Skupina Pale Fire Capital oznamuje investici do posílení energetické bezpečnosti a nezávislosti ČR. Tímto krokem chce přispět ke snížení potřeb energetických dodávek z Ruska.

Praha, 28. února 2022 – Události posledních dnů ve spojitosti s ruskou agresí vůči Ukrajině přiměly Pale Fire Capital k investici mimo její obvyklou oblast. Skupina tímto oznamuje záměr vybudovat solární kapacity s výkonem 20 MW za účelem pomoci České republice snížit její energetickou závislost na dodávkách ruského zemního plynu a ropy. Očekávaný objem investice je cca 15 milionů EUR, včetně bankovního financování.

Toto rozhodnutí jsme učinili navzdory tomu, že investice nesplňuje naše standardní měřítka ekonomické návratnosti, nicméně v současné situaci považujeme za nezbytné jít příkladem a aktivně se podílet na zvyšování energetické bezpečnosti naší země,” uvedl Jan Barta, partner Pale Fire Capital, a dodal: Pevně věříme, že tento krok bude inspirovat ostatní podnikatele v České republice k obdobným investicím nejem v oblasti fotovoltaiky, ale i např. i energetickým úsporám, zateplováním, alternativních zdrojích energie apod.”

Sekundárním efektem této investice bude plná dekarbonizace elektrické energie spotřebované všemi třiceti firmami v investičním portfoliu Pale Fire Capital, jelikož předpokládané množství vyrobené elektrické energie bude značne převyšovat jejich celkovou spotřebu.

Skupina tímto vyzývá developery solárních elektráren k zaslání nabídek připravených investičních projektů. Mimo to je otevřená i kapitálové participaci na projektech, pro které developeři shánějí dodatečný kapitál.