Jak zabezpečit řešení sjednocené komunikace a spolupráce

10 funkcí, které by měla nabízet aplikace pro bezpečnou spolupráci podle zprávy výzkumné a poradenské společnosti Metrigy

Přechod na vzdálenou a hybridní práci změnil postavení videokonference – téměř 87 % organizací nyní považuje video za klíčovou technologii pro podporu podnikových operací. Spolu s nárůstem využívání aplikací pro videokonference přichází potřeba zajistit bezpečnost přístupu k těmto schůzkám, obsahu sdíleného v rámci schůzek a archivu schůzek. Při absenci účinných bezpečnostních kontrol hrozí organizacím neoprávněný přístup ke schůzkám a také ztráta dat souvisejícího obsahu včetně přepisů chatu, sdíleného obsahu a záznamů schůzek.

Virtuální schůzky s podporou videa se staly životně důležitým prostředkem komunikace s plně či částečně vzdálenými pracovníky. Globální studie Workplace Collaboration: 2021-22 společnosti Metrigy, které se zúčastnilo 476 organizací s koncovými uživateli, zjistila, že 82 % z nich nyní používá aplikace pro videokonference pro všechny nebo většinu schůzek a že téměř 87 % z nich považuje aplikace pro videokonference za kritickou nebo důležitou součást podnikových operací.

„Firmy dnes obvykle využívají cloudové aplikace pro videokonference a spolupráci pro vše, od interních setkání zaměstnanců až po schůzky se zákazníky, často s požadavky na důvěryhodnost, soukromí a bezpečnost, které se řídí zákonem. Aby bylo možné tyto aplikace úspěšně využívat pro podporu zapojení zaměstnanců a zákazníků, musí být zajištěna bezpečnost schůzek. Příkladem takové aplikace je Avaya Spaces, která splňuje všechna kritéria bezpečné aplikace a která je navržena tak, aby fungovala v moderním, inovativním podnikovém prostředí,“ říká Zdeněk Staud, oblastní manažer pro Českou republiku a Slovensko ve společnosti Avaya. 

Podniková řešení pro komunikaci a spolupráci, a to bez ohledu na velikost organizace, která jej implementuje, musí být zabezpečena před různými hrozbami, jako je přístup osob, které nemají oprávnění se schůzky účastnit, únik obsahu chatů, přepisů a obsahu sdíleného v rámci schůzky i mimo ni, nebo ztráta dat v důsledku úmyslného či neúmyslného sdílení důvěrných, omezených informací, jako jsou citlivé soubory nebo data, na schůzkách. Kromě toho musí zajistit ochranu soukromí účastníků, a to zejména v případech použití v oblastech jako jsou telemedicína nebo soudní činnosti.

„Rizika neúmyslného přístupu ke schůzkám, obsahu a soukromí účastníků budou jen narůstat s tím, jak se organizace budou stále více spoléhat na aplikace pro virtuální spolupráci, protože pouze část zaměstnanců se vrací do kanceláře buď na plný, nebo částečný úvazek,“ upozorňuje Zdeněk Staud. K této výzvě přispívá i skutečnost, že 41 % organizací v současné době používá více než jednu aplikaci pro schůzky a spolupráci, což způsobuje potíže při zajišťování konzistentního uplatňování bezpečnostních zásad v rámci několika aplikací.

10 funkcí, které by měla bezpečná aplikace pro spolupráci nabízet: 

1. Funkce řízeného přístupu ke schůzkám (Managed Control Access to Meetings) a ověřování identity uživatele (User Authentication)

2. Vícefaktorové ověřování

3. Šifrování zpráv a souborů při přenosu „In-Transit“ i při ukládání „At-Rest“ pomocí správy podnikových klíčů (Enterprise Key Management)

4. Soukromé schůzky a virtuální prostory pro spolupráci

5. Řízení přístupu k obsahu a funkcím založené na rolích

6. Řízení a vyžadování zabezpečení a přístupu k funkcím během schůzky

7. Zásady ochrany osobních údajů poskytovatele

8. Možnost ukládání dat jako jsou záznamy schůzek, sdílené dokumenty apod. v souladu s platnými regulacemi

9. Řízení přístupu k záznamům (Recording Access Control)

10. Flexibilitu koncových bodů s možností využít různá koncová zařízení (typicky s využitím protokolů SIP a SRTP) včetně podpory WebRTC (Web Real-Time Communication)

Metrigy, jejíž data jsou v textu použita, je inovativní výzkumná společnost, která se zaměřuje na rychle se měnící oblasti sjednocené komunikace a spolupráce (UCC), digitálního pracoviště, digitální transformace a zákaznické zkušenosti (CX)/kontaktních center, spolu s dalšími souvisejícími technologiemi. Metrigy poskytuje strategické vedení a informativní obsah, podložený primárními výzkumnými metrikami a analýzami, pro poskytovatele technologií a podnikové organizace. Společnost Avaya je přední světový poskytovatel řešení pro komunikaci a spolupráci, jehož technologie analytické agentury pravidelně zařazují nejvýše v klíčových oborových hodnoceních v oblasti UC&C.