Český servis zajišťuje servis a správu IT prostředí Výzkumnému ústavu pivovarskému a sladařskému

Společnost Český servis, spadající pod investiční skupinu Thein Tomáše Budníka už dvacátým rokem úspěšně spolupracuje s Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským (VÚPS), kterému spravuje celý IT systém. Český servis provozuje certifikovaná servisní střediska pro produkty na poli informační technologie pro většinu rozšířených značek a zařízení. Orientuje se také na hardwarovou podporu výrobců, distributorů i uživatelů.

Spolupráce běží téměř od počátku vzniku Českého servisu a její rozsah se průběžně rozvíjel. Aktuálně je tak Výzkumnému ústavu pivovarskému a sladařskému zajišťována kompletní údržba IT prostředí, včetně síťové infrastruktury. Jednou z posledních realizací spolupráce byla například modernizace WiFi sítě.

“Všechny IT potřeby zákazníka a jeho koncových uživatelů řešíme podle závažnosti na denní bázi, a to jak osobním zásahem na pracovištích zákazníka, tak i vzdáleným přístupem nebo telefonicky. Naše spolupráce s VÚPS úspěšně funguje již dvě desítky let mimo jiné i díky tomu, že se nám naše služby daří konstantně adaptovat na potřeby zákazníka a mít vše pod kontrolou. Dlouhodobé podpory z jejich strany si velice vážíme,” říká Vladimír Lisoň, výkonný ředitel Českého servisu.

“Během naší dlouholeté spolupráce nám Český servis pomohl vždy vše rychle a efektivně vyřešit. Víme, že se na ně můžeme spolehnout, ať už se jedná o jakýkoliv servisní problém. Mají naši plnou důvěru, což se odráží také v rozsahu naší spolupráce,” dodává k úspěšné spolupráci Martin Likler, místopředseda představenstva a finanční manažer VÚPS.

Český servis zajišťuje podporu koncových uživatelů, správu dodávaného poštovního serveru a provoz datového úložiště. Mimo jiné zajišťují přes bezpečnostní službu i potřebnou antivirovou a antispamovou ochranu příchozí pošty. Na pražské pobočce využívá VÚSP přibližně 60 počítačů, které jsou napojeny k různým periferiím, především s velkým množstvím různých měřících přístrojů. Přístup do sítě mají i pracovníci z brněnské pobočky, pro které je zajišťována bezpečná poštovní služba. 

O skupině Thein

Thein je investiční skupina technologického experta a investora Tomáše Budníka, která se zaměřuje na technologické společnosti v oboru lCT, kyberbezpečnosti a průmyslu z České a Slovenské republiky. Ve svém portfoliu chce propojovat zajímavé projekty, které vykazují vynikající výsledky a poskytovat jim byznysovou a infrastrukturní expertízu. Hlavní filosofií skupiny Thein je hledání nové synergie mezi jednotlivými projekty a udržení českého know-how v českých rukách.