Microsoft Česká republika a Slovensko má nového COO. Adi Morun přichází z Kanady, kde se věnoval rozvoji cloudové divize

Praha, 2. února 2022 – Na pozici provozního ředitele společnosti Microsoft Česká republika a Slovensko nastupuje 15. února Adi Morun. Ve své nové roli bude řídit krátkodobé i dlouhodobé marketingové a provozní strategie s cílem pomoci českým a slovenským zákazníkům, partnerům a státním institucím pokračovat v digitální transformaci založené na cloudových službách.

V uplynulých dvou letech Adi Morun pracoval jako národní ředitel pro cloud Azure na kanadském trhu. Tým specialistů na platformu Azure pod jeho vedením pomáhal zákazníkům z řad korporátních společností, státní správy a středně velkých firem zavádět cloudové technologie a urychlovat jejich digitální transformaci. Mezi lety 2016 a 2019 vedl Adi kanadskou divizi Azure v počátečních fázích jejího růstu. Podílel se na spuštění kanadských datových center společnosti Microsoft a budování tamního partnerského ekosystému pro data a umělou inteligenci. Morun přichází s rozsáhlými zkušenostmi z oblasti marketingu, provozu a business developmentu.

Jeho nová role bude na trzích v České republice a na Slovensku klíčová s ohledem na přelomový přechod do „doby digitální“, kterým obě země v současnosti procházejí. Urychlení digitalizace v soukromém i veřejném sektoru, a zejména pak investice do digitální infrastruktury a dovedností, je klíčovou strategií a velkou příležitostí pro zvýšení produktivity, inovačního potenciálu a udržitelnosti.

Microsoft na této cestě pomáhá organizacím všech velikostí měnit představy o podobě tradičního podnikání, posouvat místní ekonomiky směrem od závislosti na výrobním průmyslu k inovacím, a stát se tak prostřednictvím digitalizace jedněmi z nejvyspělejších ekonomik v Evropě.

„Digitalizace může mít na ekonomiku státu i kvalitu života jeho obyvatel zásadní pozitivní dopad. Příležitosti, které v tomto ohledu leží před Českou republikou a Slovenskem, jsou navíc obrovské. Data ukazují, že digitálně vyspělé organizace dosahují vyšší produktivity, jsou inovativnější, vytvářejí lépe placená pracovní místa a mají pozitivní vliv na životní prostředí. Těším se na spolupráci s našimi zákazníky a partnery, která pomůže urychlit tvorbu a zavádění digitálních inovací s dopadem na konkurenceschopnost ekonomik obou zemí. Bude mi ctí doprovázet Českou republiku a Slovensko na vzrušující cestě k jejich ‚digitální budoucnosti‘,“ dodává Adi Morun.

Svůj volný čas Adi Morun nejraději tráví s rodinou, četbou životopisů a sportem. Mezi jeho oblíbené patří fotbal, basketbal a tenis.

O společnosti Microsoft 

Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) umožňuje digitální transformaci v éře inteligentního cloudu a inteligentního internetu věcí. Naší misí je pomoci každému člověku a každé organizaci na světě dokázat více. Microsoft Corporation vznikla před více než 40 lety – v dubnu roku 1975. Česká pobočka zahájila činnost v roce 1992. Na podzim 2015 jsme se spolu s pražskou divizí Skype přestěhovali do nového světa práce – kanceláře vytvořené pro svět práce odkudkoli. V červenci 2016 spojila česká pobočka síly se slovenskou a vznikl Microsoft Česká republika a Slovensko. Na podzim 2016 bylo v Praze otevřeno vývojové centrum Microsoft Dynamics

Tento dokument je určen pouze pro informační účely. Společnost Microsoft se zříká jakékoliv odpovědnosti za vzniklé situace týkající se užití tohoto dokumentu pro jiné účely. Společnost Microsoft nebude nikdy odpovědná za jakékoliv mimořádné, přímé, nepřímé či vyplývající škody, ať již vzejdou z účinnosti smlouvy, zanedbání, nebo jiné skutečnosti vzniklé následkem užití či interpretace tohoto dokumentu či v souvislosti s ním. Microsoft je registrovaná obchodní značka společnosti Microsoft Corp. v USA a/nebo v jiných zemích. Jména společností a produktů zde uvedených mohou být obchodní značky jejich příslušných vlastníků.