Czech Airlines Technics rozšiřuje spolupráci s leasingovými společnostmi

Praha, 19. ledna 2022 – Pandemie onemocnění Covid-19 měla značný dopad nejen na leteckou dopravu, ale i na poptávku po službách údržby letadel. Vedle tradičních zákazníků z řad aerolinek tak společnost Czech Airlines Technics (CSAT) už více než rok poskytuje služby novým klientům, jimiž jsou leasingové společnosti. Jejich počet narůstá a na míru potřebám těchto zákazníků vzniká nový model služby v duchu one-stop-shop maintenance. 

„Reagujeme na vývoj trhu a pro leasingové společnosti nabízíme model služby, která obsahuje kompletní zajištění prací pod jedním poskytovatelem, bez potřeby využití dalších dodavatelů a bez nutnosti zbytečných přeletů letadel z důvodu následné údržby. Jsme schopni zajistit kompletní podporu zákazníků po dobu parkování letadel, včetně CAMO služeb, registrace/deregistrace letadel a přípravy letadel dle specifických požadavků nového operátora po skončení leasingové smlouvy,“ uvádí Pavel Haleš, předseda představenstva Czech Airlines Technics a dodává: „Pro naši společnost je to velmi zajímavý model, který zajistí využití našich kapacit i pro mimosezónní období.“

Zatímco do konce roku 2020 byly klienty CSAT zejména operátoři letadel z řad leteckých společností, výpadek letecké dopravy z důvodu pandemie onemocnění Covid-19 způsobil, že aerolinky snižovaly počty letadel a ukončovaly kontrakty s vlastníky letadel. V druhé polovině prosince 2020 tak na pražské letiště zamířilo první letadlo leasingové společnosti. „Po tomto prvním projektu se podařilo dojednat navazující spolupráci a v letní sezóně 2021 jsme provedli několik revizí pro dvě velké leasingové společnosti a zahájili spolupráci i s dalšími klienty z řad leasingových společností,“ doplňuje Pavel Haleš. 

V tuto chvíli tak CSAT poskytuje parkování dalším letadlům, na kterých bude v nejbližší době provádět velké revize a redelivery projekty s dalšími službami, jakou jsou DOA a CAMO. Plánován je i přílet dalších letadel pro provedení revizí v letním období letošního roku. Služba parkování je nabízena i leteckým společnostem, a to jak na letišti v Praze, tak na partnerských letištích v ČR a na Slovensku. 

O společnosti Czech Airlines Technics 

Czech Airlines Technics je dceřinou společností skupiny Letiště Praha. Zaměřuje se zejména na opravy a údržbu letadel a letecké techniky na úrovni těžké údržby (Base Maintenance), traťové údržby (Line Maintenance), údržby letadlových celků (Components Maintenance), podpory provozovatelů (Engineering) a údržby letadlových podvozků (Landing Gear Maintenance). V roce 2018 také společnost vstoupila na trh s prodejem spotřebního materiálů, např. náhradních dílů na letadla, a následně pro své zákazníky spustila E-Commerce portál e-CSAT.com. Nad rámec běžné údržby patří do portfolia poskytovaných služeb CSAT například realizace různých modifikací a servisních bulletinů, strukturálních oprav, výměn motorů, výměn a oprav letadlových podvozků a jiných letadlových komponentů. Za zmínku rovněž stojí modifikace Split Scimitar Winglets na letounech Boeing 737NG, kterou CSAT provedla jako první v kontinentální Evropě, a Sharklets na letounech Airbus A320. Společnost má také zkušenosti s instalací satelitní antény, palubního Wi-Fi systému a modifikace kabiny „Spaceflex“.

Sledujte Czech Airlines Technics také na sociální síti LinkedIn