IMMOFINANZ: Doplňující prohlášení výkonné rady a dozorčí rada o vylepšené nabídce převzetí CPIPG

  • Zlepšená nabídková cena 23,00 EUR za akcii je stále příliš nízká

·    CPIPG nákupem zvýšila svou investici do IMMOFINANZ na zhruba 48,18 % akcií v držení S IMMO

·     Nabídka poskytuje investorům možnost výstupu v souvislosti s dosažením řízení

Continue reading „IMMOFINANZ: Doplňující prohlášení výkonné rady a dozorčí rada o vylepšené nabídce převzetí CPIPG“

IMMOFINANZ vítá ohlášené zvýšení – cena nabídnutá CPI je však stále příliš nízká

Představenstvo společnosti IMMOFINANZ vítá oznámení společnosti CPI Property Group S.A. (CPIPG) o zvýšení ceny nabízené za akcie IMMOFINANZ ze současné úrovně 21,2 eura („cum dividend“, tj. s dividendou) na 22,7 eura (s dividendou). Tato cena je však stále výrazně pod současnou hodnotou společnosti IMMOFINANZ a neodráží její podstatný růstový potenciál. Ani tato zvýšená cena navíc nezahrnuje přiměřenou kontrolní prémii za oznámený záměr společnosti CPIPG získat kontrolu nad společností IMMOFINANZ. Výkonná rada se rovněž odvolává na své prohlášení ze dne 26. ledna 2022 k předběžné povinné nabídce společnosti CPIPG a znovu doporučuje investorům, aby nepřijímali oznámenou nabídku odkupu akcií a konvertibilních dluhopisů společnosti IMMOFINANZ za zvýšenou cenu, kterou CPIPG učinila.

Continue reading „IMMOFINANZ vítá ohlášené zvýšení – cena nabídnutá CPI je však stále příliš nízká“

IMMOFINANZ se domnívá, že kupní cena akcií navrhovaná CPIPG je příliš nízká

Představenstvo IMMOFINANZ se domnívá, že cena akcií společnosti v nabídce 21,2 EUR za akcii navržená CPI Property Group je příliš nízká a doporučuje svým akcionářům, aby tuto nabídku nepřijímali, uvedla IMMOFINANZ v tiskové zprávě.

Continue reading „IMMOFINANZ se domnívá, že kupní cena akcií navrhovaná CPIPG je příliš nízká“

IMMOFINANZ: Cena nabídnutá společností S IMMO je příliš nízká

Představenstvo a dozorčí rada vítají zájem akcionářů o navýšení jejich investic ve společnosti IMMOFINANZ s cílem těžit z atraktivního růstového potenciálu společnosti. Cena za akcii společnosti IMMOFINANZ nabízená společností S IMMO AG však neodráží současnou hodnotu naší firmy, jednoznačně pozitivní vývoj podnikání v roce 2021 navzdory pandemii koronaviru a atraktivní růstový potenciál. Představenstvo, dozorčí rada a rada zaměstnanců společnosti IMMOFINANZ dnes vydaly prohlášení, ve kterých uvádějí, že nabídková cena 23 eura za akcii není považována za dostatečně atraktivní. Představenstvo a dozorčí rada proto doporučují akcionářům nepřijmout částečnou nabídku společnosti S IMMO, týkající se přibližně 10 % akcií společnosti IMMOFINANZ v oběhu.

Continue reading „IMMOFINANZ: Cena nabídnutá společností S IMMO je příliš nízká“

IMMOFINANZ hodlá dosáhnout bezemisního stavu do roku 2040

Společnost IMMOFINANZ svou novou strategií čistých nulových emisí (Net Zero Emmisions Strategy) významně přispívá k boji proti klimatické změně. Její plány požadují snížení všech emisí skleníkových plynů o 60 % (pod úroveň roku 2019) do roku 2030–a do roku 2040 hodlá tato přední evropská firma zabývající se komerčními nemovitostmi produkovat nulové emise v celém hodnotovém řetězci. To znamená, že společnost IMMOFINANZ jasně překročí cíl stanovený Evropskou unií dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality.

Continue reading „IMMOFINANZ hodlá dosáhnout bezemisního stavu do roku 2040“

Finanční výsledky IMMOFINANZ v ČR – 1.-3. čtvrtletí roku 2021 (údaje k 30. září 2021)

Nemovitosti společnosti IMMOFINANZ v České republice představují 11,4 % celkového portfolia společnosti a zahrnují 21 nemovitostí v účetní hodnotě 573,6 milionu eur. České portfolio se dělí na 7 kancelářských budov (14,2 % z celkového portfolia existujících kanceláří) a 13 maloobchodních nemovitostí (10,3 % z celkového portfolia existujících maloobchodních nemovitostí). V 1.-3. čtvrtletí roku 2021 zůstávala obsazenost českého portfolia na velmi vysoké úrovni 96,7 %.

Continue reading „Finanční výsledky IMMOFINANZ v ČR – 1.-3. čtvrtletí roku 2021 (údaje k 30. září 2021)“