Zdravotní pojišťovna RBP podpořila Milostivé léto

Ostrava (16. listopad 2021) – Klienti pojišťovny, kteří RBP dluží částky za zdravotní pojištění, mohou využít akce Milostivé léto a požádat o umazání vyměřených penále.

„I našim dlužníkům umožníme v termínu od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 ukončit exekuční řízení pouhým zaplacením původní vymáhané částky a jednorázového poplatku exekutorovi ve výši 907,50 Kč včetně DPH. Ten pak následně ukončí samostatnou exekuci na penále, které jim bude odpuštěno a jednou pro vždy umazáno,“ uvedl výkonný ředitel RBP Antonín Klimša. 

Podmínkou ale je, že dlužníci RBP proaktivně projeví zájem a snahu řešit svou aktuální dluhovou situaci a dluhovou amnestii budou řešit s příslušným exekutorem.

Takzvané milostivé léto začalo platit 28. října a trvat bude 3 měsíce do 28. ledna 2022. Platí pouze pro exekuce, které byly zahájeny před spuštěním akce, tedy před datem 28. říjnem 2021. Další podmínkou je, že věřitelem musí být veřejnoprávní subjekt.

Podrobný návod, jak by klienti RBP měli postupovat v rámci aktu Milostivého léta, je zveřejněn na https://www.exekuceinfo.cz/novinky/milostive-leto

O společnosti

RBP, zdravotní pojišťovna je největší regionální zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou v České republice. Registruje přes 430 tisíc pojištěnců, kteří mají k dispozici 41 poboček a spolupracuje s bezmála 14 tisíci smluvních lékařů. Svým klientům v rámci preventivních a bonusových programů poskytuje široké spektrum příspěvků a celoročně pro ně pořádá i celou řadu zdravotně osvětových a prezentačních akcí. RBP je členem Svazu zdravotních pojišťoven ČR. Angažuje se v rámci rozvoje inovativních lékařských postupů a projektů, podporuje prevenci a zdravý životní styl obyvatelstva a aktivně spolupracuje na řešení systémových otázek a principů českého zdravotnictví.

Více informací o službách, programech a aktivitách RBP naleznete na www.rbp213.cz.