Firmám kladoucím důraz na ESG rostou příjmy dvakrát rychleji. Lépe se daří i jejich akciím

Společnostem, které podnikají v souladu s principy ESG (environmental, social and corporate governance), vzrostly tržby za poslední tři roky v průměru o 10 %. Naproti tomu podniky, u kterých je v tomto směru patrný menší závazek, se těšily pouze z 4,5% růstu. Vyplývá to z analýzy, kterou si nechala vypracovat poradenská skupina Moore Global. Odborníci z Moore Czech Republic navíc upozorňují, že mezi českými firmami není o ESG dostatečné povědomí.

Continue reading „Firmám kladoucím důraz na ESG rostou příjmy dvakrát rychleji. Lépe se daří i jejich akciím“

Komentář Moore CZ: Meziroční růst cen zpomalil

Komentář poradenské skupiny Moore Czech Republic k dnes zveřejněným údajům ČSÚ k růstu spotřebitelských cen za měsíc říjen.

„Navzdory nejnižšímu meziročnímu růstu spotřebitelských cen od dubna letošního roku není důvod k optimismu. Výsledky říjnové inflace nejvýrazněji ovlivňuje zahrnutí Úsporného tarifu a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie. Růst cen se tedy nezastavuje, pouze jej neplatí spotřebitelé přímo, ale formou transferů v podobě daní a s ohledem na deficitní rozpočty také na dluh příštích generací,“ komentuje Petr Kymlička, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic s tím, že Úsporný tarif i odpuštění poplatku je významnou výdajovou položkou státu. „Výrazný byl naopak růst cen pohonných hmot a zejména potravin, což nejvýrazněji doléhá na domácnosti s podprůměrnými příjmy, jelikož jde často o nezbytné výdaje. Je třeba si navíc uvědomit, že se při hodnocení meziroční inflace vychází z již dosti vysoké srovnávací základny minulého roku, a absolutní zvýšení cen u řady položek je tedy skutečně dramatické“ dodává Petr Kymlička.

Komentář: Průmyslová produkce meziměsíčně stagnovala

Komentář poradenské skupiny Moore Czech Republic k aktuálním výsledkům ČSÚ ze sektoru průmyslu za měsíc září.

„Aktuální výsledky průmyslové produkce výrazně zkresluje výkon v automotive segmentu, který byl loni touto dobou významně ovlivněn výpadky v dodavatelských řetězcích. Meziroční výrazný růst proto nelze přeceňovat. Naopak, zatímco meziměsíční srovnání vykázalo stagnující trend, z průmyslových firem postupně přichází signály, že poslední čtvrtletí letošního roku příliš mnoho důvodů k optimismu nepřinese, růst cen energií se do provozu většiny z nich navíc ještě zcela nepropsal,“ komentuje Petr Kymlička, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic.

Komentář Moore CZ: Důvěra v ekonomiku klesá již pátý měsíc v řadě

Komentář odborníků z poradenské skupiny Moore Czech Republic k dnešním údajům ČSÚ k důvěře v ekonomiku za měsíc říjen.

„Do spotřebitelského indikátoru se začínají promítat obavy z budoucího růstu nezaměstnanosti. Ty vychází z nejistoty celé řady firem, jejichž podnikání je významně ohroženo souběhem hned několika faktorů. Těmi zásadními jsou vysoké ceny vstupů a v posledních měsících také pokles poptávky v řadě segmentů, kdy lidé výrazně omezují spotřebu,“ komentuje Petr Kymlička, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic, a dodává: „Je velmi pravděpodobné, že letos nešlo o poslední prohloubení historického minima důvěry spotřebitelů, zlepšení situace totiž není otázkou nejbližších měsíců.“

Odborný komentář poradenské skupiny Moore Czech Republic k dnes zveřejněným údajům ČSÚ o inflaci v září 2022.

„Po zpomalování tempa inflace v předešlých měsících nabral růst cen v září opět větší dynamiku, a to zejména kvůli růstu cen energií. Rekordní meziroční růst o 18 procent přitom vychází ze srovnávací základny, kdy v loňském roce ceny začínaly růst ceny do té doby dlouho nevídaným tempem a přiblížily se k pětiprocentní hranici,“ komentuje Petr Kymlička, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic. „Lidé přitom v září již značně omezili poptávku, došlo tedy ke snížení poptávkových tlaků na růst cen. Současně se již projevují první úpravy úrokové sazby z loňského roku,“ dodává Petr Kymlička s tím, že bude zajímavé sledovat, jak nejnovější data ovlivní další rozhodování rady ČNB o výši úrokových sazeb.

Výhoda české ekonomiky: Malé podniky tvoří 35 % přidané hodnoty

Společnosti zaměstnávající méně než 50 osob se podílejí na celkové přidané hodnotě České republiky zhruba 35 %, tedy pouze nepatrně méně, než je průměr EU. O 4 procentní body nad průměrem EU jsou v tomto směru tuzemské střední firmy s 50 až 249 zaměstnanci, které tvoří zhruba 21 % přidané hodnoty. Na velké společnosti připadá zbývajících 44 MOORE %. Rovnoměrné rozložení tvorby přidané hodnoty mezi různé velikosti podniků je pro českou ekonomiku podle odborníků z poradenské skupiny Moore Czech Republic výhodné. 

Continue reading „Výhoda české ekonomiky: Malé podniky tvoří 35 % přidané hodnoty“

Komentář Moore CZ: Pokles maloobchodních tržeb v srpnu pokračoval

Komentář Petra Kymlička, partnera poradenské skupiny Moore Czech Republic k dnes zveřejněným údajům ČSÚ o maloobchodu.

„Výrazný meziroční pokles tržeb v maloobchodu odráží snižující se spotřebu tuzemských domácností. Ty už během léta začaly šetřit při nákupu běžného zboží prakticky napříč celým sortimentem a stejný trend bude patrný také v závěru letošního roku. Důvodem jsou zejména vysoké náklady na energie, ale také všeobecný růst cen zboží, kterému svým tempem nestačí růst mezd,“ komentuje srpnové výsledky maloobchodu Petr Kymlička, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic.