Společnost NetOp.Cloud uvádí na trh SaaS, End-to-End inteligentní síťové řešení v rámci investice ve výši 4,5 milionu dolarů

Cloudové řešení pro proaktivní provoz firemní sítě využívající umělou inteligenci automatizuje správu sítě a výrazně snižuje síťové prostoje.

Tel Aviv, Izrael, 27. dubna 2022 – Společnost NetOp.Cloud, která vyvíjí cloudové nástroje pro správu síťového provozu, dnes veřejně představila své řešení, které následuje po úspěšném počátečním kole seed financování ve výši 4,5 milionu dolarů. V čele investic stály fondy Springtide Ventures, OurCrowd, Venture Israel a Labs02. 

NetOp.Cloud nabízí řešení zásadního problému pro poskytovatele řízených služeb a podnikové IT týmy: jak zajistit, aby firemní připojení k internetu a aplikace fungovaly spolehlivě, bezpečně a rychle navzdory rostoucí různorodosti, komplexnosti a rozsahu. Spolehlivé, vysoce výkonné připojení k internetu se stalo základním obchodním požadavkem a jeho nedostatečnost nebo prostoje jsou velmi nákladné. Požadavky na správce sítí a poskytovatele řízených služeb (tzv. Managed Services Providers) neustále rostou, ale vhodných nástrojů a kvalifikovaného personálu je nedostatek. Správa sítě je navíc v současnosti zdlouhavý a časově náročný proces náchylný k chybám, protože mnoho pracovních postupů a aktualizací stále probíhá manuálně.

Nedávné incidenty zahrnující selhání serverů poukazují na nutnost řešení, jako je NetOp.Cloud. V říjnu 2021 se objevila chyba v konfiguraci, kvůli které se více než 3,5 miliardy uživatelů nemohlo po celé hodiny dostat ke svým účtům na Facebooku, WhatsAppu a Instagramu – hodnota akcií skupiny Meta, pod kterou zmiňované sociální sítě spadají, následně klesla o 50 miliard dolarů. Řada podobných výpadků zasáhla poskytovatele cloudové infrastruktury AWS a vyřadila mnoho obchodních a zábavních aplikací, které byly u tohoto poskytovatele hostovány. 

„Obecné využívání cloudových technologií znamená, že prakticky každá organizace čelí hrozbě stejné situace, ke které došlo v případě Facebooku i AWS. Proto jsme vytvořili NetOp.Cloud: abychom identifikovali a opravili problémy se sítí, ideálně ještě předtím, než k nim dojde,“ řekl Bibi Rosenbach, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti NetOp.Cloud. „Roční náklady na provoz sítí činí celosvětově 350 miliard dolarů a připojení k internetu stále trpí častými výpadky. Jsme zde, abychom uvolnili ruce poskytovatelům řízených služeb a firemním IT týmům.“ 

NetOp.Cloud je první společností, která dodává nativní cloudové řešení zabývající se rostoucí komplexností těchto kritických podnikových sítí. SaaS platforma pro provoz sítě společnosti NetOp.Cloud využívá umělou inteligenci (AI) k trvalému monitorování stavu sítě, zjednodušení IT a síťových operací a automatizaci pracovních postupů, aby se sítě mohly samy opravovat. NetOp.Cloud automaticky lokalizuje příčinu pomalého nebo přerušovaného připojení k internetu a navrhne opatření nebo automaticky změní konfiguraci systému, aby byl daný problém odstraněn. 

„Jakmile jsme začali používat řešení NetOp, poznali jsme, kolik času a úsilí jsme předtím zbytečně věnovali vyčerpávajícím manuálním úkonům,“ uvedl Taylor Jones, prezident a technický ředitel společnosti Elauwit, poskytovatele řízených služeb a klienta společnosti NetOp.Cloud. „Lokalizace zdroje problému, konfigurace nových připojení a vyřešení problému zabere jen zlomek času, který jsme tím dříve trávili, a mnohem méně úsilí. Naši zákazníci potřebují, aby byly problémy s internetem vyřešeny během několika minut, ne hodin, a přesně to nám řešení NetOp.Cloud umožňuje.“

Automatizované řešení NetOp pro monitorování a obnovu sítí již bylo nasazeno ve velkých společnostech z celého světa, včetně globálních finančních institucí, výrobců a poskytovatelů služeb. Řešení je nezávislé na dodavateli a snadno se používá bez nutnosti podrobných technických znalostí. 

