Salesforce a Czechitas pokračují ve spolupráci. Zájemkyně o práci v IT se i letos mohou hlásit na kurzy CRM systému Salesforce

Oblíbený kurz Salesforce Administrator navazuje letos druhým ročníkem, účastnice se mohou těšit na užší spolupráci s partnerskými společnostmi

Praha 14. června 2022 – Společnost Salesforce, přední světový dodavatel CRM řešení, pokračuje i v letošním roce ve spolupráci s domácí neziskovou organizací Czechitas. Ženy, které hledají nové kariérní možnosti v IT, se mohou těšit na druhý ročník semestrálního kurzu Salesforce Administrator. Kurzu budou předcházet jednodenní prezenční vzdělávací programy pro získání základního přehledu o platformě Salesforce, která je nejpoužívanějším CRM systémem na světě. Vzdělávací seriál Salesforce startuje v červnu a díky online formátu se ho mohou zúčastnit zájemkyně z celé ČR.

Dlouhodobý kurz Salesforce Administrator (startuje v září) přináší účastnicím celkem 50 hodin výuky a je určený pro všechny ženy, které by se rády ucházely o pozice administrátorek CRM programu ve firmách, jež využívají nebo implementují řešení Salesforce. Do programu se mohou přihlásit, i když zatím nemají žádné zkušenosti s CRM nebo jinými technologiemi. Letos budou mít účastnice navíc možnost bližšího představení budoucího uplatnění u partnerských společností.

„Ženy jsou nedostatečně zastoupeny zejména v určitých typech technologických profesí, jako je cloud computing, datová analytika a umělá inteligence. Proto je jednou z největších výzev zajistit, aby ženy byly lépe vybaveny (jak dovednostmi, tak sebevědomím) pro příležitosti, které digitální ekonomika nabízí. Z toho důvodu se ve společnosti Salesforce snažíme podporovat vzdělávání a rekvalifikace. Cílem je umožnit ženám nejen uplatnění, ale také úspěch v oblasti technologií – ať už se nacházejí v jakékoliv fázi své kariéry,“ říká Nadine Wolanke, senior viceprezidentka a generální ředitelka pro střední a východní Evropu a Rakousko ve společnosti Salesforce.

Partnerství se Salesforce nám dává příležitost přinést ženám perspektivní téma v oblasti IT s velmi vysokou pravděpodobností uplatnění. Velmi si vážíme projevené důvěry a pokračování spolupráce,“ popisuje Jan Schönbauer ze společnosti Czechitas.

Práce v IT nabízí ženám flexibilitu

Tato slova potvrzuje také Mirka Hubníková, jedna z 25 účastníc pilotního kurzu, který se konal na podzim loňského roku. „Systém Salesforce mě zaujal především svou robustností a flexibilitou. Dá se v něm vytvořit prakticky cokoliv,“ vysvětluje svoji motivaci k přihlášení do kurzu. Intenzivní kurz, který se koná každé dva týdny, podle ní vyžadoval hodně času. Investice se ale vyplatila – a to i přesto, že krátce po jeho absolvování nastoupila Mirka na mateřskou dovolenou. Ostatně možnost alespoň částečné práce na home office byla jedním z důvodů, proč se rozhodla pro práci v IT.

Připravované kurzy Salesforce v roce 2022

1denní kurz Salesforce                18. června

Semestrální kurz Salesforce       září 2022

1denní kurz Salesforce                podzim 2022

Mirka Hubníková tak nabyté znalosti uplatnila při práci pro charitativní organizaci z Olomouckého kraje. „V rámci implementace Salesforce jsme začali budovat CRM systém v podstatě na zelené louce. Nejdůležitější bylo, aby organizace dokázala pracovat s kontakty na dárce a spolupracující organizace. Sjednotili jsme databáze a vytvořili strukturu, aby byly kontakty dostupné odkudkoliv a byly trvale aktualizované. Organizace doposud pracovala spíše s jednotlivými excelovskými tabulkami. Snažila jsem se systém nastavit tak, aby byl na první pohled srozumitelný a aby každý měl přesně ty informace, které potřebuje pro svou práci. Cílem bylo také zajistit propojení dat, které přichází od bank a dárců, včetně posílání potvrzení o darech, které dostali,“ popisuje, jak organizaci pomohla prostřednictvím technologií zefektivnit fungování.

Zkušení lektoři i doprovodné akce

Účastnicím kurzu se budou věnovat zkušení lektoři z významných společností pracujících se systémem Salesforce, a to pod taktovkou CRM pro neziskovky, partnera organizace Czechitas. Zájemkyně o kurzy Czechitas mohou navštívit také akci pro veřejnost Poznej Salesforce, která se koná pod hlavičkou formátu Czechitas Talks.

Další informace o kurzu Salesforce Administrator lze nalézt zde. Veškeré informace o připravovaných kurzech Salesforce jsou k dispozici na webových stránkách www.czechitas.cz.

O Czechitas:

Nezisková organizace Czechitas se zaměřuje na vzdělávání žen, mládeže a dětí v informačních technologiích. Czechitas inspirují, vzdělávají a uplatňují nové talenty k posílení diverzity a konkurenceschopnosti v IT. Od roku 2014 zrealizovali na 1400 vzdělávacích kurzů, od jednodenních workshopů a dlouhodobých kurzů po několikaměsíční digitální akademie směřující k výcviku nových talentů pro práci v IT. Kurzy zaměřenými zejména na datovou analýzu, programování, testování nebo webový vývoj prošlo již 50 000 účastnic bez ohledu na věk, předchozí vzdělání nebo pracovní zkušenost. Od roku 2017 se podařilo na pracovním trhu uplatit přes 750 žen. Czechitas pořádají workshopy různých úrovní pokročilosti, letní tábory, rekvalifikační a večerní kurzy nebo poskytují kariérové poradenství. Organizace působí v jedenácti krajích v České republice, kde organizuje prezenční kurzy. Od roku 2020 Czechitas vytvořili také efektivní systém distančního on-line vzdělávání, do kterého se mohou zapojit ženy bez ohledu na místo, kde žijí. Více na www.czechitas.cz.

O společnosti Salesforce:

Salesforce, světový lídr v oblasti CRM, umožňuje společnostem spojit se se svými zákazníky zcela novým způsobem. Nezveřejněné služby nebo funkce uvedené v této nebo jiných tiskových zprávách a veřejných prohlášeních nemusí být aktuálně k dispozici a nemusí být nabídnuty včas, popřípadě vůbec. Zákazníci, kteří si zakoupí aplikace Salesforce, se musí o svém nákupu rozhodovat na základě funkcí, které jsou aktuálně k dispozici. Hlavní sídlo společnosti se nachází v San Franciscu, své pobočky má ale také v Evropě a Asii. Na newyorské burze společnost obchoduje pod symbolem „CRM“ (NYSE: CRM). Více informací naleznete na: www.salesforce.com.

Novinky o Salesforce můžete sledovat na našem twitterovém účtu a blogu:

EU Blog: https://www.salesforce.com/eu/blog

Twitter (the global account): https://twitter.com/salesforce