ČR čeká nová právní úprava nekalých obchodních praktik

Tato zpracovávaná nová právní úprava nekalých obchodních praktik v potravinářském řetězci na vládní úrovni se připravuje již delší dobu. Advokátní kancelář dubanska & co upozorňuje na základní změny. Projednávaná novela přináší zásadní opatření, která se výrazně dotknou obchodních modelů a prodejních nástrojů používaných při dodávkách potravin. Sankce za porušení zákona činí až 10 milionů Kč nebo 10 % ročního obratu odběratele.

Advokátka Barbora Dubanská specifikuje oblasti, kterých se to především dotkne a které je nutné v budoucnu zkontrolovat: “Z dosud proběhlých jednání je jasné, že se budou měnit smluvní podmínky reklamních akcí, smluvní podmínky úprav prodejních prostor, smluvní podmínky náhrady škody a nákladů, dále smluvní podmínky jakosti a vracení zboží a také se změní smluvní omezení práv odběratele.“

Novela přináší kromě nových omezení obchodních praktik i některá usnadnění. Například nadále není vyžadována listinná podoba smlouvy, ale postačí elektronická písemná forma smluvních podmínek. Oproti předchozí právní úpravě se zásadně mění i podmínky, na koho se právní úprava vztahuje. Zákaz nekalých obchodních praktik se bude vztahovat na odběratele s významnou tržní silou v potravinářském řetězci. Odběratelem se dle směrnice a novely rozumí nejen konečný kupující, ale všechny další mezičlánky nakupující potraviny. Zda má odběratel významnou tržní sílu bude posuzováno na základě vzájemného poměru ročního obratu odběratele a dodavatele. 

Novela byla schválena vládou a předložena dne 9. března 2022 Poslanecké Sněmovně a navrhla sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvním čtení.  

Evropská směrnice o nekalých obchodních praktikách z roku 2019 měla být implementována do českého právního řádu do května 2021, dosud se tak však nestalo a novela zákona o významné tržní síle je nyní na začátku legislativního procesu v Poslanecké Sněmovně. S ohledem na bohatou diskusi o podobě vládního návrhu zákona je otázkou, zda diskuse nebude pokračovat i v Poslanecké Sněmovně, a to i v podobě pozměňovacích návrhů.

Dubanska & co.

https://www.linkedin.com/in/barboradubanska/