Společnost Allwyn Entertainment, přední nadnárodní provozovatel loterií, podpoří svůj růst vstupem na newyorskou burzu ve spolupráci s veřejně obchodovanou společností Cohn Robbins Holdings Corp.

-Celková očekávaná hodnota společnosti Allwyn v rámci navrhované transakce bude přibližně 9,3 miliardy USD; díky transakci budou moci akcionáři CRHC využít slevu při nákupu akcií.

-Společnost CRHC se zavázala k úpisu 50 milionů USD z celkové výše primárního úpisu PIPE (soukromá investice do veřejně obchodovatelného kapitálu) ve výši přesahující 350 milionů USD.

-Strategie společnosti Allwyn růst prostřednictvím digitalizace, akvizic a soutěží na licence bude posílena díky prvotřídní platformě NYSE, která podpoří značku a usnadní přístup ke kapitálu.

LUCERN, Švýcarsko a WILMINGTON, USA, 21. ledna 2022 – Společnost Allwyn Entertainment, nová celoskupinová značka společnosti SAZKA Entertainment AG 

( Allwyn), přední nadnárodní provozovatel loterií, dnes oznámila další významný krok ve svém přerodu v globální loterijní a zábavní platformu: svůj záměr stát se společností veřejně obchodovanou na newyorské burze cenných papírů (NYSE), a to ve spolupráci se společností Cohn Robbins Holdings Corp.(CRHC), která je sama kotována na NYSE. Výsledkem by měla být očekávaná celková valuace  společnosti Allwyn ve výši přibližně 9,3 miliardy USD. Jak  je uvedeno níže a s výhradou určitých omezení, získají akcionáři CRHC díky inovativnímu prvku transakce možnost vytvořit majetkové podíly v maximální hodnotě podniku ve výši přibližně 

8,7 miliardy USD. Spoluzakladateli společnosti CRHC jsou Gary D. Cohn a Clifton S. Robbins. 

Karel Komárek, předseda představenstva společnosti Allwyn a zakladatel skupiny KKCG, která je většinovým vlastníkem společnosti Allwyn, uvedl: „Vstup na NYSE je další kapitolou v historii společnosti Allwyn a je výsledkem společných úspěchů, z nichž budou těžit hráči, komunity i investoři.  Předpokládáme, že firma dosáhne atraktivního růstu příjmů, zisku a volných peněžních prostředků a vytvoří tak pro investory atraktivní dlouhodobou hodnotu. Díky vstupu na burzu bude mít společnost Allwyn možnost rozšířit svůj úspěch na více trhů a získat lepší přístup ke kapitálu a snáze tak financovat příležitosti k rychlejšímu růstu. Allwyn je úžasná firma, a já jsem velmi hrdý na to, že globální investoři budou mít možnost podílet se na jejím dalším růstu.“

Robert Chvátal, generální ředitel společnosti Allwyn, uvedl: „Pro společnost Allwyn jde o vhodnou příležitost k tomuto zajímavému kroku. Jurisdikce v Evropě i v Severní Americe by měly mít větší očekávání, pokud jde o inovace, které mohou jejich loterie přinést. Vzhledem k tomu, že spotřebitelé očekávají možnost užívat si zábavu a platit za ni online, vytváří si společnost Allwyn se svými zákazníky silnější, individualizovanější a hodnotnější vztahy. Těšíme se, že jako společnost kótovaná na NYSE budeme moci uplatnit své zkušenosti s vývojem loterijní zábavy přizpůsobené jednotlivým trhům a kulturám u nových zákazníků a v nových teritoriích.“

Lídr rostoucího loterijního průmyslu

S hodnotou 300 miliard dolarů je celosvětový loterijní průmysl podle tržeb největší součástí globálního herního ekosystému. Demografie zákazníků a dynamika trhu jsou charakterizovány vysokým zájmem na celém světě, odolností v rámci tržních cyklů a očekávaným zrychlením růstu díky digitalizaci a trendu zvyšování online prodeje.

Manažerský tým společnosti Allwyn vybudoval platformu s historií silného organického růstu podpořeného akvizicemi. Členské společnosti (na 100% bázi) vybraly na sázkách za 12 měsíců končících 30. června 2021 přibližně 16 miliard EUR. Společnost Allwyn, přední nadnárodní provozovatel loterií, provozuje loterie v Rakousku, České republice, Řecku, na Kypru a v Itálii a v roce 2022 předpokládá upravený zisk EBITDA ve výši přibližně 810 milionů USD (710 milionů EUR) z čistých příjmů ze sázení ve výši přibližně 1,7 miliardy USD (1,5 miliardy EUR). Očekává se, že čistý pro forma dluh / upravený zisk EBITDA odhadovaný na rok 2022 bude přibližně 1,6x.

