Schneider Electric daruje elektrické zařízení na obnovu nezbytných humanitárních dodávek energie na Ukrajině; reaguje tím na výzvu Světového ekonomického fóra (WEF)

Praha (10. květen 2022) – Společnost Schneider Electric věnovala zařízení v hodnotě 4 milionů eur na pomoc při obnově nezbytných dodávek energie na Ukrajině. Tento dar zprostředkovalo Světové ekonomické fórum (WEF) v rámci soustavné snahy organizace identifikovat konkrétní a praktické kroky, které mohou její členové podniknout na podporu humanitárních potřeb na Ukrajině. S podporou ukrajinského ministerstva energetiky bude zařízení nasazeno veřejnými a soukromými energetickými společnostmi, včetně společnosti DTEK, která je hlavním poskytovatelem energie na Ukrajině, aby pomohlo obnovit dodávky elektřiny pro některé z 1,5 milionu lidí, kteří jsou v současné době bez dodávek.

Světové ekonomické fórum svolalo na 11. března fórum vedoucích pracovníků svých partnerských společností, akademiků, představitelů občanské společnosti a ukrajinských lídrů, aby u kulatého stolu diskutovali o nejbližších potřebách země v oblasti energetiky. Fórum se zaměřilo zejména na úsilí o zachování dodávek elektřiny a tepla pro obyvatele Ukrajiny.

Nejnovější údaje, o nichž se na fóru hovořilo, ukázaly, že v současné době je bez elektřiny více než 1,5 milionu lidí v 1 300 ukrajinských městech. Společnost Schneider Electric se zavázala přispět k obnovení a udržení dodávek energie pro obyvatele Ukrajiny. Realizace této mise bude probíhat ve spolupráci se společností DTEK, která má dobře vybudovanou síť a odborné znalosti pro realizaci humanitární pomoci v celé zemi. Kromě darování zařízení podporuje Nadace Schneider Electric partnera z nevládní organizace „SOS Postoj“ při provozování uprchlického tábora v Moldavsku.

Bezpečnost a ochrana zaměstnanců společnosti Schneider Electric zůstává nejvyšší prioritou. Společnost podporuje své ukrajinské zaměstnance a jejich rodiny dočasným ubytováním a dalšími nezbytnými potřebami. Kromě počátečního daru ve výši 1 milionu eur zahájila společnost také interní crowdfundingovou kampaň, která umožňuje zaměstnancům podpořit své ukrajinské kolegy a jejich rodiny, přičemž Schneider Electric doloží k peněžnímu daru bez horního limitu stejný obnos, jaký vysbírali zaměstnanci.

O společnosti Schneider Electric

Vizí společnosti Schneider Electric je umožnit každému co nejlépe využívat energii a dostupné zdroje, proto přinášíme pokrok a udržitelnost do všech oblastí života. Žijeme v souladu s heslem Life Is On. Naším posláním je být vám digitálním partnerem ve sférách udržitelnosti a energetické účinnosti. Řídíme digitální transformaci prostřednictvím integrace předních světových procesních a energetických technologií, produktů propojujících cloud s koncovými zařízeními, ovládacích prvků, softwaru a služeb napříč životním cyklem. Naše řešení umožňují integrovanou správu firem, domácností, budov, datových center, infrastruktury a průmyslu. Schneider Electric je nejlokálnější z globálních společností. Společnost Schneider prosazuje otevřené standardy a partnerské ekosystémy, které jsou založené na sdíleném smysluplném účelu, podporující integraci a posilující jejich hodnoty.
Zdroje: Schneider Electric CZ