IMMOFINANZ se domnívá, že kupní cena akcií navrhovaná CPIPG je příliš nízká

Představenstvo IMMOFINANZ se domnívá, že cena akcií společnosti v nabídce 21,2 EUR za akcii navržená CPI Property Group je příliš nízká a doporučuje svým akcionářům, aby tuto nabídku nepřijímali, uvedla IMMOFINANZ v tiskové zprávě.

„Vedení a dozorčí rada vítá záměr CPI Property Group (CPIPG) těžit z atraktivního růstového potenciálu společnosti a podpořit rozvoj a expanzi IMMOFINANZ jako dlouhodobého hlavního akcionáře. Cena nabízená CPIPG za akcie IMMOFINANZ je však hluboko pod současným goodwillem společnosti a neodráží významný růstový potenciál společnosti,“ uvádí se v tiskové zprávě.

Dne 3. prosince oznámila CPI Property Group nabídku na odkoupení všech akcií IMMOFINANZ za 21,2 EUR za akcii.