Gebrüder Weiss podporuje svoje klienty na cestě k uhlíkové neutralitě

Praha, 18. ledna 2022 – Nová služba Gebrüder Weiss Zero Emissions umožňuje zákazníkům této logistické společnosti kompenzovat emise CO2. „Našim klientům poskytuje program Zero Emissions úplné a podrobné informace o uhlíkové stopě, kterou po sobě jejich zásilky zanechávají. Participujícím společnostem vypočítáme produkci CO2 vztahující se ke každé jejich zásilce přepravované po celém světě po silnici, železnici, moři i letecky,“ uvádí Wolfram Senger-Weiss, generální ředitel společnosti Gebrüder Weiss.

Emise vypočtené pomocí webové databáze EcoTransIT jsou uvedeny na faktuře za přepravu spolu s náklady na jejich kompenzaci. Kompenzační platby od zákazníků směřují do certifikovaných projektů na ochranu klimatu na několika různých kontinentech. Všechny tyto projekty jsou pečlivě vybírány a monitorovány, vždy buďto výrazně snižují emise CO2, nebo je dokonce zcela eliminují. Uživatelé, kteří uhlíkovou stopu vytvořenou jejich zásilkami takto kompenzují, obdrží certifikát dokládající jejich podporu příslušného projektu. 

„Navzdory nejrůznějším snahám vzniká při většině přepravních operací i nadále CO2. Jedná se o globální problém, zasahující bez nadsázky celý svět. Ať už jde o Českou republiku, Evropu nebo jiné kontinenty. Projekty na ochranu klimatu však mohou tyto emise kompenzovat. Projektem Zero Emissions chce Gebrüder Weiss podpořit svoje klienty na jejich vlastní cestě ke klimatické neutralitě,“ vysvětluje Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss ČR.

Na poli ochrany životního prostředí a hledání udržitelných způsobů logistiky je Gebrüder Weiss aktivní i jinak. Do roku 2030 chce dosáhnout klimatické neutrality ve svých logistických terminálech prostřednictvím využívání elektřiny vyrobené pomocí fotovoltaických systémů. Vedle toho již nyní využívá řadu nízkoemisních nákladních vozidel, která jsou poháněna zkapalněným zemním plynem (LNG, CNG), elektřinou a vodíkem (palivovými články).

Podrobnosti o službě Zero Emissions najdete  na webové stránce https://www.gw-world.com/cz/zero-emissions/

Obsah obrázku text, strom, exteriér, rostlina

Popis byl vytvořen automaticky

Služba Gebrüder Weiss Zero Emissions umožňuje společnostem kompenzovat emise CO2 vyprodukované při přepravě jejich zásilek. (zdroj: Gebrüder Weiss)

Obsah obrázku osoba, muž, oblek, firemní

Popis byl vytvořen automaticky

Wolfram Senger-Weiss, generální ředitel společnosti Gebrüder Weiss (zdroj: Gebrüder Weiss/ Gnaudschun)

Obsah obrázku text, obloha, exteriér, oranžová

Popis byl vytvořen automaticky

Gebrüder Weiss investuje do řady nákladních vozidel s nízkými emisemi. Na obrázku vlastní hydrogen-truck společnosti. (zdroj: Gebrüder Weiss / Scheutzow)

O společnosti

Firma Gebrüder Weiss zaměstnává více než 7400 zaměstnanců ve 170 vlastních pobočkách a patří k předním přepravcům a logistickým firmám v Evropě. Zastřešen společností Gebrüder Weiss Holding AG se sídlem v rakouském Lauterachu sdružuje tento podnik kromě svých hlavních obchodních divizí, jimiž jsou pozemní přeprava, letecká a námořní přeprava a logistika, též řadu vysoce specializovaných oborových řešení a dceřiných společností – mj. logistické poradenství x|vise, tectraxx (oborový specialista pro high-tech firmy), dicall (komunikační řešení, průzkum trhu, školení), Rail Cargo (železniční přeprava) a balíkovou službu Gebrüder Weiss Paketdienst, spolupodílník rakouské společnosti DPD. Toto propojení umožňuje koncernu reagovat rychle a flexibilně na požadavky zákazníků. Zásluhou velkého množství ekologických, ekonomických a sociálních opatření je tento rodinný podnik s historií v oblasti přepravy dlouhou více než 500 let považován i dnes za průkopníka v otázce udržitelného hospodaření.

V České republice společnost Gebrüder Weiss zaměstnává 375 zaměstnanců. Poskytuje tuzemské a mezinárodní pozemní přepravy, leteckou a námořní přepravu, skladovou logistiku a komplexní logistická řešení šitá na míru.