V Česku se za minulý rok zdvojnásobil počet podniků, které využívají cloud. Šlo o nejvyšší nárůst v EU

Podle dat Eurostatu se loni zdvojnásobil počet podniků, které využívaly cloudové služby. Zatímco v roce 2020 je využívalo 29 % firem různých velikostí působících napříč sektory, v roce 2021 to bylo již 44 % podniků. Nárůst ČR o téměř 52 % je největší z celé Evropské unie. Odborníci na kyberbezpečnost z Moore Technology CZ však varují, že cloudová nebo hybridní řešení, která se nejčastěji využívají pro práci na home office, zvyšují počet zranitelných přístupových bodů. Roste tak riziko kybernetických útoků. 

Podíl tuzemských podniků, které využívají cloudové služby, loni vzrostl na 44 %. Česká republika se tím dostala nad evropský průměr. „Základním předpokladem pro cloudová řešení je připojení k internetu, které má v zemích EU 98 % společností s 10 a více zaměstnanci. Akcelerátorem pro rozsáhlejší uplatnění se stala pandemie koronaviru a české firmy patřily v přechodu na cloud k nejaktivnějším,“ uvádí Martin Listopad, ředitel společnosti DoxoLogic spadající do skupiny Moore Czech Republic, s odkazem na data Eurostatu, podle nichž byl růst v Česku nejsilnější v rámci celé EU.

Zdroj: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Cloud_computing_-_statistics_on_the_use_by_enterprises 

Podle odborníků z DoxoLogic stojí za nárůstem nejen častější práce z různých míst, ale také finanční úspory a obecný růst důvěry v IT. „Firmy si zvykly, že nemusí být odkázané na budování vlastní IT infrastruktury a díky cloudu mohou mít přístup k práci v podstatě odkudkoliv. Nejvýznamnějším faktorem je značné snížení nákladů na provoz IT,“ popisuje Martin Listopad s tím, že aplikace provozované na vzdálených serverech firmy nejčastěji využívají pro e-mailové služby (79 %).

Byť je cloudové řešení pro mnohé společnosti příležitostí posunout se technologicky významně vpřed, je nutné pamatovat také na určitá rizika s tím spojená.  „Firmy důvěřují cloudu stále více. Současně však stále panují některé obavy, zejména před nedostatečným zabezpečením,“ popisuje Miloslav Rut, partner Moore Technology CZ. U cloudových i hybridních řešení, kdy má společnost část infrastruktury v cloudu a část na vlastní infrastruktuře, je mnohem komplikovanější nasadit bezpečností řešení a bezpečnostní monitoring. „To znamená, že zákazník není schopen sledovat veškerou aktivitu na infrastruktuře a aplikacích umístěných v cloudu, a může tak dojít snadněji ke zneužití identity nebo napadení dat, která jsou na struktuře umístěna,“ uvádí dále Rut.

Prevence dokáže odklonit až 90 % možných útoků

Cloudové řešení je tedy velmi často skloňováno s intenzivním přechodem na práci z domova. Tím se však zvyšuje počet zranitelných přístupových bodů do firemní infrastruktury z hůře zajištěných domácích kancelářích. „V neposlední řadě lze za riziko považovat i to, že poskytovatel cloudových řešení nemusí mít svou infrastrukturu nebo cloudovou aplikaci dostatečně zajištěnou, a i v tomto ohledu se tak zvyšuje pravděpodobnost, že firemní infrastruktura, firemní data a aplikace mohou být kompromitovány,“ upřesňuje Rut a dodává, že firmy věnující preventivní pozornost kyberbezpečnosti jsou schopné odklonit až 90 % možných útoků.

O Moore Global

Moore Global je jedna z největších mezinárodních sítí auditorských a poradenských společností s více než 30 000 pracovníky ve více než 260 nezávislých firmách a 110 zemích. Renomovaná síť odborně zaměřených firem se jménem Moore ve svém názvu vznikla již v roce 1907. Více podrobných informací je možné nalézt na internetové adrese www.moore-global.com nebo na českých stránkách www.moore-czech.cz.