Proč má Step by Step ČR nové logo

Nezisková organizace Step by Step ČR, o.p.s., která v ČR zodpovídá za rozvoj  vzdělávacího program Začít spolu a zavádí další inovace do českých škol, představuje nové logo. Změna identity reflektuje strategii organizace i její vztah k programu Začít spolu.

Iveta Pasáková, ředitelka SbS, vysvětluje: “Nová identita nám pomáhá vizuálně propojit organizaci Step by Step ČR s programem Začít spolu. Program je totiž ve světě známý pod názvem “Step by Step”, nicméně v České republice již zažitá značka Začít spolu® funguje od roku 1994. Step by Step ČR je výlučným držitelem licence a ochranné známky k programu.

Nové logo SbS ČR využívá známé grafické prvky Začít spolu tak, aby obě loga společně působila kompaktním dojmem a navzájem se nerušila. Jednoduchá a moderní identita koresponduje s konceptem spolupráce, který prosazujeme v českých školách,” doplňuje Iveta Pasáková.

S novým rokem 2022 se podařilo také dokončit proces nastavení všech kritérií Začít spolu, která pomáhají definovat kvalitu programu. Spolu s kvalitou rostou nároky na kvalifikaci vyučujících, kteří s programem pracují. Novinkou je rozšíření požadavků pro základní kurzy, které zdvojnásobí svou časovou dotaci. Obsahy navazujících kurzů budou zejména reflektovat praxi jednotlivých škol a vyučujících.