Reakce Greenpeace na částečné sankce EU proti nákupu a přepravě ruské ropy


Silvia Pastorelli z Greenpeace EU říká:

„Částečný zákaz prodeje ruské ropy není zákaz a je nepřijatelné, aby peníze ze zemí EU byť jen částečně financovaly tuto brutální válku. Nyní není čas na polovičatá opatření – pokud EU nemůže vyhlásit ukončení veškerého dovozu ruské ropy, musí vedoucí představitelé najít jiné způsoby, jak zastavit tok peněz Putinovi, a to okamžitým snížením poptávky v sektoru dopravy.“

Lukáš Hrábek z Greenpeace ČR říká:

“Česko má velkou výhodu, že odebírá ropu i z jiných zdrojů než z Ruska a že se dá objem této ropy rychle navýšit. Vláda premiéra Petra Fialy by se nyní měla zasadit o to, aby ruská ropa přestala proudit do ČR mnohem dříve než v polovině roku 2024. Vedle odběru ropy odjinud by se vláda měla snažit snížit spotřebu pohonných hmot, například podporou veřejné dopravy, přepravy nákladů po železnici či omezováním dojíždění do práce díky home office.”

Podle analýzy Greenpeace by jen krátkodobá opatření v dopravním sektoru mohla snížit spotřebu ropy v EU o 40 milionů tun a umožnit Evropě během několika měsíců ušetřit 28 % ropy, která v současnosti pochází z Ruska. Putinův režim by v takovém případě dostal o 19,7 miliardy eur méně, a tyto peníze by tak nemohl použít na financování války.