KOMENTÁŘ k otevření dotační výzvy Národního programu Životní prostředí

16. listopadu 2021 – Komentář Šárky Tomanové, ředitelky Šance pro budovy

Od roku 2014 bylo v České republice díky evropským fondům, konkrétně Operačnímu programu Životní prostředí (OPŽP), zrenovováno více než 3 tisíce škol, školek, nemocnic nebo úřadů. Oceňujeme proto, že Ministerstvo životního prostředí po téměř tři čtvrtě roce znovu otevře výzvu pro obce a města, které chtějí energeticky úsporně renovovat své budovy. Poslední 146. výzva v OPŽP s alokací 2 miliardy korun skončila 2. března 2021. Zájem byl obrovský a na projekty za téměř 5 miliard korun se bohužel nedostalo. Přečerpala se rovněž výzva pro vládní budovy ukončená v květnu tohoto roku. Od té doby žádná výzva pro veřejné budovy neběžela. Řada obcí tak s projekty čeká. Mezitím se připravovaly i projekty nové, proto věříme, že rekordní zájem bude pokračovat. 

Nyní vyhlašovaná výzva z Národního plánu obnovy má alokaci 3,2 miliardy korun a zahrnuje také až 100% podporu pro státní příspěvkové organizace. Dá se tedy předpokládat, že se výzva vyčerpá mnohem rychleji než do září 2022, a to i přes mírnou změnu podmínek plynoucí z pravidel pro Národní plán obnovy. Všechny projekty budou muset splnit kritérium alespoň 30% úspory primární energie. Změnil se taktéž administrační systém. Uvidíme, kolik práce navíc to obcím, resp. projektantům, přinese.

Již nyní je známo, že po skončení, resp. vyčerpání výzvy z NPO se otevře nová výzva v OPŽP pro programové období 2021-2027, kde je na tyto účely nachystáno 12 miliard korun. Ta bude mít jiné podmínky, způsob výpočtu podpory a opět i odlišný administrační systém. Navíc bude ve veřejných budovách podporovat také zelené střechy nebo akumulaci a využití šedé či dešťové vody. Obce i kraje mají o takové projekty zájem a je škoda, že právě vyhlášená výzva z NPO tato opatření zatím nepodporuje.

Vzhledem k tomu že se právě otevíraná výzva pravděpodobně brzy přečerpá, je otázkou, kolik nových projektů se stihne připravit do současné výzvy a kolik jich bude potřeba přepracovat na novou. Důležité bude, aby byly podmínky budoucí výzvy nového OPŽP včas komunikovány obcím, a ty měly dostatek času zvážit si, zda připravovat projekty pro výzvu z NPO, kde se očekává přetlak, nebo už rovnou na novou výzvu z OPŽP, která snad bude otevřena pro příjem žádostí bez větší časové prodlevy. V řadě případů by to mohlo ulehčit práci, a to jak obcím, tak i státu.

O Šance pro budovy

Šance pro budovy byla založena v roce 2010 jako aliance významných oborových asociací podporujících energeticky úsporné stavebnictví. Aktuálně sdružuje Centrum pasivního domu, Českou radu pro šetrné budovy, Asociaci výrobců minerální izolace, Sdružení EPS a Asociaci poskytovatelů energetických služeb. Reprezentuje tak přes 300 firem z oblasti stavebnictví ─ projektanty a architekty, developery, stavební společnosti, výrobce a dodavatele materiálů a technologií, konzultační a certifikační společnosti a finanční instituce. Cílem Šance pro budovy je vytvoření příznivého legislativního a ekonomického rámce, díky němuž by budovy na území Česka byly energeticky úsporné, adaptované na změnu klimatu a šetrné k životnímu prostředí. Více informací naleznete na www.sanceprobudovy.cz.