Společnost Allwyn se zavázala dodržovat nejvyšší standardy ochrany hráčů. Všechny loterijní podniky provozované společností Allwyn mají v současné době certifikaci European Lotteries pro zodpovědné hraní a jsou držiteli nejvyššího stupně certifikace zodpovědného hraní (4. stupně) od Světové loterijní asociace (World Lottery Association).

Kotace na NYSE a kapitálové investice jako podpora růstové strategie 

Společnost Allwyn očekává, že kotace na NYSE podpoří její globální růstovou strategii tím, že:

  • zajistí firmě lepší přístup na kapitálové trhy, který doplní její silnou rozvahu a tvorbu peněžních toků a umožní společnosti urychlit její úspěšnou strategii organického a anorganického růstu;
  • posílí a rozšíří její globální značku, a to i na vysoce atraktivních trzích ve Spojených státech;
  • posílí pověst firmy jako transparentního emitenta veřejně obchodovatelných dluhopisů, který se navíc může chlubit tím, že je regulován Komisí pro kontrolu cenných papírů Spojených států amerických (SEC) a je kótován na přední světové burze cenných papírů.

Trendy na trzích s loteriemi, igamingem a sportovními sázkami ve vyspělých zemích naznačují potenciál pro další výrazné rozšíření online služeb na trzích, na nichž společnost Allwyn působí, ale také na trzích, na které se chce zaměřit při své expanzi. Na trzích, kde byly zavedeny online loterie, výrazně vzrostla jak celková velikost trhu, tak i trh maloobchodních loterií. 

Počet uživatelů online služeb společnosti Allwyn se za poslední dva roky více než zdvojnásobil, což společnosti umožnilo navázat vztahy se zákazníky a realizovat iniciativy křížového prodeje, pomocí nichž chce vytvářet vyšší hodnotu a přínosy v podobě nízké míry odchodu zákazníků a nákladů na získávání zákazníků nových. 

Společnost rovněž identifikovala nové tržní příležitosti v Evropě a Spojených státech prostřednictvím potenciálních akvizic a soutěží o licence na trzích, které představují přibližně 129 miliard EUR v odhadovaných sázkách do loterií v roce 2022.

Pánové Gary D. Cohn a Clifton S. Robbins, spoluzakladatelé a spolupředsedové společnosti Cohn Robbins Holdings Corp., uvedli: „Za svou kariéru jsme spolupracovali se stovkami manažerských týmů a investovali do stovek společností, společnost Cohn Robbins jsme však založili proto, abychom našli pouze jednu. Jsme přesvědčeni, že společnost Allwyn je tou správnou firmou ve správném odvětví, a to ve správný čas a se správným týmem ve vedení. Jsme nadšeni z možností růstu, které má společnost před sebou, a těšíme se, že jí budeme poskytovat podporu. Rovněž nás velmi těší, že tuto transakci přinášíme akcionářům společnosti Cohn Robbins inovativním způsobem a s atraktivním oceněním.” 

Cenný a zodpovědný partner pro komunity

Podle údajů, které od svých členů shromáždily Světová loterijní asociace a European Lotteries, bylo v posledních letech na financování veřejných programů věnováno více než 100 miliard dolarů, tedy přibližně třetina celosvětových ročních tržeb z loterií. Společnost Allwyn využívá svou platformu a dovednosti pro blaho komunit, jimž slouží. 

Od roku 2014 poskytuje společnost Allwyn významnou podporu na rekonstrukci a modernizaci nejdůležitějších, největších a nejstarších dětských nemocnic v Řecku. Společnost podporuje aktivní životní styl jako významný sponzor profesionálního i masového sportu, včetně olympijských týmů, profesionálních fotbalových a basketbalových týmů a mimoškolních programů a aktivit pro děti. Je největším podporovatelem sportu v Rakousku – její dceřiná společnost Austrian Lotteries každoročně poskytuje zaručený příspěvek na sport ve výši nejméně 80 milionů EUR. Od roku 1986 poskytla na sport přibližně 1,7 miliardy EUR. V České republice se Sazka olympijského víceboje každoročně účastní 150 000 školáků a prostřednictvím České olympijské nadace společnost podporuje více než 3 200 znevýhodněných dětí v provozování sportu. V Řecku společnost Allwyn sponzoruje více než 175 sportovních akademií, které slouží více než desítkám tisíc dětí, rodičů a a trenérů.

Hlavní údaje o transakci

Očekává se, že současní držitelé akcií společnosti Allwyn si ve společnosti ponechají přibližně 83% podíl a žádný nový akcionář společnosti nebude bezprostředně po transakci vlastnit více než 5% podíl. 

