Vánoční bonusy ve firmách: Nezapomínejme na důležitost nefinančního ocenění

Až polovina firem v Česku obvykle vyplácí vánoční odměny formou bonusu nebo 13. platu. Pro mnoho zaměstnanců jsou tak vánoční prémie vítaným přilepšením pro nákup dárků a oslavu svátků. Firmy by si ale v tento předsváteční čas měly uvědomit, že dlouhodobá loajalita a péče o zaměstnance se buduje také nefinančními mechanismy.

Dle sociologických průzkumů jsou pro lidi ve společnostech nejdůležitějšími hodnotami bezpečí, možnost vyjádřit svůj názor, smysluplnost nebo možnost uplatnit své schopnosti. V kontextu firemního prostředí se přidává také adekvátní finanční ohodnocení. To je bezpochyby důležité. V posledních letech ale přibývá lidí, kteří začínají dávat přednost zaměstnání, ve kterém jim práce dává smysl, a to i na úkor nižšího platu. Zaměstnavatelé by proto měli zpozornět.

Když chybí jiná motivace, výška platu rozhoduje

Firmy, které nemají vhodně nastavenou kulturu a zaměstnance nedokážou motivovat svým přístupem a hodnotami, vykazují vyšší důležitost finanční odměny u zaměstnanců, než firmy, kde tomu tak není. „Už 30 let měříme ve firmách sociální prostředí a jasně vidíme, že u firem, kde jsou vztahy a kultura nastaveny férově, je finanční motivace až sekundárním faktorem. Oproti tomu ve firmách, kde je hodnocení sociálního prostředí slabší, je finanční odměna hlavním faktorem toho, proč zaměstnanci ve firmách zůstávají,” komentuje Romana Kontírová, konzultantka společnosti SocioRating Institute.

„Nemyslíme tím ale to, že zaměstnanci budou pracovat zdarma nebo pod cenou jenom proto, že mají v práci dobrý kolektiv. Finanční ohodnocení je důležité, tlak na vyšší platy a vyšší bonusy jsou ale silnější tam, kde schází identifikace s firmou a jejími hodnotami, nebo kde zaměstnanci nemají důvěru v schopnosti nadřízených,” zmiňuje Hana Matějková Fabíková, projektová manažerka SocioRating Institute.

V kontextu vánočních odměn by se proto firmy měly zamyslet nad tím, zda zaměstnanci nepostrádají také něco dalšího než finanční odměnu. „Když nadřízení budou mluvit se svými týmy o vánočních bonusech, doporučujeme ať se zeptají také na hodnocení prostředí, zda je práce pro zaměstnance smysluplná nebo zda mu něco v práci neschází. Nadřízený by to neměl brát jako kritiku na svůj styl vedení, ale jako podnět pro zlepšení firmy jako celku. Z našich dat totiž vidíme také to, že dobře nastavené firemní prostředí je přímo úměrné ekonomickému růstu firmy,” dodává Matějková Fabíková.

Práce na dálku, nástup mladší generace do pracovního prostředí a také důraz na mentální zdraví proměňuje už i realitu práce v českých firmách. Uzavření roku a Vánoce proto mohou být pro mnohé firmy impulsem, jak se zamyslet nad zlepšením sociálního prostředí ve firmě. 

O SocioRating Institute


SocioRating Institute je česko-slovenská společnost, která firmám pomáhá predikovat dlouhodobou hodnotu organizace, její udržitelnost a dopad na společnost. Skrze svůj vlastní online nástroj SocioRating  měří ve firmách mezi zaměstnanci úrovně inovativnosti, důvěry, identifikace, spokojenosti a zodpovědnosti, a určuje tak vitalitu organizace. SocioRating Institute je součástí skupiny Accace Holding.