Lidé se zkušeností z výkonu trestu pomohou k integraci dalším. Budou spolupracovat s odborníky a politiky na odstraňování systémových překážek.

Praha, 29. 6. 2022 – Nezisková organizace RUBIKON Centrum rozšiřuje své aktivity na podporu integrace lidí s trestní minulostí o další oblast. Nový projekt „Na našem hlase záleží“ je zaměřený na zapojení lidí s žitou zkušeností z výkonu trestu do tvorby politik a prosazování systémových změn ve vězeňství a trestní justici. V rámci projektu již proběhl úvodní seminář pro odborníky a workshop po pracovníky RUBIKON Centra, které vedl Johan Lothe z norské partnerské organizace Wayback. V úterý 28. 6. byl projekt představen na 9. ročníku Kriminologických dnů v Ostravě. 

Česká republika má 5. nejvyšší míru uvěznění v Evropské unii. Mnoho odsouzených se po propuštění nedokáže úspěšně začlenit do společnosti a brání jim v tom také řada systémových překážek. „Žitá zkušenost našich klientů, kteří už mají od své trestní minulosti dostatečný odstup, může přinést novou perspektivu a přispět k efektivnějšímu nastavení systému integrace osob po výkonu trestu. Zapojování osob s žitou zkušeností se v ČR osvědčilo v řadě oborů a dobrá praxe ze zahraničí nás povzbuzuje v tom, že ani oblast trestní justice není výjimkou.“ říká Jana Smiggels Kavková, garantka projektu a advokační expertka RUBIKON Centra. 

Projekt čerpá inspiraci z dobré praxe norské organizace Wayback tvořené výhradně lidmi s žitou zkušeností z výkonu trestu. Působí jak v oblasti přímé podpory klientů ve věznicích i na svobodě, tak v ovlivňování politik ve vězeňství a trestní justici.  „Lidé s trestní minulostí disponují unikátní expertízou založenou na žité zkušenosti, která může být velmi užitečným doplňkem znalostí odborníků. Když budete chtít přejít na lyžích Grónsko, poradíte se s někým, kdo už tam předtím byl,“ tvrdí Johan Lothe, výkonný ředitel Wayback. 

Do aktivit projektu se zapojí i pan Michal, bývalý klient a současný peer mentor RUBIKON Centra. „Zkušenosti jsou nepřenositelné a je potřeba poslouchat i ty, pro které je služba určena,“ je přesvědčený pan Michal, který je zároveň členem pracovní skupiny Pachatelé při Magistrátu města Ostravy.

Ve sdílení dobré praxe a šíření výstupů projektu hraje významnou úlohu také partnerství s Asociací organizací v oblasti vězeňství (AOOV) a spolupráce na osvětových aktivitách platformy Yellow Ribbon Run.

RUBIKON Centrum, z.ú., je nestátní nezisková organizace, založená v r. 1994. Pomáhá lidem, kteří chtějí překročit svou trestní minulost. Podporuje je v začlenění do společnosti, v získání a udržení práce, řešení dluhů a v odpovědnosti vůči sobě, rodině a okolí. Spolupracuje s klíčovými aktéry v dané oblasti s cílem zavádět nová, účinná řešení a pomáhá utvářet společnost, která umí dát šanci na nový začátek. 

www.rubikoncentrum.cz

Wayback je norská nezisková organizace tvořená výhradně lidmi s trestní minulostí. Jádrem její činnosti je mentoring. Mentoři podporují současné i bývalé odsouzené v pěti hlavních oblastech: bydlení, finance, sociálních sítí/vztahů, zdraví a zaměstnanosti. Wayback má 20 plně vyškolených mentorů, kanceláře v pěti norských městech a realizuje aktivity ve 42 z 58 norských věznic.

Asociace organizací v oblasti vězeňství, z.s. (AOOV), je dobrovolné seskupení organizací a odborníků, usilujících o vzájemné sdílení znalostí a zkušeností, o progresivní změny v oblasti integrace trestaných osob do společnosti a o obnovu trestným činem narušených vztahů. 

www.aoov.cz

Yellow Ribbon Run (YRR)/Běh se žlutou stužkou – cílem projektu je bořit předsudky, dát lidem s trestní minulostí a jejich rodinám druhou šanci na slušný život, přispět tak k prevenci kriminality, snížení recidivy a větší bezpečnosti ve společnosti.  Projekt Yellow Ribbon Run spoluorganizuje Vězeňská služba ČR, nezisková organizace RUBIKON Centrum a Probační a mediační služba za finanční podpory několika partnerů. 

projekt Na našem hlase záleží: Zapojení lidí s trestní minulostí do systémových změn ve vězeňství 

Projekt podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a zmocnění znevýhodněných skupin. Program je financován z Fondů EHP a Norska.