Experti na komunikaci pomůžou školám s mediální gramotností, aktuálním tématem budou proruské dezinformace

Praha, 7. 3. 2022 – Asociace public relations (APRA) a Nadace České spořitelny (Nadace ČS) spouští projekt na podporu mediální gramotnosti středoškoláků. Cílem je zlepšit orientaci studentů v mediálním prostředí v době válečného konfliktu, kdy mohou být vystaveni proruským dezinformacím. Mezi studenty se vydají šéfové komunikace firem, ředitelé PR agentur, akademici, novináři a další experti na média. Střední školy se o lektory mohou hlásit od poloviny března.

Zprostředkování lektorů školám se uskuteční prostřednictvím platformy www.denproskolu.cz Nadace ČS. Zde se mohou zároveň hlásit dobrovolníci – profesionálové z oblasti médií a komunikace. Obě strany tu také najdou podpůrné materiály pro výuku.

Tématy setkání budou mediální manipulace, jak se šíří a vznikají účelové dezinformace, jak je poznat a nenaletět jim, kde hledat ověřené zdroje. „Mediální gramotnost je v dnešní společnosti stále důležitější, bohužel na většině českých škol se jí věnuje minimální pozornost. Situace na Ukrajině a související ruská propaganda potřebu osvěty násobně zvýšila,“ říká Michal Vlasák, místopředseda Asociace public relations.

Platformu Den pro školu jsme spustili s cílem propojit odborníky s učiteli a studenty, to se daří. Právě v dnešní době je obrovskou výhodou, že k této složité problematice mluví experti z dané oblasti, přinesou relevantní informace a podpoří učitele,“ komentuje projekt Lucie Ellingerová, manažerka komunikace Nadace České spořitelny. 

Pro další informace kontaktujte:

Asociace public relations

Michal Vlasák, michal.vlasak@havaspr.com, 724 639 052

Nadace České spořitelny

Lucie Ellingerová, lucie.ellingerova@nadacecs.cz, 732 758 426

Více o APRA 

APRA je dobrovolné sdružení PR agentur a odborníků v komunikaci působících na území České republiky. Vznikla jako odborné sdružení, jehož prvořadým posláním je prezentovat obor PR zejména odborné a klientské veřejnosti, všestranně kultivovat činnost agentur, prosazovat takzvanou nejlepší praxi, vytvářet prostor k široké profesní diskusi a budovat dobré jméno oboru. APRA zároveň garantuje kvalitu nabízených služeb členských agentur prostřednictvím certifikace. Asociace dbá na dodržování etických pravidel dle Stockholmské charty a aktuálně sdružuje 18 českých i zahraničních PR agentur působících na českém trhu a necelou desítku komunikačních a marketingových oddělení společností.

Více o Nadaci ČS

Nadace České spořitelny je největší bankovní nadací v ČR. Vytváří prostor pro šíření inovací a změn ve vzdělávání, které vedou ke zdravé a prosperující společnosti a podporují rozvoj kompetencí pro 21. století. Do podpory projektů v těchto oblastech a dalších obecně prospěšných programů investuje každý rok v průměru 90 milionů korun. V roce 2021 vytvořila platformu Den pro školu, s cílem propojit učitele s dobrovolníky z praxe, abychom inspirovali mladou generaci.