Řešení NetOp.Cloud, vycházející z cloudu, využívá umělou inteligenci k automatizaci zdlouhavých konfiguračních postupů, sledování stavu a využití sítě a proaktivní odhalování vznikajících problémů ještě předtím, než se naplno projeví a naruší uživatelský zážitek. Poskytovatelé řízených služeb a firemní IT týmy ušetří čas a peníze vynakládané na detailní, časově náročné činnosti, takže je budou moci využít pro jiné činnosti a zkrátit své vlastní prostoje i prostoje uživatelů.

Společnost NetOp.Cloud byla založena veterány tohoto odvětví se zkušenostmi v oblasti cloudů, SaaS, umělé inteligence, sítí a automatizace, kteří si uvědomili potřebu lepšího řešení pro správu komplikovaných sítí. Odhaduje se, že trh se správou síťových služeb poroste složenou roční mírou růstu 6,3 %, z 52,7 miliardy dolarů v roce 2020 na 71,6 miliardy dolarů v roce 2025, a trh se sítěmi jako službou (Network as a Service) by měl dle předpokladů vzrůst z 10,4 miliardy dolarů v roce 2021 na 37,5 miliardy dolarů v roce 2026 při složené roční míře růstu 29,4 %. 

Doposud byl tento startup financován z vlastních zdrojů. Finanční prostředky z nedávného kola seed financování budou použity na růst výzkumných, vývojových a obchodních týmů. 

„NetOp je jednou z prvních společností, které přináší automatizovaná řešení problémů síťového provozu založená na umělé inteligenci,“ řekl David Marek, výkonný ředitel fondu Springtide, hlavního investora nedávného seed financování společnosti NetOp. „Její automatizované řešení založené na umělé inteligenci ušetří hodiny a někdy i dny prostojů a je pravděpodobné, že poptávka výrazně poroste. Svou jedinečnou hodnotovou nabídkou chce stanovit nový standard na rychle rostoucím trhu sítí jako služby.“

O společnosti NetOp.Cloud

Společnost NetOp.Cloud poskytuje řešení SaaS (software jako služba) využívající umělou inteligenci, které proaktivně udržuje zdraví a zabezpečení kritických podnikových sítí a automatizuje a optimalizuje síťový provoz v podnicích a u poskytovatelů řízených služeb (MSP). Společnost byla založena v roce 2019 a sídlí v Tel Avivu. 

Springtide Ventures

Fond Springtide Ventures, člen skupiny KKCG, kterou založil Karel Komárek, se zaměřuje na podporu start-upů s globálními ambicemi, zejména B2B/SaaS společností v oblasti cloudové infrastruktury, kybernetické bezpečnosti, ML/AI a blockchainu. Od roku 2016 roste aktivita fondu Springtide v Izraeli, kde realizoval více než deset investic. Springtide těží z exkluzivního přístupu ke kapitálu, know-how a celosvětové působnosti KKCG. Díky svému vícestupňovému přístupu je fond Springtide připraven podporovat úspěšné projekty tím, že se účastní po sobě jdoucích investičních cyklů, od seed financování přes sérii A a B až po sérii C, daleko nad rámec počátečních investic.

O KKCG

KKCG Group, kterou řídí jeden z nejúspěšnějších českých podnikatelů Karel Komárek, je mezinárodní investiční společností s celkovou účetní hodnotou přesahující 9 miliard EUR. Skupina KKCG rozvíjí své obchodní aktivity v 38 zemích světa a mezi klíčové oblasti jejího působení patří zábavní průmysl, energetika, IT technologie a nemovitosti. Vlastní podíly v mnoha mezinárodních společnostech, mezi něž patří například Allwyn, ARICOMA Group, MND Group, KKCG Real Estate, Springtide Ventures a další. KKCG investuje také do amerického fondu Jazz Venture Partners (se sídlem v Silicon Valley), který se zaměřuje například na investice do technologií pro zlepšení lidské výkonnosti skrze neurovědu. Má vice než 9 tisíc zaměstnanců.