Ztráta sluchu zvyšuje riziko demence a prohlubuje sociální izolaci seniorů

Praha, 25. listopadu 2021 – Podle aktuálních statistik ČSÚ tvoří věková skupina 65 + již pětinu obyvatel ČR. Vyšší věk přitom přináší kromě pozitivních aspektů i zdravotní problémy typu zhoršení sluchu nebo demence. Na prohlubování zmíněných negativ má nemalý podíl hluk. Ten samozřejmě ovlivňuje i zdravé a mladé lidi, ale jeho dopad na seniory se zdravotními obtížemi je ještě větší. Pro ilustraci: každých 10 decibelů ztráty sluchu zvyšuje riziko demence u této skupiny až o 27 %. Jak tedy můžeme seniory před hlukem lépe chránit?

Podle odhadů se počet lidí trpících demencí zvýší z 50 milionů registrovaných v roce 2018 na 152 milionů v roce 2050, což představuje nárůst o závratných 204 %. Nejčastější příčinou demence je Alzheimerova choroba, kterou trpí až polovina lidí nad 85 let. Mají potíže s vyjadřováním, rozhodováním a jsou často dezorientováni. Studie prestižní Johns Hopkins University potvrdila, že každých 10 decibelů ztráty sluchu zvyšuje až o 27 % riziko, že se u pacienta vyvine demence.

Studie odhalila také spojitost mezi změnami v chování těchto pacientů a velkým hlukem. Studie tak jednoznačně potvrdila důležitost vhodného akustického prostředí. „Hluk duševně nemocným pacientům zkrátka škodí. Předpokladem efektivního léčení duševních poruch je kromě jiných opatření i zajištění zvukového komfortu,“ potvrzuje MUDr. Libor Macák, primář oddělení psychiatrie Nemocnice Tábor. Nadměrný hluk se šíří v podobě tlakových vln a způsobuje vibrace, které v těle vyvolávají stres, zvyšují krevní tlak a často způsobují únavu, deprese a úzkosti. Naopak v příjemném zvukovém prostředí mají pacienti pocit bezpečí a snáze mohou navazovat kontakt s okolím.

Podle vědkyně Nicole van Houtové, která se svým týmem zkoumá právě tuto problematiku, může nadměrný hluk v pozadí vyvolávat u pacientů trpících demencí znepokojení, dokonce až agresivitu.

„Akustika prostředí hraje klíčovou roli. Podle výzkumů patří právě sluch ke smyslům, které mají zásadní vliv na kvalitu života,“ potvrzuje Iveta Králová, odbornice na akustická řešení společnosti Ecophon a doplňuje: Hluk nepříznivě ovlivňuje i lidi s poruchami paměti. V rušivém zvukovém prostředí mohou být vystrašení a nabýt pocitu, že něco není v pořádku. Akustické úpravy pomáhají vytvořit co nejznámější prostředí bez podivných zvuků.“

Hluk „hubí“ souhlásky a zhoršuje sociální izolaci seniorů

Dalším zásadním problémem, který vysoká hladina hluku prohlubuje, je snižování srozumitelnosti řeči. „V hlučném prostředí častěji zanikají souhlásky, a senioři pak mají větší problém porozumět konverzaci i se do ní zapojit. To může vést k sociální izolaci a osamělosti,“ vysvětluje odbornice Nicole van Houtová. Týká se to velkého počtu seniorů, neboť až dvě třetiny lidí ve věku nad 80 let mají oslabený sluch.

Pro úpravu prostorové akustiky se proto rozhodli i v Domově pro seniory Havlíčkův Brod. Tam jsou v interiéru nainstalované kazetové podhledy a akustické panely vyrobené ze skelné vaty, která výborně pohlcuje zvuk. „V situacích, kdy senior neslyší nebo nerozumí, má tendenci se spíš uzavírat do sebe. Pro jeho zdraví a psychickou pohodu je přitom nutný pravý opak,“ vysvětluje Mgr. Lenka Drahošová, Ph.D, vrchní sestra v Domově pro seniory Havlíčkův Brod a pokračuje: „Naším úkolem je seniory stimulovat a podporovat v interakci mezi sebou. Právě vnitřní akustika pro to vytváří kvalitní podmínky a mě těší, že naši klienti mají perfektní zvukový komfort zajištěn.“

Společnost Ecophon vyvíjí, vyrábí a prodává akustické výrobky a systémy, které přispívají ke zlepšení prostředí pro práci, vzdělávání i osobní život a zároveň ke zvyšování celkového komfortu a výkonnosti lidí. Její experti ve spolupráci s prestižními akademickými institucemi provádí akustické studie a výzkumy, jejichž výsledky následně implementuje do rozvoje kvality a funkčnosti vlastních produktů. Společnost působí ve více než 44 zemích a zaměstnává přibližně 800 zaměstnanců. Je součástí skupiny Saint-Gobain a sídlo společnosti se nachází ve Švédsku. Ecophon je hrdým sponzorem Mezinárodního roku zvuku 2020 – 2021 – globální iniciativy, která zdůrazňuje význam zvuku a způsoby, jakými ovlivňuje náš každodenní život. Více informací naleznte na www.ecophon.com/cz.