Při vyšetření na dálku se nám pacienti mnohdy svěřují otevřeněji, říká lékařka

Vztah lékař – pacient prošel během posledních tří dekád značnou transformací. Lékařská péče je dnes naštěstí mnohem dostupnější. Svou roli hraje jednak větší počet ambulancí a nemocnic, ale i možnost svobodně si vybrat lékaře. A to i na dálku.

Podle etického kodexu České lékařské komory má dnes pacient být rovnocenným a respektovaným partnerem lékaře se všemi právy a povinnostmi. Volba lékaře, dostatečná a srozumitelná informovanost o zdravotním stavu, diagnóze, léčebném postupu či prognóze by proto měly být už samozřejmostí. Praxe však za teorií někdy pokulhává. Trend individuálnějšího a rovnocenného přístupu lékařů k pacientům proto podporuje i rozvoj e-health platforem. Telemedicína čili lékařská péče na dálku, je jednou z nich. 

Otevřenost i na dálku

Pacienti mají ke svému lékaři často blízký až osobní vztah. Obava, že při vyšetření na dálku se tato blízkost vytrácí, je lichá. Konzultace online naopak mnohdy pacienta motivuje natolik, že se lékaři přes obrazovku monitoru nebo chat svěří více než při fyzickém kontaktu v ordinaci. Tuto zkušenost potvrzuje i vedoucí lékařka služby Lékař online 24/7, MUDr. Petra Bomberová Kánská: „Při online konzultacích máme na pacienta vyhrazeno více času a věnujeme se plně jen jemu. S pacienty komunikujeme formou chatu a videohovoru, což je prakticky srovnatelné s osobní návštěvou v ordinaci. Pro mnohé pacienty je navíc tato forma příjemnější – jsou klidnější, otevřenější.  Výhodou je samozřejmě i to, že se s námi mohou spojit kdykoliv a odkudkoliv, třeba i ze zahraniční dovolené, z práce nebo během víkendu.“  

Podle jejích slov mají pacienti díky telemedicíně rovněž mnohem větší prostor vyjádřit své názory a zkušenosti – a především se doptávat. Konzultaci s lékařem online řada z nich totiž využívá i k tomu, aby si nechali podrobněji vysvětlit svou anamnézu nebo získali názor dalšího lékaře, tzv. second opinion. 

Pro diagnózu i odbornou radu

Telemedicínská platforma Lékař online 24/7 dnes vyřeší 7 z 10 problémů, které pacienti obvykle konzultují se svým praktikem. Kromě běžných onemocnění, jako je nachlazení nebo angína, umí pomoci třeba i s vyrážkami na kůži či potížemi s trávením. Výjimkou ale není ani psychologická pomoc nebo odhalení závažného onemocnění tam, kde pacient své potíže bagatelizuje – třeba v případě infarktu.

„Pacienti se na službu často obracejí i v případech, kdy nehledají přesnou diagnózu, ale spíše odbornou radu. Jako součást každého vyšetření, pokud je to potřeba, doporučují naši lékaři také další postup léčby a vyšetření – například na kterého specialistu se obrátit. Pacientům mohou také vysvětlit postup navazujícího vyšetření či zákroku a pomoci s hledáním vhodného lékařského pracoviště. To jim může přinést uklidnění a úlevu,“ říká MUDr. Bomberová Kánská.

Lékař může vystavit e-recept i komplexní lékařskou zprávu, se kterou se pacient jednoduše obrátí přímo na specialistu, nebo ji předá svému registrujícímu praktickému lékaři. Uživatelé Lékaře online 24/7 navíc čerpají výhody díky návaznosti služby na síť klinik, lékáren a laboratoří skupiny EUC – ta platí za největšího poskytovatele ambulantní péče v Česku. Řešení závažnějších onemocnění, se kterými si v ordinaci sám neporadí ani běžný praktik, je tak pro klienty Lékaře online 24/7 rychlejší a jednodušší.

Lékař online 24/7:

je služba distanční medicínské péče, kterou nabízí EUC. Pacient může své zdravotní problémy řešit s lékařem okamžitě, prostřednictvím chatu nebo videohovoru přes mobil či počítač, odkudkoli, kde je připojení k internetu. Služba je dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Pacient předem online vyplní inteligentní dotazník s anamnézou. Lékař poté reaguje do 30 minut, vyšetření trvá obvykle 6-10 minut a je naprosto diskrétní a bezpečné. Zkušenosti lékařů ze služby Lékař online 24/7 ukazují, že 7 z 10 případů vyřeší online. Pokud lékař nedokáže vyřešit problém online, může doporučit i osobní návštěvu, objednat pacienta k dalším vyšetřením, vystavit e-recept nebo žádanku na vyšetření covid-19. Během vyšetření totiž lékař vytváří zdravotnickou dokumentaci, o niž se lze opírat při následné péči – pacientovi je vystavena lékařská zpráva, kterou může následně předat například svému praktikovi. Jako poskytovatel zdravotních služeb musí EUC pracovat s jednoznačně ověřeným pacientem pro účely poskytování zdravotních služeb, sdílení zdravotní dokumentace nebo zasílání e-receptu pacientovi. K ověřování totožnosti klientů, kteří si chtějí aktivovat svůj profil v aplikaci mojeEUC, proto služba využívá technologii Bank ID. Více na www. euc.cz/lekar-online/

Skupina EUC: 

Zdravotnická skupina EUC tvoří největší síť ambulantních klinik v ČR. Je největším poskytovatelem ambulantní péče, prémiové péče, mamoscreeningu a lékařské péče pro zaměstnavatele. Od roku 2011 do roku 2020 investovala 974 milionů korun především do modernizace přístrojů, vzdělávání zaměstnanců a elektronizace systémů a služeb. Ve 25 zdravotnických zařízeních napříč ČR, 11 mamocentrech, 23 lékárnách a 11 laboratořích zaměstnává 2 230 zdravotníků, kteří poskytnou péči téměř 1,3 milionu pacientů ročně. Na podzim 2017 vydala jako první v sektoru zdravotnictví v ČR emisi dluhopisů, v celkovém objemu 1,4 miliardy korun. Více na www.euc.cz