Projekt Kde se pivo vaří představí nejnovější trendy i zajímavé pivovarské příběhy

Praha, 8. února 2022 – České pivovary nejsou jen místa, kde umí uvařit nejlepší ležák na světě. Je to i svět, kde lidé pečují o tradici českého pivovarnictví, zároveň však přicházejí s novými trendy a vyhlíží budoucnost připravení. Český svaz pivovarů a sladoven proto startuje dlouhodobý projekt Kde se pivo vaří s cílem představit to nejzajímavější z oboru. Inspirativní ženy, novinky, obalové trendy nebo mladé talenty, a to bez ohledu na to, zda přicházejí z minipivovaru nebo pivovaru vyrábějícího ve velkých objemech. 

Prostřednictvím našeho nového projektu Kde se pivo vaří oslavujeme dnešní české pivovarnictví a ukazujeme, že se jedná o úspěšný a rozmanitý obor. Současně s tím je také dokladem síly, pospolitosti a soudržnosti našeho odvětví,“ vysvětluje Martina Ferencová, výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven.

Projekt je rozdělen do několika témat, v nichž ukážeme zajímavé osobnosti, projekty, příběhy a trendy, které jsou pro obor přínosné. První téma s názvem Ženy vaří pivo spustíme symbolicky 8. března.  Představíme v něm několik českých sládkových, které osobitě rozvíjejí současné pivovarnictví. 

Následovat budou další témata. Novinka roku se zaměří na pivní trendy. Ukáže příběhy vzniku nové receptury a představí zajímavé novinky, které zaujaly za posledních 12 měsíců. 

Mladý talent vyzdvihne mladé lidi do 35 let, kteří v posledním roce nejvýrazněji zaujali svojí prací a přispěli tak k rozvoji oboru. Mohou to být sládci, pivovarníci, sladaři, chmelaři či výzkumníci. 

Kategorie Pivní obal je jako jediná soutěžní. Představí nejlepší pivní obaly posledního roku Hodnotit se bude etiketa, pivní plechovka a pivní láhev. Ty budou vybrány na základě hodnocení odborné poroty ve spolupráci s obalovou asociací SYBA. Výsledky budou prezentovány na akci Obal roku 2022. 

Každé z témat celého projektu bude mít svého odborného garanta, který ji také metodicky povede.

Díky projektu Kde se pivo vaří máme možnost ukázat, jak pestrý svět pivovarnictví umí být a jak jdou naše pivovary trendům naproti. Jednotlivá témata ještě plánujeme rozšířit o ta, která budou nejvíce aktuální, například z oblasti udržitelnosti nebo přínosu pivovarů místním komunitám,“ dodává Ferencová. 

Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky

Český svaz pivovarů a sladoven

Svaz sdružuje pivovary, sladovny a další instituce, které se přímo či nepřímo podílejí na výrobě piva v České republice. Mezi členy jsou rovněž chmelaři, výrobci pivního skla, etiket, technologických a technických zařízení pro pivovarský sektor, vzdělávací instituce a další subjekty. Svaz navazuje na tradici, která sahá až do druhé poloviny 19. století. Hlavním cílem je prosazování a obhajování práv a společných zájmů členů. Je rovněž členem evropského pivovarnického sdružení The Brewers of Europe

Příloha:

Témata Kde se dobře vaří pro rok 2022:

  • Žena vaří pivo – ocenění inspirativních žen, které rozvíjejí obor pivovarnictví. 
  • Novinka roku – příběhy zrodu pivních novinek, pivní kategorie a pivní styly.  Novinky za posledních 12 měsíců.
  • Pivní obal – nejlepší pivní obal na základě hodnocení odborné poroty ve spolupráci s Obalovou asociací SYBA.
  • Mladý talent – mladí lidé do 35 let, kteří se v daném roce nejvíce zviditelnili výsledky své práce a přispěli rozvoji oboru – sládci a pivovarníci, sladaři, chmelaři a další odborníci z oboru.

Témata připravovaná navíc i pro další období:

  • Zelený počin – iniciativy, které vedou ke snižování environmentální stopy pivovaru či sladoven.
  • Přínos místní komunitě – pivo a pivovary jako společenský a sociální fenomén, který přispívá rozvoji místní komunity včetně preventivních programů a sponzoringu.