HP vyzývá své partnery, aby se zapojili do programu na podporu udržitelnosti

Praha, 9. února 2022 – Společnost HP Inc. oznámila spuštění programu HP Amplify™ Impact v České republice, na Slovensku a v dalších zemích, mezi které se řadí Polsko, Švýcarsko, Rumunsko, Řecko, Irsko a Norsko. HP Amplify Impact je prvním programem svého druhu zaměřujícím se na hodnocení partnerů a poskytování potřebné podpory a školení, který umožňuje více než 10 000 partnerům společnosti HP po celém světě připojit se k úsilí o dosažení smysluplných změn v oblasti klimatu, lidských práv a digitální rovnosti.

Program byl zahájen před rokem s cílem podpořit dosažení cíle společnosti HP stát se do roku 2030 nejudržitelnější a nejspravedlivější technologickou společností. Do programu HP Amplify Impact se doposud zapojilo více než 1 400 globálních partnerů, kterým bylo v jeho rámci poskytnuto školení, informace a další podpora, aby mohli prosazovat potřebné změny a zároveň maximalizovat příležitosti s ohledem na udržitelnost jako klíčový faktor, jímž se lze odlišit od konkurence. Společnost HP si v rámci iniciativy Climate Action stanovila ambiciózní cíl zapojit do tohoto dobrovolného programu alespoň 50 procent svých globálních partnerů do konce roku 2025. K dnešnímu dni se k plnění cílů iniciativy HP Amplify Impact zavázalo 20 % partnerů společnosti HP, čímž byla překročena hranice 10 % stanovená pro první rok programu. Odhodlání HP zasazovat se o udržitelný dopad pomohlo společnosti   ve fiskálním roce 20211 utržit více než 3,5 miliardy dolarů z nových prodejů, což představuje více než trojnásobný meziroční nárůst.

„Naším cílem je spolupracovat s našimi partnery na podpoře oběhového a nízkouhlíkového hospodářství, budování rozmanitějšího, inkluzivnějšího a spravedlivějšího dodavatelského řetězce a posilování místních komunit,“ uvedla Erika Lindauerová, ředitelka HP pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. „Síla a dosah našeho ekosystému je značná, a když se s námi na tuto cestu vydají i naši partneři, můžeme společně stvořit udržitelnější a spravedlivější svět.“

Vytváření ekosystému odpovědnosti

Program HP Amplify Impact umožňuje partnerům stanovit si odvážné a dlouhodobé cíle pro dosažení pozitivního dopadu. Zúčastnění partneři budou oceňováni prostřednictvím certifikace a každoročního udílení cen. Smyslem této iniciativy je zvýšit odpovědnost v celém odvětví IT v následujících klíčových oblastech:

  • Planeta: Směřování k plně regenerativní oběhové ekonomice s nulovými emisemi uhlíku a zároveň vytváření co nejudržitelnějšího portfolia technologií, služeb a řešení v oboru.
  • Lidé: Respektování lidských práv, zajištění prosperity lidí v celém hodnotovém řetězci a vytváření kultury založené na rozmanitosti, spravedlnosti a  inkluze (DE&I) prostřednictvím různých iniciativ.
  • Komunita: Posílení postavení komunit prostřednictvím technologického rozvoje. Snaha o odstranění digitální propasti, která mnoha lidem brání v přístupu ke vzdělání, práci a zdravotní péči, jež jsou nezbytné k jejich celkové prosperitě.

Cesta k  udržitelnosti pro partnery HP Amplify

Všichni partneři HP Amplify mají přístup ke špičkovým zdrojům programu HP Sustainable Impact bez ohledu na to, v jaké fázi své cesty k udržitelnějšímu světu se právě nacházejí. Společnost HP poskytne všem partnerům HP Amplify přístup ke školení, prodejním nástrojům, marketingovým prostředkům a přístup do Centra pro udržitelnost a dodržování předpisů (SCC) společnosti HP, programu HP LIFE a programu HP Planet Partners. Kromě toho bude společnost HP s partnery ve vybraných zemích úzce spolupracovat na počátečním zavádění dvou různých úrovní účasti:

  • Catalyst: Členové spadající do této kategorie se zaváží plnit cíle programu HP Amplify Impact, účastnit se hodnocení udržitelnosti a  hlásit prodejní příležitosti obsahující kritéria udržitelnosti.

Changemaker:  Tato úroveň je optimalizována tak, aby pomohla partnerům, kteří ještě nemají sestaven dlouhodobý plán udržitelnosti, ale hodlají investovat do opatření vedoucích k jeho zajištění. Společnost HP bude s těmito členy úzce spolupracovat a podporovat je při vytváření dlouhodobého plánu, který jim pomůže stát se takovým podnikem, jenž bude uznáván jako firma usilující o realizaci smysluplných změn. 

Další podrobnosti o programu HP Amplify Impact naleznete na webu HP

O společnosti HP

HP Inc. je technologická společnost, která věří, že i jeden mimořádný nápad má sílu změnit svět. Její portfolio produktů a služeb v oblastech osobních počítačů, tiskáren a řešení pro 3D tisk pomáhá tyto myšlenky realizovat. Více informací o HP Inc. naleznete na http://www.hp.com.

Tagged