Genesis Growth získává majoritní podíl ve společnosti HC electronics, předním poskytovateli výrobních služeb v oblasti elektroniky v ČR

PRAHA, Česká republika – 15. března 2022 – Genesis Growth Equity Fund I (GGEF I), fond rozvojového kapitálu specializující se na investice do malých a středních společností s potenciálem růstu především v České republice a na Slovensku, úspěšně dokončil akvizici majoritního podílu v HC electronics. HC electronics poskytuje výrobní služby v oblasti elektroniky se zaměřením na malé a střední série. GGEF I bude spolupracovat s reinvestujícími vlastníky a nástupci odcházejících majitelů na dalším rozvoji společnosti. 

HC electronics je česká společnost specializující se na výrobní služby v elektronice, zejména na osazování desek plošných spojů a související činnosti pro široké spektrum zákazníků. Společnost byla založena v roce 1992 a sídlí v Hradci Králové. Zakladatelé Libor Hrubeš, Roman Opa, Ivo Římal, Jan Vejvoda a Petr Zamouřil našli silného finančního partnera, který bude podporovat další růst HC electronics.

Roman Opa, Ivo Římal a Petr Zamouřil si v HC electronics ponechávají významný minoritní podíl a budou se nadále aktivně podílet na řízení společnosti. Odpovědnost odcházejících zakladatelů pak bude postupně přecházet na nastupující generaci členů manažerského týmu.

Marek Hoščálek, partner společnosti Genesis Capital Growth, říká: „Zakladatelům se podařilo z nuly vybudovat stabilní a úspěšnou společnost, která patří mezi významné hráče ve svém oboru a která je schopna se prosazovat ve světové konkurenci na domácím i zahraničním trhu. Jsme rádi, že můžeme prostřednictvím našeho fondu podpořit v růstu perspektivního hráče v atraktivním segmentu výrobních služeb v elektronice. ”

Zakladatel a ředitel HC electronics, Petr Zamouřil, uvedl: „Jsme rádi, že můžeme spojit síly s Genesis Capital Growth, kterého považujeme za ideálního partnera pro budoucí růst. Společným cílem je do budoucna poskytovat našim zákazníkům stále lepší služby a být jim oporou i pro jejich další vývoj, k čemuž nám napomůže silné finanční zázemí, které spojení s Genesis Capital Growth skýtá. Zároveň budeme klást důraz na pokračování rozvoje našich zaměstnanců, které považuji za klíčovou ingredienci budoucího úspěchu společnosti.“ 

Jiří Beneš, řídící partner společnosti Genesis Capital Growth, dodal: „S potěšením oznamujeme další investici fondu GGEF I, který se zaměřuje na investice do společností se silným růstovým potenciálem a ambiciózními manažerskými týmy, které hledají kapitál a podporu pro další rozvoj svého podnikání, mezinárodní expanzi nebo investice do inovací. Těšíme se na spolupráci s manažery HC electronics, kteří doposud vedli velmi úspěšný rozvoj této společnosti.“

O HC electronics

Společnost HC electronics, která byla založena šesti zaměstnanci bývalé Tesly Hradec Králové v roce 1992, se v průběhu svého působení stala předním hráčem v oblasti osazování desek plošných spojů se zaměřením na malé a střední série. Společnost dodává široké portfolio služeb zákazníkům v regionu střední a západní Evropy. Ve společnosti pracuje více než 130 zaměstnanců a v roce 2021 dosáhla tržeb ve výši téměř 7 milionů EUR.

O Genesis Growth Equity Fund I

Genesis Growth Equity Fund I je růstový fond zaměřený na investice do menších a středně velkých společností, především v České republice a na Slovensku, s významným potenciálem růstu. GGEF I se svou velikostí 40 milionů EUR obvykle do cílových společností investuje prostředky v rozmezí
1–4 milionů EUR.

Genesis Growth Equity Fund I získal prostředky převážně od mezinárodních a domácích institucí jako například: European Investment Fund (EIF), Amundi Czech Republic, Kooperativa pojišťovna a Česká podnikatelská pojišťovna (obě součást skupiny Vienna Insurance Group), finanční skupiny RSJ a Sirius Investments či český family office SPM Capital.

Pro více informací navštivte prosím: https://growth.genesis.cz/

Poradci transakce

JŠK, advokátní kancelář působila jako právní poradce a společnost Deloitte Advisory jako finanční a daňový poradce fondu Genesis Growth Equity Fund I. Transakční poradenství společníkům HC electronics poskytla poradenská skupina IMAP REDBAENK, právní poradenství kancelář PPS advokáti.