ITeuro dodá nové informační řešení pro společnost ŽALUZIE NEVA

Ostrava | 9. prosince 2021 – ŽALUZIE NEVA, přední český výrobce stínicí techniky, získá během roku 2022 nové informační řešení od společnosti ITeuro. Firma původně hledala především robustní konfigurátor s B2B portálem, při výběru se ale nakonec rozhodla pro celkovou modernizaci. Informační řešení od ITeuro bude postaveno okolo ERP systému Infor SyteLine (CloudSuite Industrial). Využije se v něm i integrovaný nástroj APS pro pokročilé plánování a rozvrhování výroby a rozšiřující modul pro servis a interní údržbu. ERP systém doplní konfigurátor Infor CPQ a MES řešení InduStream z vlastního vývoje ITeuro.

„Stávající informační systém již nevyhovoval našim nárokům, a to zejména z hlediska podpory řízení a rozvoje podnikových procesů nebo plánování výrobních operací. Od nového řešení očekáváme těsnější provázání vnitropodnikových procesů a možnost jejich následného rozvoje, výrazné zpřesnění plánování a řízení výroby a nahrazení konfigurace výrobků robustnějším řešením. Nad rámec našich požadavků implementujeme také integrovaný servisní modul, měření a vyhodnocování celkové efektivity zařízení a průběžné sledování odvedené práce, což nám zajistí výrazně lepší přehled o rozpracované výrobě a toku materiálu,“ říká David Rakus, IT manažer společnosti ŽALUZIE NEVA.

Firma průběžně investuje do moderních technologií podle principů štíhlé výroby. Díky tomu její výrobní závod patří ve svém oboru k nejvyspělejším ve střední Evropě. Už nyní je zavedena vysoká míra automatizace a nové informační řešení tento přístup dále podpoří. V ERP systému Infor SyteLine budou nastavena workflow pro zajištění hladkého průchodu výrobních zakázek a podpůrných procesů. Výrobní stroje budou přes řešení InduStream automaticky odvádět data o výrobě, zároveň budou z ERP systému dostávat instrukce pro jednotlivé zakázky. Operátoři po dokončení operací budou práci odvádět průběžně přes nové terminály. Získané informace se použijí pro zpřesňování norem a pro lepší plánování.

„Líbil se mi pozitivní přístup u všech lidí. Chtějí změny, nejde o tlak shora. Zároveň se mi líbí strategie pana Rakuse, který hodně uvažuje dopředu a vidí ITeuro a Infor jako silné partnery, kteří firmě umožní růst,“ dodává Petr Prokop, ředitel implementace ITeuro.

Nájezd rutinního provozu nového informačního řešení je naplánován na 1. ledna 2023. S ERP systémem pak bude pracovat 60 uživatelů a 6 servisních techniků. Do výrobního provozu bude nainstalováno 14 terminálů s MES aplikací InduStream, která zároveň zajistí obousměrný přenos dat u 9 strojů.

„Výběru dodavatele jsme věnovali stejnou důležitost jako výběru samotného softwarového řešení. Od začátku jsme vnímali vysokou profesionalitu pracovníků firmy ITeuro. Jejich znalosti a zkušenosti nás přesvědčily o tom, že tento partner nás dokáže provést následujícím nesnadným obdobím implementace. Naše dojmy jsme si pak jen potvrdili při referenčních návštěvách u různých firem, které před implementací řešily velmi podobné potřeby – sjednocení firemních procesů, zpřehlednění informací pro řízení, potřeba okamžitého přehledu o průběhu zakázek a zefektivnění procesů plánování a řízení výroby,“ uzavírá D. Rakus ze společnosti ŽALUZIE NEVA.

O společnosti ŽALUZIE NEVA s.r.o.

Společnost ŽALUZIE NEVA je předním českým výrobcem stínicí techniky, kterou vyváží do více než 40 zemí po celém světě. Výrobní závod firmy patří ve svém oboru k nejvyspělejším ve střední Evropě, pyšní se velmi moderním provozem s velmi vysokou mírou automatizace.

O společnosti ITeuro, a.s.

ITeuro je česká konzultační a softwarová společnost se sídlem v Ostravě. Na domácím a slovenském trhu už od roku 2000 implementuje světově využívaný informační systém Infor SyteLine (CloudSuite Industrial), zároveň připravuje jeho lokální jazykovou a legislativní verzi. V roce 2021 do portfolia zařadila ERP systém Infor LN (CloudSuite Industrial Enterprise) orientovaný na odvětví automotive, letectví a obranu a průmyslovou výrobu ve velkém měřítku. Kromě toho ITeuro vytváří pro výrobní podniky vlastní softwarová řešení. Hlavním produktem je InduStream pro digitální sběr a distribuci dat ve výrobě a skladech, napojení na stroje, digitální podporu procesů (výroba, údržba, kvalita a další) a WMS. Společnost také poskytuje výrobním firmám související konzultační služby ke zvýšení efektivity a produktivity.Více informací: www.iteuro.cz