Dědíte nemovitost? Kdokoliv si může zjistit nejen vaše osobní údaje, ale i co dalšího jste v rámci dědictví získali

Praha, 3. února 2022 – Pokud je součástí dědictví nemovitost, což je velmi častý případ, jsou detailní informace o pozůstalosti obsažené v dědickém usnesení uloženy na katastru. Jak upozorňuje advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad, tak tyto informace zdaleka nezahrnují právě jen detaily o nemovitosti, ale o všem, co bylo předmětem dědického řízení – například o zůstatku na účtu, obrazech a dalších sběratelských předmětech, autech nebo podílech ve firmách. A to vše s informacemi o jejich hodnotě a kdo a co přesně zdědil včetně veškerých osobních údajů. Vzhledem k tomu, že je katastr veřejný, katastrální úřad informace zpřístupní každému, kdo o to požádá. Příklady z praxe přitom ukazují, že bez právní ochrany nabytého majetku to může vést i k jeho ztrátě či znehodnocení.

„Ochrana soukromí není zločin, vždyť právo na soukromí a ochranu vlastnictví je zakotveno v Listině základních práv a svobod pro každého bez výjimky. Není tedy důvod, proč by měla být osobní data a informace o soukromém majetku lidí – samozřejmě pokud nejsou zejména veřejnými činiteli – k dispozici každému ve veřejných registrech. Je pak snadné získat o majetku a poměrech nějaké osoby celou řadu informací a stát k tomu často až příliš přispívá,“ říká advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad.

Katastr je veřejný, takže katastrální úřad poskytuje informace každému, kdo o to požádá, aniž by zkoumal nějaký oprávněný zájem. Údaje ze sbírky listin, kde jsou i nabývací tituly včetně dědických usnesení, lze sice poskytnout pouze tomu, kdo prokáže svou totožnost, ale to případnému zneužití vůbec nebrání. I když se majitel nemovitosti nebo policie dozví, kdo do sbírky listin nahlížel, nemusí jim tato informace pomoci – jednak se samozřejmě může dotazovat větší množství lidí, ale snadno lze zneužít i ukradený doklad nebo nastrčeného bílého koně.

„Takto detailní informace veřejně dostupné v katastru, mezi kterými jsou nejen přesně specifikované nemovité i movité věci, které byly předmětem dědického řízení, ale i veškeré osobní údaje dědiců, může zneužít řada osob. Obecně se to týká veškeré podvodné činnosti. Jsou to skvělé tipy pro zloděje, vyděrače a podvodníky. I když půjdou s trochou nadsázky řečeno „dům od domu“, dříve nebo později někoho zajímavého objeví,“ říká advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad. „Dalším motivem možného zneužití je i klasická lidská závist, která se může týkat například širšího příbuzenstva, známých či obchodních partnerů. Celkově se však jedná o bezprecedentní zásah do ochrany soukromí. V katastru jsou tyto informace, které se ani netýkají nemovitostí, součástí veřejného dokumentu dostupného pro kohokoliv,“ uzavírá.

O Právní Ochrana Majetku – P. O. M.:

Právní ochrana majetku je speciální produkt určený vlastníkům nemovitostí, veřejně registrovaných věcí (kam patří například veterány, jachty, letadla nebo podíly ve společnostech) a cenných předmětů, kteří chtějí přistoupit zodpovědně k sobě a ke svému nejbližšímu okolí a vyvarovat se konfliktním a nákladným přechodům majetku v rámci dědictví, majetkových ztrát v případě rozvodu, možným podvodům, závisti či škodám z pouhých nedopatření. Více informací na www.pravniochranamajetku.eu.

O AK Polverini Strnad:

Advokátní kancelář Polverini Strnad funguje na trhu téměř 20 let. Po celou dobu své existence usnadňuje svým klientům podnikání a nabízí komplexní business řešení včetně nadstandardních služeb – jako jsou například záruky na smlouvy, upozornění na závazné termíny nebo přípravy jednoduchých obchodních shrnutí právních dokumentů. Kancelář působí v Praze, Římě, Brně a Bratislavě. Jejími zakladateli jsou Pavel Strnad a Giampaolo Polverini. Více informací na www.ak-ps.eu.