Očekávaná implikovaná celková pro forma hodnota společnosti Allwyn ve výši přibližně 9,3 miliardy USD představuje přibližně 11,5x upraveného zisku EBITDA odhadovaného pro rok 2022. Nicméně, díky bonusovému fondu ve výši až zhruba 

6,6 milionu akcií CRHC, který má být k dispozici výhradně akcionářům CRHC, kteří neodkoupí  akcie, mají tito akcionáři možnost vytvořit majetkové podíly s maximálním očekávaným efektivním násobkem ocenění 10,8x odhadovaná upravená EBITDA pro rok 2022, což představuje celkovou hodnotu podniku ve výši přibližně 8,7 miliardy USD. Bonusové akcie, kterých se vzdají odkupující akcionáři, budou rozděleny akcionářům, kteří neodkupují, a to na poměrném základě, který je variabilní v závislosti na rozpětí směnných poměrů pro akcie držené neodkupujícími akcionáři, v rozmezí 1,08x až

 1,40x, které bude stanoveno na základě odkupů. Při předpokládané ceně kmenové akcie CRHC při uzavření transakce ve výši 10,00 USD za akcii by akcionáři CRHC, kteří neodkupují akcie, měli výměnou za každou drženou kmenovou akcii CRHC obdržet akcie společnosti vznikající z podnikové kombinace v hodnotě mezi 10,80 USD 

(za předpokladu nulových odkupů akcionáři CRHC) a 14,00 USD (za předpokladu, že výsledkem odkupů bude maximální směnný poměr).

Společnost CRHC, účelová akviziční společnost, drží ve svěřenském fondu hotovost ve výši přibližně 828 milionů USD. Současně s provedením navrhované transakce se investoři zavázali koupit cenné papíry v podniku, který vznikne z kombinace 

(„investice formou PIPE“). Investice formou PIPE zahrnuje účast skupiny mezinárodních investorů, včetně 50 milionů USD od sponzorského subjektu CRHC.

Očekává se, že navrhovaná transakce, která byla jednomyslně schválena představenstvem společnosti Allwyn i představenstvem společnosti CRHC, bude uzavřena ve druhém čtvrtletí roku 2022, bude-li schválena akcionáři společnosti CRHC, obdrží souhlas regulačních orgánů a při splnění dalších obvyklých podmínek pro uzavření.

Po uzavření se C. Robbins stane členem představenstva společnosti Allwyn a G. Cohn bude působit jako zvláštní poradce předsedy představenstva společnosti Allwyn.

Poradci 

Jako finanční poradce společností Allwyn a KKCG působí společnost PJT Partners, která je rovněž společným agentem pro umístění pro PIPE. Právními poradci společností Allwyn a KKCG jsou společnosti Kirkland & Ellis LLP a Clifford Chance.

Citi působí jako finanční poradce společnosti CRHC a společný agent pro umístění pro PIPE. Credit Suisse je poradcem pro akciové kapitálové trhy CRHCS. Společnost Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP jsou právními poradci společnosti CRHC.

Společnost Winston & Strawn LLP působí jako právní poradce agentů pro umístění.

Informace pro investory v podobě webcastu a další materiály

Webcast pro investory, v němž bude management společností Allwyn a CRHC diskutovat o navrhované transakci, bude k dispozici dne 21. ledna, a to zde a také v sekci Vztahy s investory na webových stránkách společnosti CRHC na adrese  www.cohnrobbins.com. Na webových stránkách společnosti CRHC a Allwyn bude k dispozici rovněž prezentace pro investory.

O společnosti Allwyn Entertainment

Společnost Allwyn Entertainment je provozovatelem loterií, zábavy a digitálních her. Zahrnuje důvěryhodné značky, které na sázkách přinášejí více než 16 miliard EUR. Allwyn je jednou z největších a nejrychleji rostoucích loterijních společností v Evropě a její silné výsledky na všech trzích pomáhají financovat dobročinné projekty v Rakousku, České republice, Řecku, na Kypru a v Itálii.

O společnosti Cohn Robbins Holdings Corp.

Společnost Cohn Robbins Holdings Corp. byla založena v roce 2020 a v témže roce byla kótována na NYSE. Jejími společnými předsedy jsou Gary D. Cohn a Clifton S. Robbins. Gary Cohn je místopředsedou představenstva společnosti IBM a má více než 30 let zkušeností v oblasti finančních služeb v soukromém i veřejném sektoru. Od ledna 2017 do dubna 2018 působil jako asistent prezidenta Spojených států pro hospodářskou politiku a ředitel Národní ekonomické rady a v letech 2006-2016 jako prezident, provozní ředitel a ředitel společnosti The Goldman Sachs Group, Inc. Cliff Robbins má více než 35 let zkušeností se správou investic. Mimo jiné je zakladatelem společnosti Blue Harbour Group a v letech 2004-2020 působil jako její generální ředitel, v letech 2000-2004 byl řídícím členem globálního růstového investora General Atlantic Partners a v letech 1987-2000 působil jako generální partner společnosti Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR).