BAUHAUS nebude ani letos prodávat zábavní pyrotechniku. Ochrana zdraví a přírody je priorita.

Praha, 15. 12. 2021 – Síť odborných center BAUHAUS pokračuje v přístupu, který zavedla loňský rok, a ani letos nebude prodávat zábavní pyrotechniku.  „Ohňostroje jsou tradiční a veselou formou, jak přivítat Nový rok, ale jejich použití doprovází až příliš dlouhý seznam negativních důsledků. Proto je nadále nebudeme v našich centrech nabízet. Věříme, že se oslavy mohou uskutečnit i šetrnějším způsobem vůči zdraví, přírodě a životnímu prostředí,“ uvádí Petr Kočí, jednatel společnosti BAUHAUS ČR. 

Na první pohled by se mohlo zdát, že zábavní pyrotechnika je lidem nebezpečná především při nesprávné manipulaci, kdy může způsobit řadu nepříjemných zranění. Negativních aspektů jejího používání je ale celá řada. Kromě špatného vlivu na zdraví člověka ubližuje také zvířatům a poškozuje životní prostředí. Nebezpečná a znečišťující není jen při odpalování, ale i v případě ponechání zbytků či nevybuchlých částí na ulici, v parcích či přírodě. „Mezi stěžejní hodnoty společnosti Bauhaus se řadí udržitelnost, životní prostředí a šetrnost. Rádi bychom byli inspirací a potěší nás, když lidé zváží negativní důsledky odpalování ohňostrojů a oslaví tento rok ohleduplněji nejen vůči domácím mazlíčkům, ale také okolní přírodě a naší planetě,“ doplňuje Petr Kočí. 

Při odpalování pyrotechniky trpí zejména zvířata. Dochází u nich ke zmatenosti, dezorientovanosti a stresu z výbuchů. Netýká se to jen domácích mazlíčků a hospodářských zvířat, ale také těch volně žijících. „Zvířata mají oproti člověku výrazně citlivější smysly, slyší až padesátkrát lépe než člověk a hlučné exploze jsou pro ně nejenom traumatizující, ale také bolestivé. V některých případech se vyskytuje poškození sluchu či jeho trvalá ztráta. Ke zraněním dochází ale i kvůli stavu dezorientace a šoku. V neposlední řadě mohou ohňostroje zvířatům způsobit popálení, zbylé či nevybuchlé části pak otravu nebo jiná zranění,“ upřesňuje Petr Kočí za společnost BAUHAUS jeden z důvodů, proč zákazníci v jejich centrech zábavní pyrotechniku nenajdou.

Ohňostroje neblaze ovlivňují i ovzduší a narušují životní prostředí. Obsahují nebezpečné látky, které se během výbuchu dostávají do okolního prostředí a bezprostředně ovlivňují kvalitu ovzduší.  Častou složkou jsou tzv. perchloráty, které mohou kontaminovat vodu. Další škodlivé látky se pak do ovzduší dostávají v průběhu spalování (oxid siřičitý, oxid uhličitý, oxid uhelnatý aj.) a vzniká také přízemní ozón. 

O společnosti

První odborné centrum BAUHAUS bylo otevřeno na jaře roku 1960 v německém Mannheimu. Od té doby se stal BAUHAUS tradičním místem pro nákup všeho potřebného pro dílnu, dům i zahradu. Miliony zákazníků najdou pod jednou střechou 15 oddělení a díky tomu šetří nejen čas, ale i peníze a starosti spojené se sháněním všech nezbytností. 

V České republice je BAUHAUS otevřen zákazníkům již od roku 1993 a aktuálně najdete jeho prodejny v 5 městech po celé České republice.  Společnost se mimo jiné angažuje v mnohých CSR aktivitách, dlouhodobě svou pomoc směřuje k dětským domovům a nadačním fondům pro děti a hendikepované, ale i nemocnicím. BAUHAUS stále více dbá na životní prostředí, a proto spolupracuje na vývoji udržitelných alternativ nabízených produktů. V letošním roce se BAUHAUS v České republice zaměří také na potřebnou obnovu lesů a další proekologické aktivity.
www.bauhaus.cz