IMMOFINANZ: Doplňující prohlášení výkonné rady a dozorčí rada o vylepšené nabídce převzetí CPIPG

  • Zlepšená nabídková cena 23,00 EUR za akcii je stále příliš nízká

·    CPIPG nákupem zvýšila svou investici do IMMOFINANZ na zhruba 48,18 % akcií v držení S IMMO

·     Nabídka poskytuje investorům možnost výstupu v souvislosti s dosažením řízení

Představenstvo a dozorčí rada IMMOFINANZ vydaly doplňující prohlášení k oznámení společnosti CPI Property Group SA (CPIPG) o zvýšení nabídkové ceny na 23,00 EUR za akcii

(s dividendou) a zvýšení investice CPIPG do IMMOFINANZ na zhruba 48,18 % prostřednictvím nákupu akcie společnosti S IMMO AG. Představenstvo a dozorčí rada stále považují zlepšenou nabídkovou cenu za příliš nízkou

vzhledem k úspěšnému rozvoji IMMOFINANZ a současné hodnotě společnosti. Navíc nabídková cena nezahrnuje přiměřenou kontrolní prémii v souvislosti se záměrem CPIPG získat kontrolu nad IMMOFINANZ.