ČR čeká nová právní úprava nekalých obchodních praktik

Tato zpracovávaná nová právní úprava nekalých obchodních praktik v potravinářském řetězci na vládní úrovni se připravuje již delší dobu. Advokátní kancelář dubanska & co upozorňuje na základní změny. Projednávaná novela přináší zásadní opatření, která se výrazně dotknou obchodních modelů a prodejních nástrojů používaných při dodávkách potravin. Sankce za porušení zákona činí až 10 milionů Kč nebo 10 % ročního obratu odběratele.

Continue reading „ČR čeká nová právní úprava nekalých obchodních praktik“

Telemedicína v zahraničí je běžnou součástí zdravotnictví

Advokátka Barbora Dubanská, jejíž butiková advokátní kancelář se dlouhodobě věnuje life sciences a digitálním technologiím, se v současné době zaměřila na problematiku telemedicíny. Pandemie COVID-19 do značné míry narušila tradiční poskytování zdravotní péče a zvýšila motivaci mnoha poskytovatelů i zdravotních pojišťoven hledat digitální řešení zajištěním dostupnosti lékařské péče a účinným zapojením pacientů.  Inspiraci pro nová pravidla je vždy vhodné hledat v zahraničních právních úpravách, kde digitální technologie našly pevné místo při poskytování zdravotních služeb.

Continue reading „Telemedicína v zahraničí je běžnou součástí zdravotnictví“

Telemedicína v České republice postupuje pomalu, ale nadějně

Telemedicína jako způsob poskytování zdravotní péče a její právní rámec se u nás teprve formují. Advokátka Barbora Dubanská komentuje současnou situaci na poli telemedicíny a dodává: „Rozvoji digitálního zdravotnictví a telemedicíny je věnována velká pozornost, a byť cíle stanovené vládou ve Strategii 2030 pro zdravotnictví nebyly příliš ambiciózní, vývoj posledních měsíců dává naději, že došlo k velkému urychlení této vize a lékaři i pacienti se dočkají jasných pravidel pro poskytování telemedicíny i další podpory pro rozvoj této oblasti.“

Continue reading „Telemedicína v České republice postupuje pomalu, ale nadějně“