, dnes se jedná o více než 250 skupin, jejichž kumulativní počet členů čítá více než 314 tisíc. Vzrůstající oblibu tohoto trendu potvrzuje vlastní výzkum startupu Leepa. Průzkum proběhl v únoru a březnu roku 2021 v celkem 150 facebookových komunitách, zapojilo se do něj celkem 1 900 lidí. Dle získaných dat se téměř 60 % lidí věnuje výměně zboží v rámci tzv. „swap komunit“ častěji než jednou měsíčně. Třetina respondentů poté uvedla, že swapuje jednou až pětkrát za půlrok. Z časového hlediska se swapu čtvrtina dotazovaných věnuje méně než půl roku a dalších 25 % méně než rok. Základní motivací pro swapování je podle většiny respondentů šetrnost k životnímu prostředí a udržitelnost. Neméně důležitým prvkem je úspora peněz. Nejvíce si lidé vyměňují oblečení (66 %), vybavení do domácnosti (60 %), dětské potřeby (55 %) a knížky a další multimédia (43 %). O swap dovedností a služeb projevilo zájem téměř 80 % dotázaných.

,,Aktuálně však vidíme obrovský potenciál v celém second hand trhu v rámci módního průmyslu. Ten se tak pro nás stává klíčovým. Velmi nás totiž inspiruje kreativita a originalita této komunity. V současnosti tak připravujeme samostatnou platformu, jež bude fungovat jako agregátor prémiových upcycling značek a second handů. Naší ambicí poté je, aby byla schopna konkurovat právě i těm klasickým fast fashion platformám,’’ zakončuje David Petrbok.

O startupu Leepa:

Startup Leepa byl založen v roce 2019 Davidem Petrbokem a Michailem Gladyševem. O rok později se rozrostl o další dva spoluzakládající členy a v rámci projektu vznikla i stejnojmenná ojedinělá webová aplikace, Leepa App. Jedná se o virtuální tržiště fungující na principu výměny – swapu položek. Aplikace se však vydává ještě o krok dále a kromě směny hmotného zboží je v ní umožněno uživatelům swapovat i různorodé dovednosti, služby či potřebná know-how. Leepa App se tak tímto stává jednou z alternativ ke klasickému nákupnímu chování. V první polovině roku 2021 aplikace zaznamenala již přes 2 000 registrovaných uživatelů, kteří společně v rámci Leepa App vytváří ekosystém, jenž spojuje lidi a posiluje rovnováhu mezi konzumem a udržitelností.