Začlenění nového vývojáře trvá až půl roku. DX Heroes automatizují onboardingové procesy, firmám ušetří až polovinu plného úvazku

Praha 8. 4. 2022 – Přetrvávajícím problémem IT trhu zůstává i nadále nedostatek kapacit, respektive vývojářů. Úspěšné firmy tak nabírají stále nové posily, pořád však mívají značné rezervy v onboardingu nových vývojářů i automatizaci procesů. Vyplývá to ze zkušeností a dat DX Heroes, kteří již pomohli zlepšit vývojářskou zkušenost ve firmách jako Revolgy, Wultra, Dateio nebo BankID. Správný software, automatizace rutinních úkonů a nastavení interních procesů přitom dokáže ušetřit až polovinu plného úvazku, nebo také 10 % nákladů při začleňování nového vývojáře do týmu. 

„Dlouhodobě se mluví o nedostatku pracovních sil na IT trhu. Firmy se však potýkají s celou řadou dalších problémů, které s náborem souvisí. V rámci vývojářské zkušenosti řešíme především onboarding nových vývojářů, výběr správného softwaru a optimalizaci procesů. Zkrátka když přijde do týmu nová posila, musí se co nejrychleji zorientovat – než začne přinášet firmě hodnotu, může to trvat i půl roku. Do té doby nad dotyčným musí navíc bdít nejen HR, ale především seniorní vývojář, který jej do všeho zasvětí. Právě v onboardingových procesech mají firmy často velké rezervy a potenciálně obrovský prostor pro úspory,“ říká Prokop Simek, CEO DX Heroes. 

Firmy zpravidla vědí, že vývojáři pálí zbytečný čas. Neumí jej ale měřit

Sami vývojáři obvykle vědí, že na některých aktivitách pálí příliš mnoho času, většinou jim ale chybí externí pohled. Touto problematikou se zabývá právě interní vývojářská zkušenost. „Firmy při onboardingu obvykle naráží na několik zásadních problémů, které vychází ze špatně nastavených procesů. Ty je třeba projít od A do Z, zpracovat analýzu a změny zavést. Často to může znamenat i pomoc s vývojem nebo se správným nastavením nástrojů. Málokdo například správně předává práci kolegům nebo využívá automatizaci ve Slacku,“ vysvětluje Prokop Simek.

Další čas pálí vývojáři na standupech, pravidelných interních schůzkách a setkáních s klienty. Ty jsou samy o sobě nezbytnost, a pokud se provádí správně, je to pro tým skvělá časová investice. Nicméně čas hraje zásadní roli a týmy zbytečně ztrácí potřebnou efektivitu, pokud si tyto aktivity správně nenastaví. Například u denního standupu – každodenního statusu – tráví každý člen týmu až 15 minut navíc. U celého týmu o 10 lidech je to najednou 10 hodin měsíčně. Na špatně provedené retrospektivě pak ztratí tým zhruba 15 hodin měsíčně a na neefektivních byznysových schůzkách až 48 hodin měsíčně. Celkem tedy 73 hodin, což je přibližně polovina plného úvazku, kterou lze alokovat na přidanou hodnotu. Klíčovou roli v tom hraje především příprava i zbytečná účast lidí, kteří si mohou věci předat mezi sebou, nebo k problematice nemají čím přispět. 

Jak optimalizovat schůzky
Agendu si sepište předemNa schůzky si zvěte jen lidi, kteří mají k tématu co říctPokud nemají lidé v týmu jasně dané úkoly, pište si denní standupy písemně – předejdete duplicitní práciPořizujte zápisy ze schůzky a pošlete je všem zúčastněným. Všichni tak budou mít stejné podklady a do budoucna nevznikne komunikační šum.Retrospektiva slouží k reflexi vlastní práce, tým při ní hledá způsob, jak ji zefektivnit. Mějte vždy určeného člověka, který bude retrospektivu řídit, a vymezte si na ni pevný čas.

Automatizace pomůže zefektivnit vývoj o 25 %

S interní vývojářskou zkušeností již pomohli DX Heroes například technologické firmě Revolgy. Díky automatizaci procesů (testingu a aktualizaci knihoven) se podařilo například snížit dobu nasazení nových funkcionalit (code to production) o 25 %. Jako vedlejší benefit došlo k mitigaci chyb způsobených lidským faktorem.

Neméně důležitý je pak z hlediska vývojářské zkušenosti rovněž onboarding nového klienta, který je základním předpokladem pro hladké fungování spolupráce. To znamená zasvětit klientovy vývojáře do svého řešení, respektive do vývojářského portálu, kde by měl najít vše potřebné. „Správný vývojářský portál musí mít jasně danou, přehlednou strukturu a obsahovat veškerou potřebnou dokumentaci. Ta musí být navíc dostatečně srozumitelná, aby nikdo nemusel luštit jednotlivé pojmy. Naprostým ideálem je pak vysvětlení v podobě případových studií. Například u klienta Wultra jsme díky novému vývojářskému portálu zkrátili onboarding nového klienta o 15 % a zároveň odlehčili jeho podpoře,“ uzavírá Prokop Simek.

Více o DX Heroes

DX Heroes pomáhají vývojářským týmům zefektivnit vzájemnou spolupráci a doručit tak klientům produkt rychleji a bez chyb. Zkratka DX představuje pojem developer experience – tedy vývojářskou zkušenost a s ní související technicky správné programování, firemní kulturu, rituály, technologie, postupy či validaci produktu. DX Heroes české komunitě představují dosud neznámý pojem, který zahrnuje veškeré zásady pro kvalitní vývoj. Přehledně je shrnují na portálu https://developerexperiencemanifesto.org. Komunitu vývojářů, kteří mají o zlepšování DX zájem, pak sdružují na platformě Developer Experience.io, kde mohou členové komunity sdílet své znalosti. Vizí DX Heroes je evangelizace a vzdělávání komunity, sdílení nejlepších praktik a zavedení jednotných standardů pro správný vývoj a veškeré procesy v týmech, od prvotního návrhu produktu až po jeho doručení klientům.