Atos: Více než 70 % organizací trpí nedostatkem dovedností v oblasti cloudu

Čerstvý průzkum ukazuje nejnovější trendy v cloudových technologiích a jejich dopad na provoz, růst a udržitelnost podniků. 

Praha, 31. března 2022Více než 70 % dotázaných IT lídrů považuje nedostatek dovedností v oblasti cloudu za vážný problém a 56 % z nich tvrdí, že je zpomaluje. Každý desátý si dokonce myslí, že takový dovednostní handicap představuje existenční hrozbu pro jejich společnost. Vyplývá to z výsledků průzkumu, které zveřejnila společnost Cloudreach, přední poskytovatel multicloudových služeb spadající pod společnost Atos. 

Výsledky průzkumu byly zveřejněny v infobriefu společnosti IDC Jak se stát digitálním lídrem v roce 2022, který si objednaly společnosti Cloudreach a Amazon Web Services (AWS) na podporu strategické iniciativy Atos OneCloud. Průzkum se rovněž zabývá nejnovějšími trendy v oblasti cloudu a vyvíjející se úlohou cloudových technologií při podpoře růstu podniků a udržitelnosti.

Nedostatek cloudových odborníků brání firmám v rozvoji 

Stále více organizací spěchá se zaváděním cloudových technologií, aby zlepšily efektivitu a udržitelnost. Zpráva ukazuje, že firmy potřebují více kvalifikovaných odborníků než kdykoli předtím, aby udržely provoz v chodu. Vedoucí pracovníci firem zjišťují, že jejich transformaci cloudu stále více brání nedostatek odborníků. Až 34 % respondentů uvádí, že to omezuje jejich schopnost provozovat a spouštět nové služby. 

Nedostatek kvalifikovaných odborníků ovlivňuje také inovace, což způsobuje vysokou fluktuaci zaměstnanců a zvyšování mezd. Dle respondentů je největší dovedností handicap v oblastech multi-cloudu, vývoji cloudu a správě cloudu.

Průzkum potvrzuje, že se v současné době potýkáme s nedostatkem talentů v oblasti cloudu. To ohrožuje projekty cloudové transformace, které jsou nezbytné pro přežití podniku,“ říká Brooks Borcherding, generální ředitel společnosti Cloudreach. „Talentovaní architekti a inženýři mají zásadní význam pro naplnění potenciálu, který cloud pro firmy představuje. Možnosti jejich kariéry jsou obrovské. Nedostatek kvalifikovaných pracovníků v oblasti cloudu je pro organizace výzvou k hledání nových způsobů náboru talentů a zvyšování jejich kvalifikace, včetně odstraňování překážek, které v minulosti omezovaly rozmanitost v tomto odvětví.

„Podniky si uvědomují význam cloudové infrastruktury pro svůj růst a efektivitu. Tato studie potvrzuje, že poptávka po cloudových službách roste,“ řekl Vittorio Sanvito, ředitel pro rozvoj partnerů v regionu EMEA společnosti AWS. „Proto s partnery jako jsou Cloudreach a Atos usilovně pracujeme na zlepšení těchto kvalifikačních nedostatků v regionu EMEA i celosvětově. Kromě toho se společnost AWS zavázala, že do roku 2025 pomůže 29 milionům lidí na celém světě zvýšit jejich technické dovednosti prostřednictvím bezplatných školení v oblasti cloudu. Přivádíme tak více lidí ke kariéře v cloudu.”

Cloud jako garant zaměstnanosti a udržitelnosti 

Obavy z nedostatku kvalifikované pracovní síly panují shodně v Severní Americe i v Evropě. Světové ekonomické fórum odhaduje, že do roku 2025 bude polovina celosvětové pracovní síly potřebovat rekvalifikaci a že v důsledku digitalizace vznikne 97 milionů nových pracovních míst. Vzhledem k tomu, že zkušených zaměstnanců je méně než volných pozic a poptávka po nich stále roste, budou mít cloudové organizace problém udržet své týmy a provoz.

Studie také odhaluje další trendy související s cloudovými technologiemi, včetně klíčové role, kterou mohou hrát v podnikovém provozu, růstu a udržitelnosti.

  • 48 % respondentů právě prochází transformačním procesem, který zahrnuje zavedení cloudu. To přináší širší změny v organizačním myšlení.
  • 71 % respondentů považuje cloudovou strategii za nejsilnější faktor udržitelnosti a do roku 2023 se tento podíl zvýší na 85 %.

„Studie ukazuje, že cloud je klíčem k dosažení cílů v oblasti emisí uhlíku. Když podniky migrují do cloudu, spotřebovávají méně energie a snižují svou ekologickou stopu,“ říká Carla Arendová, vedoucí programová ředitelka a vedoucí analytička pro cloud v Evropě ve společnosti IDC. „Aby byly postupy udržitelnosti účinné, musí být součástí podnikových obchodních procesů. Ty jdou nad rámec sledování emisí CO2 nebo spotřeby energie a hledají ekologičtější postupy v celém životním cyklu.“

Průzkum IDC vycházel z odpovědí více než 610 vedoucích pracovníků IT z velkých podniků z mnoha odvětví v Severní Americe a Evropě. Zpráva je dostupná na webu Cloudreach.com

****

O Atos

Atos je globálním lídrem v digitální transformaci se 109 000 zaměstnanci a s ročním obratem ve výši více než 11 miliard EUR. Skupina, která je evropskou jedničkou v oblasti kybernetické bezpečnosti, poskytování cloudových služeb a výpočetní techniky s vysokým výkonem, poskytuje end-to-end řešení na míru pro všechna průmyslová odvětví v 71 zemích. Společnost Atos, průkopník v oblasti dekarbonizačních služeb a produktů, se zavázala poskytovat svým zákazníkům bezpečná a dekarbonizovaná digitální řešení. Atos je SE (Societas Europaea), kótovaná na Euronext Paris a zahrnutá v akciových indexech CAC 40 ESG a Next 20 v Paříži.

Cílem společnosti Atos je napomáhat ve vytváření budoucnosti informačních technologií. Svými odbornými znalostmi a službami podporuje rozvoj vědomostí, vzdělávání a výzkumu multikulturním přístupem a přispívá k rozvoji vědeckotechnické excelence. Atos na celém světě umožňuje svým zákazníkům a zaměstnancům, jakož i členům společností, aby žili, pracovali a rozvíjeli se udržitelně v bezpečném informačním prostoru.

O Atos Česká republika

Atos působí na českém trhu od 1. září 2011 v návaznosti na provedenou akvizici společnosti Siemens IT Solutions and Services, s.r.o. Má více než 300 zaměstnanců ve čtyřech pobočkách napříč republikou a v roce 2020 vygeneroval tržby v objemu 63 milionů EUR.