Kontribuce jsou nesystémovým konsensem zdražujícím bydlení

Praha, 27. ledna 2022  – Kontribuce jsou nešťastným a doufejme že jen dočasným, byť pochopitelným, voláním po nápravě nespravedlivého rozdělení daňových příjmů, které vznikají v místě, do kterého se přes jeho potřeby již nedostanou zpět. Jsou bohužel reakcí na ticho, které se v politických kruzích nese pokaždé, když se vysloví myšlenka potřeby napravení rozpočtového určení daní tak, aby v lokalitách vydělané peníze pomáhaly jejich dalšímu rozvoji. Je to ostatně bolest, která spojuje developery s městy a městskými částmi. Přestože daňová zátěž nových bytů neustále stoupá a spravedlivější daně z nemovitostí zůstávají v celoevropském srovnání na jedné z nejnižších úrovní, chybějící náklady na rozvoj obcí ve výsledku zaplatí ti, kteří si vlastní bydlení teprve shání, takže pro ně bude opět o něco nedostupnější. 

Systém kontribucí si klade za cíl sjednotit pravidla, vnést do vztahu investor a město transparentnost, zajistit předvídatelnost, která je pro investory důležitá pro plánování. V tomto ohledu je potřeba práci náměstka Hlaváčka a jeho kolegů ocenit, včetně nasazení, které do celého procesu vložili.

Na jedné straně přináší nový systém jasné definice potřeb v území, na druhé straně jasné definice požadavků na spoluúčast jak investorů, tak města a městských částí. Důležité je jejich oboustranné naplnění v přiměřeném čase.

Pokud se podaří tyto základní předpoklady vznikajícího systému naplnit, potom jsou kontribuce nesystémovým konsensem, který ale může pomoci odblokovat výstavbu ve městech, kterým fakticky chybějí finanční prostředky na rozvoj infrastruktury a veřejné vybavenosti.