Na FIT ČVUT zkoumají, jak nově monitorovat data v sítích bez dešifrování a čtení

Vědci z FIT ČVUT ve spolupráci s VUT v Brně a sdružením CESNET zkoumají nové způsoby monitorování šifrovaných dat ve vysokorychlostních počítačových sítích bez nutnosti jejich dešifrování a narušení soukromí uživatelů čtením jejich dat na koncových zařízeních, a to v rámci projektu „Analýza šifrovaného provozu pomocí síťových toků“ podpořeného Ministerstvem vnitra ČR.

Šifrovaná komunikace je v dnešní době moderním a doporučovaným prvkem pro bezpečný přenos dat, a proto většina komunikace na internetu již probíhá šifrovaně. Díky šifrování můžeme důvěrně přenášet data, u kterých nechceme, aby je někdo cizí na internetu viděl nebo dokonce zneužil. Například odposlechnutím hesla, podvržením objednávky v e-shopu, či informací na libovolné webové stránce. Na druhou stranu šifrování může také ukrýt hackery před detektory bezpečnostních hrozeb. To s sebou samozřejmě přináší větší výzvy spojené s monitorováním a detekcí na koncových zařízeních, tedy u uživatelů i služeb.

Většina dnešních moderních technologií bez připojení k internetu a bez síťové infrastruktury nefunguje. Pro představu se jedná například o online služby, bez kterých se dnes jen těžko obejdeme, nebo o životně důležitá zařízení (například přístroje v nemocnicích). Tyto služby a zařízení jsou závislé na přenosu dat v počítačových sítích a tato závislost zvyšuje význam síťové bezpečnosti a obrany kyberprostoru. „Bezpečnostní hrozby potřebujeme vidět, a proto je nezbytné monitorovat situaci a provoz na síti. To je také důvod, proč chceme vylepšit stávající monitorovací systémy tak, aby pro analýzu šifrovaného provozu nepotřebovaly dešifrovat komunikaci a číst data koncových uživatelů. Tato problematika je aktuální celosvětovou výzkumnou výzvou v síťové bezpečnosti”, dodává řešitel projektu Ing. Tomáš Čejka, Ph.D.

Nedávné vědecko-výzkumné výsledky celosvětově ukazují značný pokrok v analýze šifrovaného provozu pomocí strojového učení, ale pro zavedení těchto technologií do praxe bude potřeba ještě spousta práce. Proto byl na začátku roku 2022 spuštěn nový projekt bezpečnostního výzkumu – „Analýza šifrovaného provozu pomocí síťových toků“, který byl vybrán mezi podpořenými projekty v rámci výzvy IMPAKT 1 Ministerstva vnitra ČR. Na projektu spolupracují sdružení CESNET jako koordinátor a hlavní řešitel, Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze, Fakulta informačních technologií VUT v Brně.

Více informací o této problematice na https://fit.cvut.cz/netmon a https://netmon.fit.cvut.cz/

Projekt „Analýza šifrovaného provozu pomocí síťových toků“ je podpořen programem Strategické podpory rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1) Ministerstva vnitra ČR, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7.
https://www.mvcr.cz/vyzkum/clanek/strategicka-podpora-rozvoje-bezpecnostniho-vyzkumu-cr-2019-2025-impakt-1.aspx

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. Podle Metodiky 2017+ je nejlepší českou technikou ve skupině hodnocených technických vysokých škol. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií). Studuje na něm přes 17 800 studentů. Pro akademický rok 2021/22 nabízí ČVUT svým studentům 227 akreditovaných studijních programů a z toho 94 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. Podle výsledků Metodiky 2017+ bylo ČVUT hodnoceno ve skupině pěti technických vysokých škol a obdrželo nejvyšší hodnocení stupněm A. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 1673 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 403. místě a na 12. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro „Engineering – Civil and Structural“ je ČVUT mezi 151. – 200. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201. – 250. místě, u „Engineering – Electrical“ na 201. až 250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201. až 250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 254. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems“ je na 201. – 250. místě, v oblasti „Material Sciences“ na 301. až 350. místě, v oblasti „Mathematics“ na 351. až 400. místě a v oblasti „Engineering and Technology“ je ČVUT na 221. místě. Více na www.cvut.cz.  

Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze se zaměřuje na nejmodernější oblasti informatiky a informačních technologií. Nabízí moderní bakalářský, magisterský a doktorský studijní program Informatika. Velký zájem uchazečů o studium umožňuje dynamický rozvoj fakulty a výběrovost. Více informací najdete na www.fit.cvut.cz.