Komentář k navýšení úrokových sazeb ČNB / Moore Czech Republic

Komentář poradenské skupiny Moore Czech Republic k významnému navýšení sazeb ČNB:

„Dalším navýšením úrokových sazeb ČNB opět reaguje na velmi rychle rostoucí inflaci. Tu ještě zesilují důsledky války na Ukrajině, zejména prudké zvýšení cen pohonných hmot a nové výpadky v dodavatelských řetězcích. Tyto faktory se již do březnových dat promítly a je téměř jisté, že svědky dvouciferného meziročního růstu spotřebitelských cen, tedy pádivé míry inflace, budeme i v následujících měsících,“ uvádí Petr Kymlička, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic. „Základní úroková sazba, která je aktuálně nejvyšší od roku 2001, naopak přispívá k potlačení ekonomického růstu. České republice reálně hrozí, že se dostane do stádia stagflace, tedy kombinace výrazné inflace a nulového růstu, nebo dokonce poklesu reálného produktu,“ dodává.