Čeští drobní investoři věří české ekonomice. Zato mají obavy z té světové

  • Většina českých drobných investorů, 53 %, je optimistická ohledně domácí ekonomiky.
  • Názory českých investorů se ale rozchází co se týče vyhlídek světové ekonomiky. Jedna polovina jí věří, ta druhá má obavy.
  • Inflace zůstává hlavním problémem, růstu cen se obává 47 % českých investorů.
  • Každý čtvrtý český investor (26 %) za hlavní riziko pro trhy považuje mezinárodní konflikt, v září to bylo pouze 19 %.

Praha – 19. ledna 2022: Podle nejnovějších údajů společnosti eToro má více než polovina českých drobných investorů pozitivní názor na domácí ekonomiku, ačkoli ohledně vyhlídek globální ekonomiky jsou jejich názory rozděleny. To kontrastuje s pesimismem drobných investorů v jiných zemích, kteří se o vývoj globální ekonomiky obávají v souvislosti se známkami zpomalování hospodářského oživení v mnoha velkých zemích.

Z nejnovějšího průzkumu Retail Investor Beat sociální investiční platformy eToro vyplývá, že důvěra českých investorů v domácí ekonomiku za tři měsíce od posledního průzkumu vzrostla. Více než polovina (53 %) z nich je opatrně optimistických, zatímco v předchozím čtvrtletí to bylo 34 %.

V celosvětovém měřítku je pozitivní ohledně vyhlídek světové ekonomiky méně než polovina všech investorů (46 %), zatímco čeští investoři jsou rozděleni rovnoměrně v poměru 50:50. I v tomto případě jsou čeští drobní investoři optimističtější než v září, kdy důvěru v globální ekonomiku vyjádřila třetina dotázaných (32 %).

Inflace zůstává hlavním problémem, neboť 47 % českých investorů se domnívá, že právě zdražování představuje největší externí riziko pro jejich investice, což je ale o něco méně než zářijový výsledek 50 %. Nedávné mezinárodní napětí ve východní Evropě pak způsobilo, že se čeští drobní investoři více obávají mezinárodních konfliktů, přičemž každý čtvrtý (26 %) se domnívá, že představují hlavní externí riziko, což je nárůst oproti 19 % v předchozím čtvrtletí.

Dalšími významně vnímanými riziky jsou stav české (35 %) a světové (33 %) ekonomiky a růst státního dluhu (25 %).

Navzdory tomu mají čeští drobní investoři stále optimističtější výhled na nadcházející rok: 56 % z nich očekává zlepšení své životní úrovně, zatímco 11 % predikuje zhoršení. Jejich investiční výhled je podobný, 57 % očekává zlepšení vlastních investic.

Komentář Bena Laidlera, stratéga pro globální trhy společnosti eToro: „Slábnoucí důvěra světových drobných investorů v globální ekonomiku přichází ruku v ruce s náznaky, že hospodářské oživení v USA, Číně a Velké Británii ztrácí dech, a s tím, jak centrální banky zvažují zvýšení úrokových sazeb v boji proti inflaci.“

„Na globálních investičních trzích zjevně probíhá zásadní změna, o čemž svědčí odklon od rizikovějších aktiv. Inflace, špatný stav státních ekonomik a hrozba mezinárodního konfliktu znepokojovaly investory i v minulosti a bylo tedy pravděpodobné, že dojde k určitým úpravám.“

„Naše údaje však naznačují, že většina světových drobných investorů zatím setrvává u svých investičních strategií. Přestože na trzích pro příští rok existují značná rizika a v posledních dnech jsme zaznamenali určitý obrat směrem k akciím, které těží ze zvýšení úrokových sazeb, nic nenasvědčuje tomu, že by se drobní investoři začali výrazněji odklánět od svých strategií.“

„Drobní investoři se v podstatě drží osvědčených investičních postupů – vyhýbají se prodeji při prvních známkách volatility a ujišťují se, že mají přístup, který zohledňuje správný dlouhodobý přístup, nikoli krátkodobý zisk.“

Čeští drobní investoři se od globálního trendu odchylují i v úpravách svých portfolií. Zatímco většina všech investorů (56 %) svá portfolia nechávají beze změny a drží se svých strategií, většina českých investorů (52 %) na vývoj reaguje a skladbu portfolia mění.

Převážná část českých retailových investorů (60 %) také očekává, že ČNB v následujících 10 měsících znovu zvýší své úrokové sazby. 

Ben Laidler dodává: „Nejnovější průzkum Retail Investor Beat ukazuje, že navzdory nejistému ekonomickému výhledu mají investoři ve své investice důvěru. Během uplynulých dvou let drobní investoři v mnoha ohledech předčili své institucionální konkurenty a zdá se, že své prostředky alokují chytře s výhledem na budoucí vývoj.   

Koneckonců nikdo nemá o situaci lepší přehled než běžný investor, který chodí nakupovat do obchodů či tankovat. Stejná logika platí i pro přetrvávající důvěru v akcie technologických firem, jako jsou Microsoft a Apple. Jsou to společnosti, jejichž produkty používají všichni, což z nich činní „defenzivní technologické“ tituly, u nichž lidé věří, že budou používány stále, i v případě, že bude globální ekonomika pokulhávat.“  

Poznámka pro editory

* Průzkum provedla společnost Opinium v období od 30. listopadu do 14. prosince 2021. Zúčastnilo se celkem 8 500 drobných investorů ve 12 státech. Po tisíci respondentů v každé z těchto zemí: Spojené království, USA, Německo a Francie. A 500 v každé z následujících: Itálie, Španělsko, Nizozemsko, Dánsko, Austrálie, Polsko, Rumunsko a Česká republika. Drobní investoři byli definováni jako investoři rozhodující se sami, nebo s pomocí vlastních poradců, a vlastnící alespoň jeden investiční produkt včetně akcií, dluhopisů, fondů, investičních ISA nebo ekvivalentních produktů. Nemuseli být uživateli eToro. 

O společnosti eToro

eToro je přední světová investiční platforma, která umožňuje lidem stát se součástí globální komunity úspěšných investorů a navýšit tak nejen svůj majetek, ale také získat nové zkušenosti a znalosti. Společnost eToro byla založena v roce 2007 s vizí otevřít globální trhy tak, aby na nich všichni lidé mohli obchodovat jednoduchým a transparentním způsobem. Dnes je eToro celosvětovou komunitou s více než 23 miliony registrovaných uživatelů, kteří navzájem sdílejí svoje investiční strategie. Každý člen tak může následovat přístup těch, kterým se daří nejvíce. Jednoduchost platformy umožňuje uživatelům snadno nakupovat, držet a prodávat aktiva, sledovat vývoj svého portfolio v reálném čase a uskutečňovat transakce kdykoli a kdekoli.