Průzkum: Udržitelnost zůstává nejsilnějším faktorem, týdenní swapování vzrostlo až o 50 %

Startup Leepa, jež provozuje aplikaci pro výměnu zboží a služeb vzájemně mezi lidmi – Leepa App, zjišťoval míru obliby tzv. swapu. Startupu se tak podařilo doložit nejen vzrůstající a trvající oblibu tohoto alternativního nákupního chování, ale i generační rozdíly v metodách, položkách a smyslu směny. Z průzkumu vyplynulo:

  • Množství uživatelů, kteří swapují každý týden a častěji, se oproti roku 2019 zvýšilo až o polovinu 
  • Potenciální směna za pomoci aplikace se mezi zástupci mileniálů a generace Z umístila na prvním místě popularity (66,4 %) (v roce 2019)
  • Nejčastěji swapovanými položkami byly v letech 2019 i 2021 oblečení, vybavení do domácnosti a hračky. V roce 2021 se stal oblíbeným swap rostlin
  • Nejpopulárnějšími faktory při rozhodování zůstávají šetrnost k životnímu prostředí a udržitelnost. V obou letech je jako hlavní důvody ke swapu udaly více jak ¾ respondentů

Lidé u swapu zůstávají

Projektu Leepa se v rámci svého šetření podařilo identifikovat několik trendů týkajících se udržitelnějšího chování a specificky výměny položek či tzv. swapu. Z dat získaných v letech 2019 a 2021 je patrné, že se k tomuto alternativnímu nákupnímu chování lidé často vracejí. Počet respondentů swapujících déle než 2 roky vzrostl z původních 13,8 % v roce 2019 na 19,2 % (2021), zatímco počet nováčků, jež zboží vzájemně směňují méně než 6 měsíců, se v obou letech pohybuje okolo 30 %. Okolo 50 % respondentů dále v obou letech uvedlo, že se k swapu uchylují 1x až 4x za měsíc, více jak ⅓ poté 1x až 5x za půlrok. Naopak míra uživatelů, kteří swapují každý týden a častěji, v roce 2021 vzrostla oproti roku 2019 o 50 % (z původních 10,5 % na 15%). Často přitom k výměnám využívají facebookové skupiny, jako například SWAP Prague. V těch se v roce 2021 angažuje téměř 95 % účastníků průzkumu (94,5 %), oproti roku 2019, se jedná o 10% nárůst (84,3 %). 

Šetření zachytilo také trend moderní doby – telefonní aplikace. Obliba výměny díky nim vzrostla z původních 0 % v roce 2019 na 3,4 % uživatelů v roce 2021. V roce 2019 se potenciální možnost výměny skrze mobilní aplikace mezi skupinou mileniálů a generací Z umístila na prvním místě s 66,4 %. Mezi nejčastěji vyměňované položky patřilo v obou letech oblečení (85,2 % v roce 2019 a 65,7 % v roce 2021). Následovala kategorie vybavení do domácnosti (51,7 % a 59,3%) a skupina hračky a dětské oblečení (40,1% a 55,7%). V roce 2021 poté značnou oblibu zaznamenalo swapování rostlin, jež vzrostlo z původní ⅕  (22,3 %) na více než ⅓ (31,2 %).

,,Nejen swap, ale celý trh z druhé ruky se v dnešní době potkává s obrovský zájmem. Dosud však neexistovala žádná tvrdá data, který by tento trend v tuzemsku potvrzovala. Cílem provedených výzkumů pro nás proto bylo zmapovat prostředí swapování a výsledky následně ukázat širší veřejnosti. Chceme tak motivovat a inspirovat lidi k šetrnější alternativě k nákupnímu chování,” říká David Petrbok, CEO startupu a aplikace Leepa.

Udržitelnost hraje v rozhodování velkou roli, Mileniálové a Gen Z to jen potvrzují

Mezi motivace k tomuto alternativnímu nákupnímu chování účastníci v obou letech souborně uváděli možnost finanční úspory (77,2% v roce 2019 a 79,8% v roce 2021) i faktor zábavy (44 % a 34,2 %). Nejčastějším důvodem však zůstává aspekt šetrnosti k životnímu prostředí (92,5 % a 81,4 %). Rostoucí požadavek po udržitelnosti je opět více znatelný u generace mileniálů a Z. Tato podskupina se v téměř ⅔ (61,9 % v roce 2019) vždy snaží vyhledávat alternativy šetrnější k životnímu prostředí. 83,6 % (rok 2019) z nich má doma kousky, kterých se chce zbavit, přičemž téměř 80 % respondentů považuje vyměňování položek s jinými lidmi za relevantní alternativu k nakupování.

Metodologie průzkumů Leepa:

Průzkumy probíhaly jak napříč obdobími (2019 a 2021), tak v rámci specifické cílových skupin (Mileniálové a Generace Z) v roce 2019. Metodou zkoumání byla forma dotazníkového šetření na vzorcích od 500 do 1934 respondentů, přičemž účastníky byly především členové facebookových “swap” skupin a představitelé výše zmíněných generací. Výzkum se skládal ze tří fází, které měly za úkol porovnat vývoj v určitém časovém rozpětí (v letech 2019 a 2021) a dále jej rozšířit o specifické poznatky získané z průzkumu cíleného na generaci Mileniálů a generaci Z. Startupu se tak podařilo doložit nejen vzrůstající a trvající oblibu tohoto alternativního nákupního chování, ale také rozdíly v metodách, položkách a smyslu směny.

O startupu Leepa:Startup Leepa byl založen v roce 2019 Davidem Petrbokem a Michailem Gladyševem. O rok později se rozrostl o další dva spoluzakládající členy a v rámci projektu vznikla i stejnojmenná ojedinělá webová aplikace, Leepa App. Jedná se o virtuální tržiště fungující na principu výměny – swapu položek. Aplikace se však vydává ještě o krok dále a kromě směny hmotného zboží je v ní umožněno uživatelům swapovat i různorodé dovednosti, služby či potřebná know-how. Leepa App se tak tímto stává jednou z alternativ ke klasickému nákupnímu chování. V lednu roku 2022 aplikace zaznamenala již přes 2 400 registrovaných uživatelů, kteří společně v rámci Leepa App vytváří ekosystém, jenž spojuje lidi a posiluje rovnováhu mezi konzumem a udržitelností.